Equilabel - Kostprijs en voordelen 22/10/2014 2 min

Equilabel - Kostprijs en voordelen

Om zo veel mogelijk manege- en pensionstalhouders warm te maken voor het Equilabel, werd de kostprijs zo laag mogelijk gehouden en trachten we een maximale return te bieden. 

U betaalt per evaluatie. Maneges en pensionstallen die bij een eerste evaluatie niet slagen, kunnen verbeteringen aanbrengen en éénmalig binnen de 6 maanden na het meedelen van de negatieve beslissing een herevaluatie aanvragen aan een verlaagde prijs. Indien de herevaluatie niet binnen de 6 maanden wordt aangevraagd, dan dient er opnieuw een volledige evaluatie aangevraagd te worden, aan de volledige prijs.

Kostprijs

Volledige evaluatie    300 euro excl BTW
Herevaluatie    250 euro excl BTW
 

Deze prijzen omvatten:

 • één volledige evaluatie of één herevaluatie ter plaatse
 • een uitgebreid resultatenrapport met tips en aanbevelingen
 • sensibiliseringsmateriaal om ter beschikking te stellen aan uw klanten (Brochures “De vijf geboden bij de aankoop van een paard”; Stickers en posters “Paard op de baan? Kalm aan!”; Folders vzw PaardenPunt Vlaanderen; …)

Indien u geslaagd bent:

 • het Equilabel: Onderscheiding van uw concurrenten, kwaliteitskeurmerk,... (voor een periode van 3 jaar)
 • het recht om promotie te maken met het Equilabel (voor een periode van 3 jaar)
 • een labelbord (voor een periode van 3 jaar)
 • digitale logo’s om te gebruiken op uw website, brieven,… (voor een periode van 3 jaar)
 • een bedrijfsvoorstelling op de website www.paarden.vlaanderen/equilabel (voor een periode van 3 jaar)
 • een vermelding rond het behalen van het label
  • in een nieuwsbrief van PaardenPunt Vlaanderen
  • op de facebookpagina van PaardenPunt Vlaanderen 
  • in een nieuwsbericht op www.paarden.vlaanderen
 • opname in andere promotiekanalen die PaardenPunt Vlaanderen in de toekomst voor de gelabelde bedrijven zal uitwerken (voor een periode van 3 jaar)
 • ondersteuning bij het contacteren van de lokale pers met het oog op de publicatie van artikels (indien gewenst)
 • ...