Infoavond: 'Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf?’ 02/06/2022 14:10 1 min

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolffencing team (WFT) vijf informatievergaderingen in het wolvenrisico-gebied, dit in samenwerking met de respectieve gemeentebesturen. Deze vergaderingen kaderen in het demoproject ‘De wolf: wees op je hoede! Een kudde wolfproof beheren’.

Sinds 2018 is de wolf terug in Vlaanderen en naar verwachting zal hij er ook blijven, mede door zijn hoge beschermingsstatus. Voor iedereen, die dieren houdt in de wolvenrisico-zone, en dat is qua oppervlakte de helft van de provincie Limburg en één zesde van de provincie Antwerpen, komt het er dus op aan maatregelen te nemen om zijn/haar dieren te beschermen.

Het is belangrijk te weten hoe je jouw weiden/percelen wolfproof kunt afsluiten, maar evenzeer om te weten wat je moet doen als er toch een wolvenaanval is met schade tot gevolg en daarnaast zijn er nu twee subsidieregelingen om de meerkosten voor het wolfproof maken van uw weiden grotendeels te helpen dragen.

Om alle informatie in detail toe te lichten bent u van harte welkom op één van de informatieavonden. Alle info kan je terugvinden via volgende nieuwsbrief.

In Beeld
02/06/2022 14:12
Departement Landbouw en Visserij
Deel deze info: