Vlaamse Sectordag Paarden 19/12/2013 2 min

Vlaamse Sectordag Paarden

Op 28 november 2009 vormde de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent voor de eerste maal het decor voor de Vlaamse Sectordag Paarden.

Deze sectordag, die voorlopig vier keer plaatsvond (in 2009, 2010, 2011 en 2014), tracht de verschillende organisaties binnen de Vlaamse paardenwereld én de betrokken overheidsdiensten te informeren rond actuele thematieken. Natuurlijk vormt het evenement voor alle aanwezigen ook de ideale gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle presentaties.


2014 (8 november)

Downloaden (PDF)


Bekijken


2011 (26 november)


2010 (25 november)


2009 (28 november)

  • Voorstelling Vlaams Paardenloket door Jan De Boitselier, manager vzw Vlaams Paardenloket
  • De Paardensector van A tot Z door Mark Wentein, penningmeester vzw Vlaams Paardenloket
  • Bouw- en milieuvergunningen door Johan Verstrynge, afdelingshoofd Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse Overheid en Tom Van Rensbergen, planoloog / adjunct van de directeur bij de Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement RWO van de Vlaamse overheid
  • Ondernemen in de Paardensector - VLIF-steun door Luc Uytdewilligen, afdelingshoofd Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de Vlaamse Overheid
  • Fiscaliteit in de Paardensector door Eddy Weckhuysen, adviseur van het Kabinet van Minister Didier Reynders
  • Evoluties in de diergeneeskundige zorg voor paarden door Prof. Dr. Frank Gasthuys, ondervoorzitter vzw Vlaams Paardenloket
  • Paardenfokkerij, evoluties in de selectie en wetenschap door Prof. Dr. Nadine Buys , Katholieke Universiteit Leuven
  • Paardenfokkerij, evoluties in de praktijk door Jac Remijnse, deskundige fokkerij

Documenten