Test jezelf

Interactieve Checklist

Maneges- en pensionstallen die het Equilabel willen behalen, worden door twee evaluatoren ter plaatse beoordeeld op basis van onderstaande checklist. We hebben deze interactief gemaakt zodat bedrijven zich eerst eens kunnen testen alvorens ze zich inschrijven.

 • Selecteer het bedrijfstype. Klik op het vraagteken voor meer info over de verschillende types.
 • Overloop alle criteria.
  • Selecteer telkens “Ja” of “Nee” om aan te geven of het bedrijf aan het criterium voldoet. Voor meer informatie over de manier waarop de evaluatoren een oordeel zullen vellen, klikt u op het vraagteken.
  • Overloop alle bedrijfsonderdelen (bv. management, erf en gebouwen) door de balken open te klikken.
 • Heeft u alle criteria beantwoord, klik dan op de knop “Verzenden”. Voor meer informatie over de scoreberekening kan u terecht op de pagina “Hoe werkt het?”.

De resultaten van deze zelftest worden niet opgeslagen en spelen dus ook geen enkele rol bij de uiteindelijke beoordeling. Kopieer de resultaten voordat u de pagina sluit. Bedrijven die niet voldoen, zullen aan de hand van de resultaten goed kunnen inschatten waar mogelijke werkpunten liggen om alsnog in aanmerking te komen.

Vragenlijst
Het bedrijf verplicht manege- en pensionklanten om een verzekering te nemen voor lichamelijke ongevallen, medische kosten en burgerlijke aansprakelijkheid.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

/
» Klik hier voor meer info over verzekeringen.

Indicatoren

 • Huisreglement
 • Contract
 • Klanten zijn Paardensport Vlaanderen- of LRV-lid.
 •  ...

Het bedrijf werkt met één of meerdere bedrijfsdierenartsen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Het bedrijf kan facturen van een dierenarts voorleggen voor de verzorging van bedrijfspaarden. (indien van toepassing)
 • Het bedrijf legt een attest van een dierenarts voor, waarin deze verklaart dat de bedrijfspaarden en bij gelegenheid (bv. dringende zaken) de pensionpaarden door hem/haar worden opgevolgd. (indien van toepassing) | » Klik hier voor een voorbeeldattest.

Indicatoren

/

Actuele informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuwsberichten wordt digitaal verspreid via een website, facebook, een nieuwsbrief,…
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • website
 • facebookpagina
 • afgedrukte nieuwsbrieven

Informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuws wordt op het bedrijf duidelijk uitgehangen op een plaats die voor iedereen bereikbaar is.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • infobord
 • posters
 • flyers
 • ...

De uitbating beschikt over voldoende kennis van paardenhouderij.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Dit blijkt uit:

 • uit het algemeen beeld van het bedrijf,
 • de aanwezige paarden,
 • de omgang met de evaluatoren tijdens de audit.

Er mogen zich geen extreme wantoestanden voordoen, zoals:
 • boxen waar paarden absoluut onmogelijk in kunnen gaan liggen
 • extreem vuile boxen en paarden
 • mishandeling van paarden
 • ...

Indicatoren

/

De uitbater heeft een positieve houding ten opzichte van kwaliteitsverbetering.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Dit blijkt uit de interactie met de evaluatoren.

Indicatoren

/

Het bedrijf heeft een huishoudelijk reglement.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf kan een huishoudelijk reglement voorleggen.

Indicatoren

/

Het huishoudelijk reglement is gekend door personeel, klanten en bezoekers.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het reglement is duidelijk te bezichtigen op een toegankelijke plaats op het bedrijf.

Indicatoren

 • Het reglement wordt meegegeven als bijlage bij de pensioncontracten.
 • Klanten ontvangen een kopie (eventueel digitaal).

Het huishoudelijk reglement bevat de nodige regels en afspraken.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het voorgelegde huishoudelijk reglement bevat ten minste regels en afspraken rond:

 • het verplicht gebruik van een helm,
 • veiligheid,
 • de omgang met de paarden.

Indicatoren

Het reglement bevat bij voorkeur ook volgende info:

 • een datum
 • de openingsuren
 • eventuele mogelijkheden voor eigenaars om buiten de openingsuren hun pensionpaard te bezoeken,
 • het gebruik van de piste(s)
 • de procedures rond klachtenbehandeling
 • plaatsen waar men wel of niet mag komen
 • regels rond het gebruik van de weide(s) en/of paddock(s)
 • mogelijkheden met betrekking tot het aanbrengen van eigen lesgevers
 • ...

Het bedrijf verplicht klanten tot het dragen van een geschikte veiligheidshelm.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • Tijdens manegelessen wordt gereden met een geschikte ruiterhelm. Indien iemand zich hier niet aan houdt, grijpt  de verantwoordelijke meteen kordaat in. 
 • De contracten, het huishoudelijk reglement of diverse infoborden sensibiliseren manege- en pensionklanten om een helm te dragen. 

Indicatoren

 • De evaluatoren stellen vast dat er daadwerkelijk steeds met een helm wordt gereden.
 • de pensioncontracten
 • het huishoudelijk reglement
 • het infobord
 • sensibiliseringsmateriaal of waarschuwingsbordjes

Indien een paard gedragingen vertoont waar klanten in het belang van hun veiligheid beter van op de hoogte zijn, ziet de uitbater erop toe dat zij gewaarschuwd worden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • waarschuwingsbordjes aan de box of aan de ingang van de stallingen
 • infobord
 • De klanten zijn op de hoogte.
 • rood staartlint bij stampende paarden in de piste

Het bedrijf neemt geregeld initiatieven omtrent sensibilisering en vorming.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Het bedrijf organiseert lezingen.
 • Het bedrijf organiseerde in de laatste twee jaar examens voor de erkende A- en B-brevetten - of heeft toekomstige examens vastliggen - en kan een afprint voorleggen van de kalender op https://paardensport.vlaanderen/nl/brevetten/ruiterbrevetten/kalender om dit te bewijzen.
 • Het bedrijf organiseerde in de laatste twee jaar de erkende rijvaardigheidsproeven - of heeft toekomstige proeven vastliggen. De evaluatoren beschikken over een overzicht van de voorbije en geplande rijvaardigheidsproeven.
 • Het bedrijf verspreidt educatief materiaal.
 • Het bedrijf werkt mee aan sensibiliseringscampagnes.
 • Het bedrijf huisvest een EVS- of een EVS- geëngageerde PaardenSport Vlaanderen-club. Instapclubs volstaan niet. De evaluatoren beschikken over een overzicht van deze clubs.

De prijzen voor pensionstalling, lessen en andere verrichte diensten zijn duidelijk en transparant.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Dit blijkt uit de voorgelegde prijslijst. Deze prijslijst kan uithangen op het bedrijf, verwerkt zijn in het contract en het reglement, op de website of facebookpagina staan,…

Indicatoren

/

Het is mogelijk om pensiongeld of lessen via overschrijving of digitaal te betalen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

• installatie Bankcontact
• boekhouding - uitreksels
• contract
• …

Hooi, stro, lemen en voordroog worden beschermd tegen regen en wind en krachtvoeding wordt bewaard in een veilige, droge opslagplaats.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • zeil, afdak, ..
 • Hooi, stro, lemen, voordroog, krachtvoeder... wordt binnen opgeslagen.

Het erf en de gebouwen zijn veilig.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • degelijke structuur
 • geen loshangende onderdelen
 • weinig roest
 • kappen of roosters over TL-buizen en andere verlichting

Het erf en de gebouwen zijn netjes, verzorgd en afgewerkt.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • degelijke structuur
 • geen loshangende onderdelen
 • recent geverfd
 • nette uitstraling
 • Er worden degelijke materialen gebruikt.

De elektriciteitsvoorzieningen werden gekeurd en positief beoordeeld.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf kan een positief keuringsverslag voor de elektriciteitsvoorzieningen voorleggen afgeleverd door een hiertoe erkende organisatie, dat niet ouder is dan 4 jaar.

Indicatoren

 • degelijke structuur

De watervoorzieningsinstallaties zijn veilig en degelijk.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • De waterleiding bestaat uit stevige materialen en vertoont geen gebreken.
 • wintervoorzieningen, bv circulatiesysteem
 • Paarden kunnen de waterleiding niet stuktrekken. Op plaatsen waar ze aan de leidingen kunnen, werden veiligheidshaakjes geplaatst.
 • ...

De uitbating treft voorzieningen om het bedrijf goed toegankelijk te maken voor mensen die slecht te been zijn, personen met een beperking, ouders met buggy's,...
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Er is minimum 1 parkeerplaats aanwezig die voorbehouden is voor personen met een beperking.
 • Er is minimum 1 aangepast toilet aanwezig. De toiletruimte is multifunctioneel en kan door iedereen gebruikt worden, ook door een rolstoelgebruiker.
 • Drempels en obstakels op de routes in de manege worden zo veel mogelijk vermeden.
 • In de ruimtes is voldoende circulatieruimte.
 • Het meubilair is bruikbaar en bereikbaar.
 • De toeschouwersruimte is bereikbaar en bruikbaar door iedereen.
 • Het toegangspad is voldoende breed en heeft een rolstoelvaste ondergrond.
 • De toegang is goed zichtbaar, drempelvrij en voldoende breed.

Indicatoren

 • Personen met een beperking kunnen ongehinderd gebruik maken van de piste (bereikbaarheid van het opstapperron, gebruik van de tillift, gebruik van de nodige hulpmiddelen …).
 • Het bedrijf heeft een eenvoudige structuur en de ruimtes zijn logisch opgebouwd.
 • De signalisatie buiten en in de manege is uniform en duidelijk (bv.voldoende kleurcontrasten).
 • Het bedrijf voorziet combinaties van visuele (zicht), auditieve (gehoor) en tactiele (tast) informatiebronnen.

De site kan volledig afgesloten worden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • afbakening
 • natuurlijke omheining (gracht, struiken, bomenrij)
 • houten afsluiting

De accommodatie is voldoende verlicht.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • verlichting hangt op
 • verlichting werkt
 • Op de kernplaatsen is er verlichting aanwezig.
 • De verlichting heeft een waarde van +- 80 lux (mogelijkheid om bijvoorbeeld de krant te lezen in de stal)

Er is noodverlichting aanwezig in de gebouwen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • Aanwezigheid noodverlichting op de kernplaatsen in alle gebouwen.
 • Via de testknop kan vastgesteld worden dat de noodverlichting werkt.

Indicatoren

/

De vloeren zijn effen (geen putten en ongelijkmatigheden) en schoon.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • effen vloeren
 • schone vloeren
 • geen putten en ongelijkmatigheden in de vloer

Indicatoren

/

De ondergrond waarop paarden lopen is slibbestendig of opgeruwd om uitglijden te voorkomen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

slibbestendige of opgeruwde vloer

Indicatoren

/

De doorgangen en gangpaden worden vrijgehouden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • Er is altijd een gangpad vrij van 1,2m.
 • Er staan geen obstakels (zoals kruiwagens en gereedschap) in het pad.

Indicatoren

/

Mestvorken en ander gereedschap staan op een veilige plek, zodat mensen en paarden zich hier niet aan kunnen verwonden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

Het gereedschap staat:

 • achter een gesloten deur.
 • achter een hoek, waar mensen en paarden er niet tegen kunnen lopen.
 • niet in het gangpad of in doorgangen.

Het bedrijf beschermt klanten en paarden tegen ongevallen op eventuele risicolocaties op het bedrijf (bv. putten, opslagplaats chemisch materiaal,…)
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

Gevaarlijke putten zoals mestputten en waterputten zijn:

 • duidelijk zichtbaar afgebakend;
 • stevig;
 • toegedekt.

Indicatoren

 • De toegang tot gevaarlijke opslagplaatsen wordt de klanten verboden.
 • Gevaarlijke locaties worden afgebakend.
 • ...

Er wordt geen gebruik gemaakt van prikkeldraad of andere scherpe materialen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

• geen prikkeldraad aan deuren om bijten tegen te gaan
• geen uitstekende nagels waar paarden of mensen staan, rondlopen of werken

Indicatoren

/

Het bedrijf neemt maatregelen om het erf en de gebouwen zo brandveilig mogelijk te houden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

• signalisatie (bv. pictogrammen, bordjes, waarschuwingen)
• respecteren van het rookverbod
• minimaal gebruik van brandbare materialen

Indicatoren

• Het bedrijf heeft een evacuatieplan.
• Noodplan: Er is een te volgen procedure bij noodstituaties vastgelegd.
• Op het bedrijf zijn één of meerdere werkende alarmknoppen/ sirenes aanwezig.
• …

In de gebouwen en op het erf bevinden zich voldoende, functionele, gekeurde, brandblusapparaten, op duidelijk zichtbare plaatsen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • Op verschillende nuttige plaatsen bevinden zich brandblusapparaten.
 • Uit de etiketten op de apparaten blijkt dat deze toestellen in orde zijn met de jaarlijkse keuring.

Indicatoren

/

In de nabijheid van de boxen en de piste is ten allen tijde een EHBO-box voor paarden beschikbaar.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Deze EHBO-kist bevat minimaal volgende zaken:

 • ontsmettingszalf/-spray (niet vervallen),
 • een schaar,
 • een pincet,
 • een mes,
 • een digitale koortsthermometer,
 • steriele kompressen,
 • rekbare verbanden,
 • stalbandages,
 • een zaklamp,
 • een hoevenkrabber.

Indicatoren

/

Er is een complete EHBO-kist voor mensen aanwezig (of meerdere).
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

(steekproefsgewijs te controleren)
minimumsamenstelling van de apothekerskasten of de verbanddozen:

artkelen in vast aantal

 1. 1 elastisch knevelverband van 5cm breedte
 2. 1 reanimatiecanule
 3. 1 roestvrije schaar van 14cm lang
 4. Toelichtingsnota: "dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer"

artikelen in wisselend aantal
Van deze artikelen moet er per 50 aanwezigen 1x het vermelde aantal aanwezig zijn,  met een maximum van tweemaal het vermelde aantal artikelen indien er meer dan 50 aanwezigen zijn.
 • steriele verbanden
  •  snelverbanden met een gaaszwachtel van 2m op 5cm en een verbandplakje van 10cm op 7cm;
  •  snelverband met een gaaszwachtel van 2m op7cm en een verbandplakje van 14cm op 7cm.
 • steriel driekantig doekverband met de afmetingen 90cm - 90cm -127cm
 • lichte Cambric-zwachtels: 2 van minstens 5m lang en 5cm breed | 2 van minstens 5m lang en 7cm breed
 • samengeperste hydrofiele verbandwatten: 2 verpakkingen van netto 20 gram.
 • zijden kleefpleister: 1 rol van minstens 5m lang en 2.5cm breed | 1 rol van minstens 5m lang en 1.25cm breed
 • gaaspleisterverband
  •   ofwel 1 zwachtel van minstens 1m lengte en 6cm breedte
  •   ofwel een assortiment van zwachtels van verschillende breedtes met een totale lengte van 1m.
 • antiseptische oplossing:
  • aard
   •       een oplossing van jodium in alcohol (1%), ofwel;
   •       een oplossing van chloorhexidinedigluconaat in alcohol (minstens 50%), ofwel;
   •       elke oplossing die als gelijkwaardig wordt beschouwd.
  • hoeveelheid 30 ml in 1 of meer hermetisch sluitende flesjes of in ampullen (met vijltje).
 • roestvrije veiligheidsspelden: 10 stuks.

Indicatoren

/

De EHBO-kist is snel en eenvoudig toegankelijk vanuit de piste, de stallen en de rest van de gebouwen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

EHBO-kist bevindt zich op een toegankelijke plaats en snel bereikbaar vanuit de piste, de stallen en de rest van de gebouwen. 

Indicatoren

/

De EHBO-kist en de inhoud zijn in goede staat en worden correct bewaard.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • De inhoud is beschermd tegen stof, licht, warmte en vocht. Ook een waterdichte zak kan dienst doen.
 • De kist wordt buiten het bereik van kinderen bewaard.
 • De producten zijn niet vervallen.
 • De kist is verzegeld. Indien het zegel gebroken wordt, is het duidelijk dat de inhoud zo snel mogelijk moet worden aangevuld.
 • De kist bevat een register waarop aangeduid wordt welke zaken uit de kist werden genomen en dus zo snel mogelijk vervangen moeten worden.

Op nuttige plaatsen bevindt zich een lijst met belangrijke telefoonnummers.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

Minimaal volgende telefoonnummers bevinden zich in de EHBO-kist, bij de telefoon en/of bij de apotheekkast:

 • medische spoeddienst en brandweer: 112
 • politie: 101
 • apotheker
 • antigifcentrum: 070 24 52 45
 • dierenarts

Indicatoren

/

Het bedrijf beschikt over een aangesloten parking, aangepast aan het aantal klanten en de activiteiten die er plaatsvinden.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Klanten kunnen gebruik maken van een parking, onmiddellijk aangesloten bij het bedrijf. Parking op de openbare weg geldt niet.
 • Evaluaties vinden plaats op momenten waarop het bedrijf geopend is. Indien het bedrijf manegeactiviteiten heeft, moet er ook een les doorgaan tijdens het bezoek. De evaluator gaat op dat moment na of de parking voldoende groot is en vraagt na hoe er geparkeerd wordt bij eventuele, op het bedrijf georganiseerde, evenementen.

Indicatoren

/

De parking is verhard en goed bewandel- en berijdbaar.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Auto's, vrachtwagens, trailers, voetgangers, fietsers, ruiters en menners kunnen zich probleemloos voortbewegen op de parking.

Indicatoren

/

Er is een onthaal voorzien waar bezoekers, (potentiële) klanten, nieuwelingen,... verder geholpen worden.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De grootte bedraagt minimaal 4 vierkante meter.
 • Er is zitgelegenheid voorzien.
 • Het onthaal kan bijvoorbeeld ook de kantine of het kantoor van het bedrijf zijn.

Indicatoren

/

Het onthaal staat duidelijk aangegeven.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Er staan wegwijzers aan de toegang van het bedrijf, in de gebouwen en/of op de parking.
 • Aan het onthaal werd een duidelijk - niet te missen - signalisatiebord opgehangen

Er is toegankelijk sanitair voorzien.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 

Indicatoren

 

Het bedrijf is veilig bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, ruiters/menners en voetgangers.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • De wegen waarlangs het bedrijf bereikt moet worden, zijn goed verlicht.
 • Op drukke wegen is signalisatie aanwezig die gemotoriseerd verkeer oproept om rustig te rijden / op te letten.
 • Weggebruikers zijn goed zichtbaar (bochten,...).

Indicatoren

 • Er is een fietspad aanwezig. 
 • Op de wegen is signalisatie aanwezig die oproept te vertragen voor zwakke weggebruikers en paarden.
 • De manege bevestigde zelf signalisatie die de weggebruikers oproept om rustig te rijden / op te letten (bijvoorbeeld: spandoek "Paard op de baan? Kalm aan!" -  te bekomen bij vzw Vlaams Paardenloket).

Er is een verbruiksruimte aanwezig.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

de aanwezigheid van een verbruiksruimte

Indicatoren

/

Het bedrijf heeft een toelating of registratie van het FAVV voor de verbruiksruimte, zoals wettelijk voorgeschreven.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

De toelating hangt uit op een duidelijke plaats. Deze is vereist van zodra er levensmiddelen verkocht worden. Ook indien er enkel een automaat aanwezig is, dient er een toelating uit te hangen. In het geval de automaat uitsluitend levensmiddelen bevat die gedurende tenminste 3 maanden houdbaar zijn bij omgevingstemperatuur, volstaat een registratie.
» Klik hier voor meer info over dit onderwerp.

Indicatoren

/

De verbruiksruimte is netjes en proper.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • propere indruk
 • geen etensresten

Indicatoren

/

In de verbruiksruimte is er toezicht en controle door de uitbater en/of daartoe aangestelde personen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • uitbater geeft aan wie daarvoor verantwoordelijk is
 • werkschema

In de verbruiksruimte liggen informatieve folders en brochures ter beschikking over paardenhouderij, verzorgen van paarden, omgaan met paarden,...
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten


Indicatoren

 • aanwezigheid informatieve folders
 • aanwezigheid brochures

In de verbruiksruimte is er zitgelegenheid.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

aanwezigheid zitgelegenheid

Indicatoren

/

Tijdens de openingsuren is de verbruiksruimte geopend.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

• het infobord
• de website
• …

In de verbruiksruimte kunnen klanten iets drinken.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • drinkgelegenheid
 • automaat
 • bar

Rond de boxen is het voldoende (vaak) rustig. Niet iedereen kan steeds zomaar bij de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Het huisreglement dringt aan op rustig en correct gedrag rond de stallen.
 • bordjes "verboden toegang voor…" aan de inkom van de pensionstallingen

De paardenboxen/schuilhokken zijn aangepast aan de grootte van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Europese richtlijnen:
 • Minimale oppervlakte (2 x schofthoogte)²
 • Breedte moet 1,5 x stokmaat zijn.
 • Hoogte: minstens 1 meter boven schofthoogte op laagste punt
 • Voor merrie- en veulenboxen dient deze formule nog vermenigvuldigd te worden met 1,66 (dus 1,66 x (2x schofthoogte)²)
 • Ook indien paarden in groepshuisvesting gehouden worden, dient de benodigde boxmaat voor ieder paard uitgerekend te worden en de totaal benodigde minimum oppervlakte voor de groep volgens dezelfde formule. Hierbij dient men rekening te houden dat er voldoende ruimte dient te zijn zodat alle dieren kunnen liggen op een schone, droge ondergrond en er voldoende plaats is voor alle dieren aan het voerhek.

Indicatoren

Zie 'enkele handige hulpmiddelen' voor de tabel. 

Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet, kan men wel nog extra punten verdienen door volgende voorwaarden:

- Paarden kunnen met het hoofd uit de box
- Paarden krijgen extra beweging (door meer op de weide / paddock te staan)

De deuren of deuropeningen zijn aangepast aan de grootte van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Deuren waardoor onbereden warmbloedpaarden moeten passeren, zijn minimaal 1,2m breed op 2,4m à 2,5m hoog (1,4 x schofthoogte).
 • Voor trekpaarden moeten bredere deuren worden voorzien en voor pony's volstaan kleinere deuren.
 • ...

Indicatoren

/

De paardenboxen / schuilhokken en deuren zijn van degelijke makelij en in goede staat.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • degelijke materialen, structuur
 • geen tekenen van grote slijtage
 • geen loshangende objecten

De bodem is dik genoeg, droog, schoon en er is een geen tot zeer lichte ammoniakgeur te bespeuren.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten


Indicatoren

 • De vloer van een lege box is egaal, schoon en niet glad.
 • Wanneer de vloer van niet- lege box wordt vrijgemaakt blijkt dat deze egaal, schoon en niet glad.
 • Bidproef: op knie laten vallen
 • ammoniak 5 ppm: geen storende ammoniakgeur aanwezig

Elke box is voorzien van een werkende, veilige, hygiënische en degelijke watervoorziening.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • In elke box zijn er (gevulde/werkende) voorzieningen waaruit paarden kunnen drinken (bv. emmer, automatische drinkbakken,...).
 • Deze voorzieningen zijn functioneel, degelijk en proper.
 • Indien men gebruik maakt van een groepshuisvesting, dienen er meerdere waterpunten te zijn
 • De watervoorziening dient toegangkelijk te zijn voor elk type paard of pony (de bovenrand van de watervoorziening mag niet hoger zijn dan de halsaanzet).

Indicatoren

 • Het water ruikt goed
 • Het water ziet er proper uit

Boxen van paarden die krachtvoer krijgen, zijn voorzien van een veilige en degelijke voedervoorziening.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Elke box van paarden die krachtvoeder krijgen, heeft een veilige en degelijke voedervoorziening. Indien deze niet vastgemaakt werd aan de box of stalplaats, wordt deze telkens nadat de paarden gegeten hebben verwijderd.

Indien men de voerbakken van 2 aaneengrenzende boxen naast elkaar plaatst, moet men de tussenwand ter hoogte van de voerbakken gesloten maken.

Indicatoren

De bovenrand van de krachtvoedervoorziening bevindt zich niet hoger dan de halsaanzet van de paarden die eruit moeten eten.

De paardenboxen zijn rond de 80 lux.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De paardenboxen hebben een goede natuurlijke lichtinval.
 • Indien dit niet het geval is brandt er voldoende (natuurlijk ogend) kunstlicht.

Indicatoren

 • 80 lux = de mogelijkheid om bijvoorbeeld een krant te lezen. 

De boxen zijn goed verlucht en de temperatuur is aangenaam voor het paard.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • De optimale relatieve luchtvochtigheid (RV) bedraagt 60 tot 70%.
 • In de boxen hangt geen duidelijke ammoniakgeur. De maximale norm voor paardenstallen bedraagt 5 ppm, wat ongeveer de waarnemingsdrempel voor mensen is.
 • De thermoneutrale zone voor paarden bevindt zich tussen de 5 en 25°C bij zomervacht en -5 en -10°C bij wintervacht
 • De boxen zijn niet overdreven stoffig.
 • De boxen zijn niet beschimmeld.
 • ...

Mate van contact tussen de paarden in de box of schuilstal
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden ogen gezond en gedragen zich normaal, of worden opgevolgd en behandeld.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

De aanwezige paarden zien er gezond uit (rekening houdend met hun leeftijd, type,...) of worden opgevolgd.

Indicatoren

De paarden

 • geven een gezonde indruk;
 • hebben geen opvallende uitwendige letsels;
 • hebben een gezonde vacht voor de tijd van het jaar;
 • hebben een gezond gewicht in relatie met de te verrichten arbeid;

De paarden worden meermaals per dag gevoederd met ruw- en eventueel krachtvoer. Een paard mag nooit langer dan 6 uur zonder ruwvoeder staan.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Voederschema dient op voorhand doorgestuurd te worden naar de evaluatoren. Bij de evaluatie dienen de evaluatoren dit nogmaals te controleren.
 • De aanwezige paarden zijn in goede conditie of worden opgevolgd.
 • aanwezigheid van voldoende voorraad ruw- en  krachtvoeder op het bedrijf (stro geldt ook als ruwvoeder, maar mag maar 30% van het totale rantsoen uitmaken)
 • Er dient een minimumtijd van 15 minuten te zitten tussen het geven van ruwvoeder en krachtvoeder. Er mag geen krachtvoeder gegeven worden op een lege maag. 

Indicatoren

 • aanwezigheid van (ruw-)voeder in de stallen tijdens de audit
 • Indien paarden krachtvoeder krijgen, wordt voorafgaandelijk ruwvoeder gegeven.
 •  ...

De voeding is aangepast aan de grootte, behoefte en conditie van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • voederschema: kan uithangen, mondeling toegelicht worden,...
 • gezondheid, staat van de paarden

Alle paarden worden na de primovaccinatie minstens jaarlijks door een dierenarts gevaccineerd voor griep -tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De bedrijfspaarden worden minstens jaarlijks gevaccineerd (indien van toepassing)
  • Dit blijkt uit de paspoorten, OF;
  • het bedrijf legt een attest van een dierenarts voor, waarin deze verklaart dat alle bedrijfspaarden na de primovaccinatie minstens jaarlijks voor griep en tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie gevaccineerd worden,  | » Klik hier voor een voorbeeldattest. OF;
  • het bedrijf legt facturen van de dierenarts voor die aangeven dat dit in orde is.
 • De pensionpaarden worden minstens jaarlijks gevaccineerd (indien van toepassing)
  • Via de pensioncontracten legt de uitbater op dat klantenpaarden na de primovaccinatie minstens jaarlijks voor griep en tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie gevaccineerd worden, OF;
  • het bedrijf legt een attest van een dierenarts voor, waarin deze verklaart dat alle bedrijfspaarden na de primovaccinatie minstens jaarlijks voor griep en tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie gevaccineerd worden. | » Klik hier voor een voorbeeldattest.

Indicatoren

 • huisreglement

De paarden worden regelmatig of, bij voorkeur, gericht ontwormd.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Alle paarden worden correct ontwormd.

Indicatoren

 • conditie van de paarden
 • ontwormingsschema
 • mestonderzoek
 • Specifiek voor manegepaarden (indien van toepassing)
  • factuur van de dierenarts voor de ontworming van de bedrijfspaarden
  • Het bedrijf legt een attest van een dierenarts voor, waarin deze verklaart dat alle bedrijfspaarden correct ontwormd worden. | » Klik hier voor een voorbeeldattest.
  • mestonderzoek
 • Specifiek voor pensionpaarden (indien van toepassing)
  • Via de pensioncontracten legt de uitbater op dat pensionpaaren correct ontwormd worden.
  • Het bedrijf legt een attest van een dierenarts voor, waarin deze verklaart dat alle pensionpaarden correct ontwormd worden.
  • huisreglement
  • infobord
 • Specifiek voor asielpaarden (indien van toepassing)
  • factuur van de dierenarts voor de ontworming van de bedrijfspaarden
  • Het bedrijf legt een attest van een dierenarts voor, waarin deze verklaart dat alle asielpaarden correct ontwormd worden. | » Klik hier voor een voorbeeldattest.
  • mestonderzoek
 •  ...

Er wordt aandacht besteed aan tandverzorging.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

De uitbating ziet erop toe dat alle paarden een degelijke hoefverzorging krijgen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De aanwezige paarden hebben verzorgde hoeven.
 • Paarden die er nood aan hebben, om medische of gebruiksredenen, krijgen een aangepast beslag.

Indicatoren

 • factuur van de hoefsmid
 • huisreglement
 • contract
 • infobord
 • ...

Het bedrijf maakt geen gebruik van middelen die het uitvoeren van repetitieve stalondeugden (technisch stereotypieën geheten) zoals kribbenbijten, weven, boxlopen etc. verhinderen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 

·        Er zijn geen middelen die aan of op het paard zitten en het uitvoeren van een stereotypie belemmeren (bijv. anti-luchtzuigband).

·        Er zijn geen aanpassingen aan of in de huisvesting die het paard belemmeren in het uitvoeren van een stereotypie (bijv. prikkeldraad of stroomdraad op stalwand/ smeerseltje op stalwand om kribbebijten te voorkomen, ketting of bal in het midden van de box om rondjes te voorkomen).

·        Omdat anti-weefrekken vaak vast zitten aan de deur wordt daar de volgende lijn gevolgd: als het rek vastzit aan de deur, dan wordt dit niet aangerekend als een belemmering; Echter als het een los element is dat “open” en “dicht” kan en het is “dicht” dan kan dit wel worden aangerekend als een belemmering.

·        Er zijn geen middelen die aan het paard zitten en die bewegingsgemak en/of ander ongewenst gedrag verhinderen (bijv. touwladder om hals, muilkorf).

 

Indicatoren

·        De gestalde paarden kunnen elkaar zien.

·        De gestalde paarden kunnen buiten kijken.

·        De gestalde paarden kunnen hun hoofd buiten de stal steken.

·        Sociaal contact tussen paarden die elkaar accepteren wordt gestimuleerd.

·        De paarden komen dagelijks hun stal uit en hebben daarbij ook de mogelijkheid tot vrije beweging - ook in de winter. (Er zijn dus ook voldoende paddocks om hierin te voorzien).

·        Paarden komen dagelijks op de weide of paddock, bij voorkeur in groep.

·        Er hangen/ligt manipuleerbaar afleidingsmateriaal in de stallen.

·        Er is 24/7 voldoende ruwvoer (mogelijkheden om te kauwen) beschikbaar

·        Pijnlijke aandoeningen worden adequaat behandeld

·        ……

De paarden krijgen voldoende vrije loop, aangepast aan hun noden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De bedrijfspaarden kunnen in een paddock, piste of weide loslopen.
 • Pensionklanten krijgen de mogelijkheid om deze faciliteiten (al dan niet voor een bijkomende prijs) te gebruiken.
 • De bedrijfspaarden krijgen, wanneer de omstandigheden het toelaten, dagelijks gedurende meerdere uren de mogelijkheid om vrij te bewegen en spelen en bewegen, ook in galop.
 • Pensionklanten krijgen de mogelijkheid om deze faciliteiten (al dan niet voor een bijkomende prijs) te gebruiken.

Indicatoren

 • Het bedrijf spoort pensionklanten aan om hun paarden voldoende vrije loop te geven. Dit kan blijken uit het huisreglement, het contract, sensibiliseringsmateriaal,...
 • ...

Er is een wasruimte aanwezig waar paarden op een veilige manier afgespoeld kunnen worden met (warm) water.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • aanwezigheid wasruimte of wasbox
 • toegang tot stromend warm water in de wasruimte / tuinslang

Indicatoren

/

Paarden worden voor lessen ingezet rekening houdend met hun conditie, leeftijd en temperament en met de rijcapaciteiten en lichaamsbouw van de klanten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Het bedrijf kan een weekplanning voorleggen waarop het aantal lesuren per paard wordt bijgehouden.
 • Het bedrijf kan aan de hand van deze planning toelichten dat er rekening gehouden wordt met de conditie, de leeftijd en het temperament van de paarden.
 • Dit blijkt uit de les die plaatsvindt op het moment van de evaluatie.

Indicatoren

/

De paarden werken maximaal 4u per dag (met onderbrekingen) en 20u per week.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Het bedrijf kan een planning voorleggen waarop het aantal lesuren per paard wordt bijgehouden.
 • Volgens deze planning wordt de maximale werktijd per dag en week niet overschreden.

Indicatoren

/

Op rusttijden zijn de paarden volledig afgetuigd.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Het bedrijf kan een planning voorleggen waarop het aantal lesuren per paard wordt bijgehouden.
 • Periodes tijdens dewelke paarden opgetuigd staan, gelden als werktijden.

Indicatoren

/

Het bedrijf stelt poetsmateriaal voor de paarden beschikbaar aan klanten.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

• Er is poetsmateriaal voor paarden (borstels, kammen, hoevenkrabber,...) ter beschikking voor klanten.
• Maximum score indien er poetsmateriaal per paard is voorzien dat enkel voor dat paard mag gebruikt worden.

Het getuig voor de bedrijfspaarden is compleet.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Minimaal vereist getuig voor elk bedrijfspaard:

 • hoofdstel
 • zadel
 • singel
 • zadeldoek

Indien het paard hier nood aan heeft zijn onderstaande zaken ook vereist:
 • extra rugbescherming
 • beenbeschermers
 • springschoenen

Indicatoren

/

Het getuig is aangepast aan de paarden en veroorzaakt geen verwondingen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Het materiaal is veilig en stoort / pijnigt de paarden niet in hun arbeid.
 • Geen aanwezigheid van doordrukwonden bij meerdere paarden
 • De “S-plekken” hierbij controleren, namelijk schoft, zadel, singel, staart(riem) en spoor.
 • Geen beschadigingen aan de mond bij meerdere paarden
 • Er kunnen minimaal 2 vingers plat boven op de neus tussen de neusriem en het neusbeen
 • Extra indicator: het bedrijf laat regelmatig een zadelpasser komen om het materiaal en de pasvorm bij de paarden te controleren.

Het getuig voor de bedrijfspaarden is stevig en toont geen grote tekenen van slijtage.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • geen grote tekenen van slijtage
 • geen scheurtjes in het leer
 • naden komen niet los.

Het bedrijf stelt een veilige ruiteruitrusting beschikbaar voor degenen die hier niet over beschikken.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

Wie niet over een veiligheidshelm beschikt kan er één huren (tegen betaling) of gratis gebruiken.

Indicatoren

 • Wie niet over een veiligheidsvest beschikt kan er één huren (tegen betaling) of gratis gebruiken.
 • Wie niet over een rijlaarzen of aangepast schoeisel beschikt kan dit huren (tegen betaling) of gratis gebruiken.
 • ...

Het bedrijf heeft voldoende paddocks of weides ter beschikking.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Er is een weide of paddock aanwezig.
 • De paarden krijgen vrije loop op de weide of paddock.

Indicatoren

 • De weide of paddock is voldoende groot voor het aantal paarden
 • Paarden moeten een minimum van 5 opeenvolgende galopsprongen kunnen maken in een rechte lijn
 • Paarden moeten tussen de 2 uur (winter) en 4 uur (zomer) buiten kunnen staan

De weide / paddock is in goede staat.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Er staat voldoende gras op de weide zodat paarden kunnen grazen.
 • Wanneer de staat van het grasland wegens weersomstandigheden tijdens de audit niet te controleren valt, kan het bedrijf facturen voorleggen voor weideonderhoud (bv. bemesting, kalk, grondonderzoek,…)

De paddock / weide ligt aangesloten aan het bedrijf.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • De paddock /weide ligt niet aan de overzijde van de weg.

De hoeveelheid weiland of paddock is groot genoeg om voldoende bewegingsvrijheid aan de paarden te geven in functie van hun aantal en grootte.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

De paarden kunnen vrij bewegen en spelen, ook in galop.

Indicatoren

 • Paarden moeten een minimum van 5 opeenvolgende galopsprongen kunnen maken in een rechte lijn
 • Paarden moeten tussen de 2 uur (winter) en 4 uur (zomer) buiten kunnen staan

Elke weide en paddock heeft een veilige en stevige watervoorziening indien de paarden langer dan 6 uur op de weide of paddock staan.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • In elke weide zijn er (gevulde) voorzieningen waaruit paarden kunnen drinken (bv. emmer, automatische drinkbakken,...).
 • Deze voorzieningen zijn functioneel, degelijk en proper.

Indicatoren

/

Rond en in de weides of paddocks staan geen giftige planten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De uitbater heeft kennis van giftige planten.
 • Geen gevaarlijke aanwezigheid van onder andere:
  • jacobskruiskruid
  • taxus
  • giftige esdoornsoorten
Voor een volledig overzicht van giftige planten voor paarden kan u terecht op de website van het Vlaams Paardenloket. 
» Klik hier voor het overzicht. 

Indicatoren

/

De omheiningen van de weide(s) en paddock(s) zijn geschikt en veilig voor paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Prikkeldraad is niet aanvaardbaar.
 • Ursusdraad moet gecombineerd worden met een elektrische omheining. 
 • Weideafsluitingen bestaande uit houten palen verbonden met houten dwarsbalken zijn ideaal voor paarden en passen goed in het landschap. Deze moeten bij voorkeur voorzien zijn van een extra elektrisch geleidende draad.
 • Weideafsluitingen bestaande uit houten-, metalen, betonnen, glasfiber- of rubberpalen verbonden met speciale - elekticiteitsgeleidende - linten, zijn ook geschikt.
 • Weideafsluitingen bestaande uit houten, metalen, betonnen of rubberen palen verbonden met effen draden behoren ook tot te mogelijkheden. Zij moeten goed zichtbaar gemaakt worden en dun genoeg zijn zodat ze breken als een paard hierin verwikkeld raakt.
 • ...

Een volledig dossier over geschikte omheiningen voor paarden vindt u op de website van het Vlaams Paardenloket.
» Klik hier om het dossier te raadplegen.

Er wordt nergens gebruik gemaakt van prikkeldraad.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

In de afsluiting van de weides komt nergens prikkeldraad voor.

Indicatoren

/

De poorten van het weiland en de paddocks werken eenvoudig
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Het open- en sluitsysteem werkt eenvoudig.

De paarden mogen het hele jaar door op de paddock / weide
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 

Indicatoren

 

Op de paddock ligt er weinig tot geen mest en/of onhygiënische voedselresten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 

Indicatoren

 

Indien de paarden meer dan 2 uur per etmaal in de paddock of weide komen, dienen ze te beschikken over een geschikte schuilgelegenheid.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 ·        Vereiste: er is een schuilstal beschikbaar of bomen/struiken die voldoende bescherming bieden tegen neerslag, wind en/of zon.

Indicatoren

 

Er is een buiten of binnenpiste aanwezig.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • Er is een buiten of binnenpiste aanwezig (zand, geopad, ...)
 • Deze piste wordt gebruikt door klanten.

Indicatoren

/

De piste is minimaal 800m² groot.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

 • De piste is minimaal 800m² groot.
 • De piste is breed genoeg om comfortabel te kunnen rijden (met verschillende paarden tegelijkertijd in de piste).

Indicatoren

/

De piste is voldoende verlicht.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Er is werkende verlichting aanwezig die de piste voldoende verlicht (in zijn geheel).

In de piste(s) staan jumpinghindernissen alleen op plaatsen waar de minimale hoogte 3.5m is.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

In de piste staan jumpinghindernissen waarover gesprongen wordt alleen opgesteld op plaatsen waar de minimale hoogte 3,5m is.

 

Indicatoren

/

Er zijn pisteaanduidingen (letters, symbolen, …) beschikbaar.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • aanwezigheid correcte letterbordjes (al dan niet permanent gemonteerd)
 • beschikbaarheid symbolen/tekeningen

Er staan geen objecten in de piste(s) die er niet nodig zijn (bv. tractor).
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

• Er staan geen objecten in de piste die er niet nodig zijn.

Indicatoren

/

Het pistemateriaal is van degelijke kwaliteit.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • veilig en degelijk hindernismateriaal
 • veilige en degelijke hulpmiddelen zoals opstaphulpjes, spiegels, kegels, ..
 • veiligheidslepels oxers

De bodem van alle rijbanen is geschikt voor de paardensport qua draagkracht, vlakligging en vering. Bij vriestemperaturen, en/of noodweer voldoet minstens 1 piste aan dit criterium.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • De piste ligt vlak.
 • De hoefslag is niet uitgehold.  
 • De bodem ligt niet te los/droog/nat.
 • ...

De bodem van geen enkele aanwezige piste bevat scherpe voorwerpen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

De bodem bevat geen:

 • stenen;
 • splinters;
 • (stukken van) planken of balken;
 • afgebroken of losse onderdelen van hindernissen of wanden;
 • andere scherpe voorwerpen.

Indicatoren

/

De omwandingen van alle aanwezige pistes zijn degelijk en veilig.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • De wanden bestaan niet uit glas waar paarden doorheen kunnen lopen.
 • Men maakt gebruik van schuine veiligheidswanden (bij een binnenpiste) zodat het been van de ruiter niet geplet kan worden tussen het paard en de muur.
 • De omwanding bevat geen gevaarlijke gaten.
 • Er steken geen losse planken uit de omwanding.
 • ...

Alle pistes zijn volledig afsluitbaar.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

Er is een afsluiting voorzien rond de volledige pistes (duidelijk zichtbaar - geen touw of draad).

Indicatoren

/

Het is mogelijk om naar de activiteiten in de piste te kijken. Toeschouwers kunnen dit doen op een veilige, afgebakende, plaats.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Er is ruimte om de activiteiten als toeschouwer van buiten de piste te bekijken.
 • De voorziene ruimte is volledig afgesloten en veilig.
 • ...

De lespaarden zijn geschoold, ervaren en aangepast aan de doelgroep.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • gedrag van de paarden en ruiters tijdens de les
 • verantwoording van de uitbater
 • ...

Er wordt minstens 6 uren per week lesgegeven (groepslessen).
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • lessenschema
 • facturen
 • infobord
 • website

De lesgevers - dit kunnen ook de uitbaters zijn - beschikken minimaal over een diploma van initiator.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

 • Het bedrijf maakt een lijst van gediplomeerde lesgevers over en dient zelf aan te tonen dat de lesgevers over de nodige diploma's beschikken
 • Indien lesgevers een buitenlands diploma hebben, wordt een kopie van het diploma ter beschikking gesteld.

Indicatoren

/

Opmerking: Buitenlandse diploma kunnen best gelijkgeschaald worden in Vlaanderen. Hiertoe dient een internationaal trainerspaspoort aangevraagd te worden bij de organisatie die het originele diploma heeft uitgereikt. Met dat trainerspaspoort kan u zich wenden tot Bloso om het diploma ook in Vlaanderen te laten erkennen.

De lessen zijn aangepast aan de doelgroep en het niveau.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

 • Het bedrijf legt een recent lessenschema voor en licht dit toe.
 • De evaluator volgt een (deel van) een les.
 • Hieruit blijkt dat de lessen zijn aangepast aan de doelgroep en het niveau.

Indicatoren

 • Er wordt bij het indelen van de lessen rekening gehouden met de grootte van de paarden/pony's en het niveau van de ruiters.
 • ....

Klanten krijgen de mogelijkheid om door een lesgever begeleide buitenritten te maken. Verkeersveiligheid en een goede voorlichting rond verkeersregels staan hierbij centraal.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • lessenschema
 • facturen
 • infobord
 • website

De uitbating laat enkel verzekerde klanten die aan de te respecteren wettelijke leeftijdsvereisten voldoen en over de nodige vaardigheden beschikken toe om deel te nemen aan buitenritten.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Klanten moeten een A-brevet hebben voordat ze mee mogen op buitenrit.
 • Klanten moeten reeds deelgenomen hebben aan lessen voordat ze mee mogen op buitenrit.
 • Klanten moeten verzekerd zijn voordat ze mee mogen op buitenrit.
 • huishoudelijk reglement
 • infobord

Meer informatie over de regelgeving rond buitenritten kan u vinden op de website van het Vlaams Paardenloket.
» Klik hier voor meer info.

Het bedrijf neemt deel aan de door de overheid erkende brevettenwerking om klanten de kans te geven een erkend certificaat te behalen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf organiseerde in de laatste twee jaar examens voor de erkende A- en B-brevetten - of heeft toekomstige examens vastliggen - en kan een afprint voorleggen van de kalender op www.vlpclubs.be om dit te bewijzen.

Indicatoren

/

Het bedrijf organiseert wedstrijden, workshops of ponykampen
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:

Vereisten

/

Indicatoren

 • Bewijs van gevraagde toelating aan het PCE van het FAVV
 • Evenementenkalender
 • Promotiemateriaal
 • Affiche
 • ...

Het bedrijf legt de nodige omgevingsvergunningen voor.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf kan de nodige omgevingsvergunningen voorleggen.  | » Klik hier voor meer info over de regelgeving rond omgevingsvergunningen.

Indicatoren

/

Het bedrijf doet, indien nodig, jaarlijks een correcte mestbankaangifte.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf kan een correcte, recente, mestbankaangifte voorleggen of de ontvangstbevestiging van de aangifte door de mestbank. |» Klik hier voor meer info over het mestdecreet voor paardenhouderijen.

Indicatoren

/

De mesthoop/mesthopen voldoen aan de regelgeving.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

 • De vloer is ondoordringbaar zodat er geen mestsappen in de bodem kunnen dringen.
 • De opslagplaats is langs drie zijden omgeven door volledig mestdichte wanden van voldoende hoogte. De vierde zijde moet dermate aangelegd zijn dat afspoeling van drain- en regenwater uit de opslagplaats niet mogelijk is.
 • Mestsappen en afvloeiwater moeten opgevangen worden in een mestdichte opvangput.
 • Er zijn geen overstorten of afleidingskanalen die leiden naar oppervlaktewater of riolering.

» Klik hier voor meer info over de regelgeving rond mestopslag.

Indicatoren

/

Er wordt geen zwartwerk vastgesteld.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

 • Er wordt geen personeel ingezet dat niet is ingeschreven.
 • Zelfstandigen zijn in orde met het sociaal statuut.
 • Dit kan bewezen worden aan de hand van het voorgelegde overzicht gezondheidstoezicht personeel (medische onderzoeken), de arbeidsongevallenverzekering, de sociale balans, loonbrieven, facturen van zelfstandigen,…

Indicatoren

 • De uitbater verklaart geen zwartwerk toe te laten. Hij/zij licht de werkverdeling en personeelsinzet op het bedrijf uitvoerig toe. Deze uiteenzetting stemt overeen met de grootte van, en de werklast op, het bedrijf. 

Het personeel en de uitbaters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), arbeidsongevallen en brand.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf bewijst dat er wel degelijk polissen voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), arbeidsongevallen en brand, afgesloten werden en deze  actueel zijn, door de laatste factuur, een kwijtschrift of een attest van de makelaar/verzekeraar voor te leggen.

Indicatoren

/

Het bedrijf staat bij de kruispuntbank van ondernemingen ingeschreven onder de juiste rubriek(en) ingeschreven.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Pensionstallen dienen onder minstens één van onderstaande rubrieken ingeschreven te staan bij de kruispuntbank:

 • "93.110 - exploitatie van sportaccomodaties"
 • "96.09501 - pensions voor huisdieren"

Maneges dienen onder minstens één van volgende rubrieken ingeschreven te staan:
 • "93.110 - exploitatie van sportaccomodaties"
 • "93.127 - activiteiten van paardensportclubs"

Voor gemengde bedrijven kunnen alle bovenstaande rubrieken gebruikt worden. In de kruispuntbank moet wel minstens één van onderstaande twee rubrieken opgenomen zijn:
 • "93.110 - exploitatie van sportaccomodaties"
 • "96.09501 - pensions voor huisdieren"
Dit kan vastgesteld worden via de KBO-website.

Indicatoren

/

Alle op het bedrijf gestalde / geweide paarden zijn in regel met de verplichte identificatie en registratie.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Alle aanwezige paarden zijn:

 • voorzien van een geldige chip,
 • geregistreerd in de gegevensbank, en 
 • in het bezit van een EU-conform paspoort.

Indicatoren

 • de voor te leggen originele paspoorten van de paarden in eigendom van het bedrijf
 • de voor te leggen originele paspoorten of kopies van de paspoorten van de pensionpaarden
 • de opzoekingsmodule op de website www.cbc-bcp.be
 • ...

Het bedrijf voldoet aan de regelgeving rond de aanwezigheid en beschikbaarheid van paardenpaspoorten.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

 • De uitbater beschikt over de originele paspoorten van de eigen paarden
 • De uitbater beschikt over de originele paspoorten of een kopie van de paspoorten van de paarden van derden. Hij/zij weet waar de originele paspoorten van alle aanwezige paarden zich bevinden. De houder moet deze binnen drie uur kunnen voorleggen.

Indicatoren

/

De diergeneeskundige handelingen, zoals vaccinaties, worden enkel door dierenartsen uitgevoerd.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Het bedrijf legt een attest van een gediplomeerd dierenarts voor, waarin deze verklaart ervan overtuigd te zijn dat het bedrijf diergeneeskundige handelingen enkel door een gediplomeerd dierenarts laat uitvoeren. | » Klik hier voor een voorbeeldattest voor maneges en pensionstallen. | » Klik hier voor een voorbeeldattest voor asielen.


Indicatoren

/

Het bedrijf respecteert de btw-regelgeving.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

Dit blijkt uit de voorgelegde facturen of uit de btw-listing (dienstverlening= 21%).

Indicatoren

/

Het rookverbod in de gebouwen wordt gerespecteerd.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

In de gebouwen:

 • wordt niet gerookt;
 • hangt geen rookgeur die veroorzaakt kan zijn door mensen die binnendeurs roken;
 • staan geen assenbakken met as en peuken;
 • liggen geen peuken op de grond.

» Klik hier voor meer info over het rookverbod op paardenhouderijen.

Indicatoren

/

Het rookverbod wordt duidelijk aangegeven.
Thema:
Administratief
Gewicht:

Vereisten

De aandacht wordt met stickers, emblemen of waarschuwingsbordjes op het rookverbod (en het eventuele brandgevaar) gevestigd.

Indicatoren

/