Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied 14/11/2017 15:41 2 min

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden van paarden voor hobbydoeleinden in strijd is met de bestemming ‘agrarisch gebied’.

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens nam deze bekommernis ter harte en werkte in het Parlement hard aan de zogenaamde Codextrein. In amendement 23 was er aandacht voor hobbyhouders met paarden in agrarisch gebied. In samenspraak met zijn collega’s en enkele mensen vanop het werkveld formuleerde hij een aantal voorwaarden waardoor het voor hobbyhouders mogelijk zal worden een stal op te trekken in agrarisch gebied.

  1. De stal moet volledig gebouwd worden binnen een straal van 50 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning. Dit hoeft dus niet per se de woning van de hobbyhouder zelf te zijn.
  2. De stal mag een maximale kroonlijsthoogte van 3,5 meter hebben.
  3. De stal mag een maximale vloeroppervlakte van 120m² per hectare graasland hebben met een absoluut maximum van 200m². Daarbij spreekt het voor zich dat de omvang van de stal in verhouding moet staan met het aantal weidedieren waaraan het onderdak biedt.

Op 14 november volgde de principiële goedkeuring van de Codextrein in de Commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. “Hierdoor kunnen we nu met de Codextrein naar het volledige Parlement gaan.” voegt Ceyssens toe. “De goedkeuring betekent een enorme meerwaarde voor onze hobbyhouders. Zij krijgen nu eindelijk de kans om een stalling voor hun paarden op te richten waar dat eerst onmogelijk was. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de adviezen van de lokale besturen. Zij zullen voor elk geval bekijken of de stal wel landschappelijk inpasbaar is in het gebied.”

In Beeld
14/11/2017 15:45
Deel deze info: