Alia Alassaf Academy

Alia Alassaf Academy

Contactgegevens
King's Highway 1
16188 Amman
Antwerpen
Jordanië
Enkele sterke punten
 • Het bedrijf beschikt over een aangesloten parking, aangepast aan het aantal klanten en de activiteiten die er plaatsvinden.
 • Er is een onthaal voorzien waar bezoekers, (potentiële) klanten, nieuwelingen,... verder geholpen worden.
 • Er is een verbruiksruimte aanwezig.
 • Pensionklanten kunnen beschikken over een afsluitbare materiaalkast om spullen veilig in op te bergen.
 • Het bedrijf stelt poetsmateriaal voor de paarden beschikbaar aan klanten.
 • Het bedrijf stelt een veilige ruiteruitrusting beschikbaar voor degenen die hier niet over beschikken.
 • Het bedrijf heeft voldoende paddocks of weides ter beschikking.
 • Er is een buiten of binnenpiste aanwezig.
 • Er zijn hindernissen aanwezig en pensionklanten mogen hier gebruik van maken (bv. sprongen met noodlepels, cavalletti, materiaal voor grondwerk,…).
 • Er zijn pisteaanduidingen (letters, symbolen, …) beschikbaar.
 • Het is mogelijk om naar de activiteiten in de piste te kijken. Toeschouwers kunnen dit doen op een veilige, afgebakende, plaats.
 • Klanten krijgen de mogelijkheid om door een lesgever begeleide buitenritten te maken. Verkeersveiligheid en een goede voorlichting rond verkeersregels staan hierbij centraal.
 • Het bedrijf neemt deel aan de door de overheid erkende brevettenwerking om klanten de kans te geven een erkend certificaat te behalen.
 • Het bedrijf organiseert wedstrijden, workshops of ponykampen
In Beeld