Paard op de baan? Kalm aan! - De campagne 2019 24/04/2019 3 min

Paard op de baan? Kalm aan! - De campagne 2019

8 jaar geleden werd de verkeersveiligheidscampagne 'Paard op de baan? Kalm aan!' voor de eerste keer gelanceerd. Ondertussen zijn de Vlaamse Confederatie van het Paard en het Vlaams Paardenloket gefusioneerd tot PaardenPunt Vlaanderen. Deze fusie bracht met zich mee dat een heel aantal campagnes moesten herwerkt worden naar de huisstijl van PaardenPunt Vlaanderen. 'Paard op de baan? Kalm aan!' is een van die campagnes.

Onderzoek

Vooraleer we van start gingen met de lancering, werden er cijfers opgevraagd bij het VIAS Instituut (voormalig BIVV) en voerden we zelf een onderzoek uit om na te gaan of dergelijke campagne nog nodig is.

In 2017 noteerde de Federale Politie 39 letselongevallen met ruiters. Dit cijfer lijkt op het eerste zicht niet

spectaculair hoog, maar volgens de Federale Politie wordt een ruiter die van zijn paard valt niet aanzien als verkeersongeval. Daarnaast spreekt men hier ook enkel van ongevallen met letsels.

In 2019 lanceerde we een onderzoek naar de pijnpunten in de paardensector. Een van de thema's was verkeersveiligheid. In totaal hebben 665 personen hieraan deelgenomen. Uit de resulaten blijkt dat de respondenten het er bijna unaniem mee eens zijn dat er meer gesensibiliseerd dient te worden rond verkeersveiligheid. Met de start van onze nieuwe campagne hebben we hier alvast aan voldaan. Wat ook verrassend is, is dat 83 % van de respondenten ook vinden dat weggebruikers, met inbegrip van ruiters en menners, niet voldoende op de hoogte zijn van de reglementering. Een opfrissing is dus broodnodig.

De respondenten suggereren om meer vragen i.v.m. paarden in het verkeer op te nemen in het rijexamen voor gemotoriseerde voertuigen. Daarnaast vragen veel respondenten om ook voor ruiters een rijbewijs te verplichten zodat niet iedereen zonder enige kennis van de reglementering op de baan komt. Ook aan gemeentes wordt gevraagd om speciale verkeersborden te plaatsen op locaties waar veel paarden komen. Tot slot wil men het gebruik van een helm op de baan verplicht zien.


Nieuwe promotievideo met dhr. en mevr. Naessens

In september 2018 werd er, in samenwerking met HippoTV, een promotievideo gemaakt met dhr. Willy Naessens en zijn vrouw Marie-Jeanne. Op 23 april 2019 werd de campagne officieel voorgesteld aan de pers in de Strohoeve van Willy Naessens.


Zelf meewerken?

Samen met drukkerij Printhut zijn er fluohesjes ontworpen met de slogan ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ die je kan bestellen op de webshop van Printhut.

Nieuwe bumperstickers, posters en spandoeken werden ontworpen. Ook is er een brochure gedrukt met de verkeersregels voor zowel bestuurders als voor ruiters.

Stickers en posters kunnen wij in kleine hoeveelheden gratis opsturen. Indien u grote hoeveelheden wenst, kan u deze best op ons kantoor te Heverlee komen ophalen.

Spandoeken zijn verkrijgbaar voor 48,5 incl. btw (1X1 meter) of 60,5 euro incl. btw (1X2 meter). De levering is inbegrepen maar de bevestiging van de spandoek en de hiervoor gebruikte materialen (bv. colsonbandjes, snelbinders en/of een frame) niet.

U kan ook rolbanners bestellen van zowel de campagne 'Hou jezelf in toom' als 'Paard op de baan? Kalm aan!'. Deze zijn enkel beschikbaar in het formaat 85cm x 205cm voor 60,5 euro incl. btw en levering.

De spandoeken en rolbanners worden geleverd van zodra we de betaling ontvangen hebben. Bestellen kan u door een mail te sturen naar communicatie@paarden.vlaanderen.


Hou jezelf in toom

Daarnaast is het belangrijk ruiters te sensibiliseren over de “do’s and dont’s” in zowel de piste als op de rijbaan. Om het geheugen van de ruiters nog wat op te frissen, heeft ook de campagne ‘Hou jezelf in toom’ een kleine opfrissing gekregen. U kan de nieuwe poster hier bekijken.