Verzamelaanvraag 2010: Het e-loket Landbouw en Visserij biedt tal van digitale mogelijkheden 22/02/2010 16:17 2 min

Om de agrarische sector optimaal te ondersteunen, hebben verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid nood aan gegevens van ondernemingen en particulieren met landbouwpercelen in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vanaf 2007 stuurt de Vlaamse overheid jaarlijks een zogenaamde verzamelaanvraag naar alle betrokkenen. Via de documenten die zij ontvangen kunnen ze alle nodige informatie in één pakket aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij bezorgen. Het Agentschap verspreidt vervolgens de relevante gegevens naar andere betrokken administraties zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Niet iedereen moet een verzamelaanvraag indienen. U bent hiertoe slechts verplicht indien u aangifteplichtig bent in het kader van het Mestdecreet.U bent aangifteplichtig in het kader van het Mestdecreet indien u:
  • Een mestproductie vanaf 300 kg P2O5 realiseert en/of
  • 2 ha of meer Vlaamse landbouwgronden in gebruik heeft en/of
  • Op een Vlaamse oppervlakte vanaf 50 are een gewas teelt op een groeimedium (plantenvoedingsbodem die geen landbouwgrond is)

Buiten de aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet doet de verzamelaanvraag ook dienst als aanvraag voor een aantal steunmaatregelen.

Om aanspraak te kunnen maken moet de aanvrager moet zich als landbouwer kenbaar gemaakt hebben bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, over de nodige rechten beschikken en/of voldoen aan specifieke voorwaarden. Neem gerust contact op met ons of met het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor meer informatie over subsidies.

E-loket:
www.landbouwvlaanderen.be
Van 22 februari tot 21 april 2010 kan de verzamelaanvraag ingediend worden. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij raadt u sterk aan om te doen via het e-loket Landbouw en Visserij. Zo kan uw dossier sneller verwerkt en uitbetaald worden. Daarnaast biedt de digitale werkwijze tal van andere voordelen:
  • Automatische foutencontrole op de ingevulde gegevens
  • Knappe grafische overzichten en afbeeldingen van uw percelen
  • Eenvoudig percelen online valideren, intekenen of grafisch wijzigen
  • Elektronisch archief van al uw digitaal ingediende verzamelaanvragen, bedrijfsgegevens, betalingsgegevens, …
  • Mogelijkheden om het indienen van de verzamelaanvraag te oefenen
  • Een infolijn staat klaar om u te helpen
In Beeld
13/01/2014 17:40
Deel deze info: