Project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ van start! 29/05/2020 08:16 1 min

Samen met 5 paardenhouders wordt binnen het project ‘Nutriëntenkring op paardenkracht’ gezocht naar duurzame toepassingen van paardenmest.

Paardenmest is een waardevolle meststof of grondstof voor de champignonsubstraatkweek. Echter vormt dit geen opbrengst voor de paardenhouder, maar is eerder een belangrijke kost als dit extern moet worden afgezet.

Afhankelijk van de bezetting van de eigen weides kan verse paardenmest zelf als extra bemesting worden toegediend. Echter verhoogt dit het risico op wormbesmettingen. Dit probleem zou kunnen worden aangepakt door paardenmest te composteren. Bij compostering worden hoge temperaturen bereikt, waardoor de aanwezige parasieten mogelijks worden afgedood.

Om deze stelling te onderzoeken, werden verschillende composthopen met ‘besmette’ mest aangelegd. In de loop van de komende weken zal getest worden of de aanwezige parasieten effectief worden afgedood tijdens het composteringsproces.

Daarnaast wordt onderzocht of er een kwaliteitsverschil is tussen compost op basis van mest uit een gewone stal en mest uit een potstal. In de potstal wordt mest als het ware al gefermenteerd (zuurstofloze omgeving door aandrukking van de mest). Een na-compostering zou de voedingswaarde van de mest kunnen verbeteren. Ook wordt nagegaan of de toevoeging van additieven in een potstal (vb Vulcamin) een invloed heeft op het composteringsproces.

Hier ziet u hoe de verschillende paardenhouders aan de slag gingen. Waar weinig plaats was voor de aanleg van een composthoop werd gekozen voor de aanleg van compost in ‘compostbakken’.

Figuur 1: compostering in compostbakken (links) – compostering op beton (rechts)

Naast compostering wordt ook ervaring opgedaan met de fermentatie.

In september wordt een infodag georganiseerd voor alle geïnteresseerde paardenhouders. Tegen deze tijd zullen de eerste resultaten gekend zijn, en zullen de paardenhouders hun eerste ervaringen kunnen delen. De uitnodiging hiervoor wordt tijdig gecommuniceerd.

In Beeld
30/09/2022 10:24
Dit project is een samenwerking van DLV, Paardenpunt Vlaanderen vzw, Universiteit Gent en Vlaco vzw en 5 Vlaamse paardenhouders.
Deel deze info: