Paarden passend integreren in het Limburgse landschap 20/06/2012 13:17 2 min

“Paard in Landschap | Ruimte voor paarden”: De nieuwe brochure van de provincie Limburg

De provincie Limburg geeft een gloednieuwe infokrant uit met tal van praktische aanbevelingen om de paardenhouderij passend en kwaliteitsvol in het landschap te integreren. De provincie levert hiermee eens te meer trendsettend werk.

Provincie Limburg als trendsetter

Met de uitbouw van haar fantastisch men- en ruiterwegennetwerk leverde Limburg reeds baanbrekend werk inzake toerisme en recreatie met paarden. De provincie voegde zeer recent nog twee extra rustplaatsen en een ruitertunnel toe aan de bestaande infrastructuur. Intussen vindt het pionierswerk van Limburg navolging in alle andere Vlaamse provincies.
Ook op gebied van paardentopsport en fokkerij is Limburg toonaangevend. Denken we maar aan de BWP-hengst Darco – reeds jaren de nummer één in de WBFSH-ranking voor jumpingdekhengsten –, stoeterij en Studbook Zangersheide, de familie Philippaerts, Jos Lansink, …

Een piste in elke gemeente

Nu trekt Limburg dus ook de kar van de landschappelijke en ruimtelijke integratie van de paardenhouderij. Daarbij richt de provincie een oproep aan alle gemeentebesturen om voldoende grote gemeentelijke buiten- en/of binnenpistes aan te leggen. Als elke gemeente hierover beschikt, kan de druk bij private paardenhouders om elk voor zich een piste aan te leggen aanzienlijk dalen. Dit zou tevens een antwoord bieden op de veelgestelde vraag naar oefenterreinen voor rijverenigingen.

De infokrant is een must

Een verbetering van de landschappelijke inkadering van de paardenhouderij kan enkel toegejuicht worden. Zowel voor overdekte infrastructuur als voor trainings- en wedstrijdfaciliteiten in open lucht, afrasteringen, grasmatten en aanvullende constructies geeft de brochure tal van nuttige tips.

Deze infokrant is dan ook een must, niet alleen voor elke paardenhouder, professioneel of liefhebber, maar ook voor de gemeenten!


Overheidssteun: Provincie en Vlaamse Landmaatschappij

Om de inspiratie die opgedaan wordt in de nieuwe brochure naar de praktijk te vertalen ondersteunt de provincie Limburg de paardenhouderijen onder andere met het aanbieden van een erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplan en subsidies voor kleine landschapselementen.
Een subsidie voor het beheer van kleine landschapselementen (heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, poelen) kan op Vlaams niveau aangevraagd worden bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Voor onder andere erosiebestrijding, soortenbescherming, botanisch beheer, perseelsrandenbeheer en verminderde bemesting kan je met VLM eveneens een zogenaamde beheerovereenkomst afsluiten.
» Klik hier voor meer informatie over de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij!

Wil je een brochure in de bus krijgen? Neem dan contact op met het provinciebestuur Limburg:

Provinciebestuur - Directie Ruimte | Afdeling planning en beleid
011/23.83.45 | avanderbeek@limburg.be

Je kan de brochure ook downloaden via deze link.
In Beeld
08/01/2014 10:27
© Provincie Limburg
Deel deze info: