Mag ik pensionstallen verhuren, rijlessen geven,... in een pand dat ik huur voor private bewoning? 29/03/2016 1 min

Wanneer een pand verhuurd wordt voor private bewoning is het de huurder niet toegelaten om daar zonder akkoord van de verhuurder een commerciële activiteit te ontwikkelen.

De verhuurder moet akkoord gaan met de handelsbestemming van het gehuurde goed. Een huurder die bij aanvang van het huurcontract geen uitdrukkelijke toestemming kreeg om een handelsbestemming te geven aan het onroerend goed, moet die vragen op het moment dat hij dat alsnog zou willen.

De verhuurder kan in de huurovereenkomst zeer uitdrukkelijk vermelden dat enkel privaat gebruik van het pand toegelaten is, met uitsluiting van welkdanige commerciële activiteit (verhuren van boxen, lesgeven, …).

Dit is vooral van belang om fiscale redenen, in die zin dat huur die betaald wordt voor een commerciële activiteit als beroepskost aftrekbaar is voor de huurder. De verhuurder zal die inkomsten dan fiscaal moeten aangeven, hetgeen niet zo is bij woninghuur.

Indien de huurder zich niet aan de bepalingen van de huurovereenkomst houdt, en desalniettemin een handelsbestemming geeft aan het onroerend goed en de huurprijs geheel of gedeeltelijk als beroepskost in mindering brengt. Dan kan de verhuurder de huurder in gebreke stellen en voor de rechtbank (Vrederechter) vorderen de huurovereenkomst te ontbinden, wegens contractsbreuk. De verhuurder kan ook een vordering tot schadevergoeding instellen, met daarbij ook een schadevergoeding die overeenstemt met het door de verhuurder geleden fiscaal nadeel.

De fiscale administratie zal er de verhuurder van in kennis stellen wanneer de huurder huurgeld als kost fiscaal aftrekt, waarbij de huurder op deze gelden belast zal worden.

Daarnaast is het ook zo dat voor het lesgeven met paarden een milieuvergunning vereist is. Wie wil lesgeven zal een milieuvergunning klasse 2 moeten aanvragen. Iedere rijschool of manege of inrichting voor verhuur en africhting van paarden, moet beschikken over een milieuvergunning klasse 2.