Het nieuw Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) 15/05/2023 1 min

Het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid in Vlaanderen

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) start op 1 januari 2023. Vlaanderen heeft hiervoor een Vlaams GLB Strategisch Plan (GLB SP) opgemaakt. 

Het omvat concrete maatregelen waarmee landbouwers op het terrein aan de slag kunnen. Op deze manier ondersteunt de EU de duurzame transitie binnen de Vlaamse landbouwsector. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over steun voor precisielandbouw of steun om minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Nieuw is het pakket ‘ecoregelingen’, waarbij landbouwers een vergoeding kunnen krijgen voor de inspanningen die ze leveren m.b.t. milieu en klimaat, bijvoorbeeld om bufferstroken aan te leggen.

Het GLB SP omvat 2 pijlers:

Pijler 1 (gefinancierd uit het Europees Landbouwgarantiefonds)

Rechtstreekse betalingen
Gemeenschappelijke marktordening (met hierin de sectorale steun voor groenten en fruit en voor bijenteelt)
Pijler 2 (gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) 

Dit vervangt het vroegere PDPO (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling)