Test jezelf

Interactieve Checklist

Maneges- en pensionstallen die het Equilabel willen behalen, worden door twee evaluatoren ter plaatse beoordeeld op basis van onderstaande checklist. We hebben deze interactief gemaakt zodat bedrijven zich eerst eens kunnen testen alvorens ze zich inschrijven.

  • Selecteer het bedrijfstype. Klik op het vraagteken voor meer info over de verschillende types.
  • Overloop alle criteria.
    • Selecteer telkens “Ja” of “Nee” om aan te geven of het bedrijf aan het criterium voldoet. Voor meer informatie over de manier waarop de evaluatoren een oordeel zullen vellen, klikt u op het vraagteken.
    • Overloop alle bedrijfsonderdelen (bv. management, erf en gebouwen) door de balken open te klikken.
  • Heeft u alle criteria beantwoord, klik dan op de knop “Verzenden”. Voor meer informatie over de scoreberekening kan u terecht op de pagina “Hoe werkt het?”.

De resultaten van deze zelftest worden niet opgeslagen en spelen dus ook geen enkele rol bij de uiteindelijke beoordeling. Kopieer de resultaten voordat u de pagina sluit. Bedrijven die niet voldoen, zullen aan de hand van de resultaten goed kunnen inschatten waar mogelijke werkpunten liggen om alsnog in aanmerking te komen.

Vragenlijst
Het bedrijf verplicht manege- en pensionklanten om een verzekering te nemen voor lichamelijke ongevallen, medische kosten en burgerlijke aansprakelijkheid.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf werkt met één of meerdere bedrijfsdierenartsen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Actuele informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuwsberichten wordt digitaal verspreid via een website, facebook, een nieuwsbrief,…
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuws wordt op het bedrijf duidelijk uitgehangen op een plaats die voor iedereen bereikbaar is.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De uitbating beschikt over voldoende kennis van paardenhouderij.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De uitbater heeft een positieve houding ten opzichte van kwaliteitsverbetering.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf heeft een huishoudelijk reglement.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het huishoudelijk reglement is gekend door personeel, klanten en bezoekers.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het huishoudelijk reglement bevat de nodige regels en afspraken.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf verplicht klanten tot het dragen van een geschikte veiligheidshelm.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Indien een paard gedragingen vertoont waar klanten in het belang van hun veiligheid beter van op de hoogte zijn, ziet de uitbater erop toe dat zij gewaarschuwd worden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf neemt geregeld initiatieven omtrent sensibilisering en vorming.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De prijzen voor pensionstalling, lessen en andere verrichte diensten zijn duidelijk en transparant.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het is mogelijk om pensiongeld of lessen via overschrijving of digitaal te betalen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Hooi, stro, lemen en voordroog worden beschermd tegen regen en wind en krachtvoeding wordt bewaard in een veilige, droge opslagplaats.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het erf en de gebouwen zijn veilig.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het erf en de gebouwen zijn netjes, verzorgd en afgewerkt.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De elektriciteitsvoorzieningen werden gekeurd en positief beoordeeld.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De watervoorzieningsinstallaties zijn veilig en degelijk.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De uitbating treft voorzieningen om het bedrijf goed toegankelijk te maken voor mensen die slecht te been zijn, personen met een beperking, ouders met buggy's,...
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De site kan volledig afgesloten worden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De accommodatie is voldoende verlicht.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Er is noodverlichting aanwezig in de gebouwen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De vloeren zijn effen (geen putten en ongelijkmatigheden) en schoon.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De ondergrond waarop paarden lopen is slibbestendig of opgeruwd om uitglijden te voorkomen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De doorgangen en gangpaden worden vrijgehouden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Mestvorken en ander gereedschap staan op een veilige plek, zodat mensen en paarden zich hier niet aan kunnen verwonden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf beschermt klanten en paarden tegen ongevallen op eventuele risicolocaties op het bedrijf (bv. putten, opslagplaats chemisch materiaal,…)
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Er wordt geen gebruik gemaakt van prikkeldraad of andere scherpe materialen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf neemt maatregelen om het erf en de gebouwen zo brandveilig mogelijk te houden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
In de gebouwen en op het erf bevinden zich voldoende, functionele, gekeurde, brandblusapparaten, op duidelijk zichtbare plaatsen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
In de nabijheid van de boxen en de piste is ten allen tijde een EHBO-box voor paarden beschikbaar.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een complete EHBO-kist voor mensen aanwezig (of meerdere).
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De EHBO-kist is snel en eenvoudig toegankelijk vanuit de piste, de stallen en de rest van de gebouwen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De EHBO-kist en de inhoud zijn in goede staat en worden correct bewaard.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Op nuttige plaatsen bevindt zich een lijst met belangrijke telefoonnummers.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf beschikt over een aangesloten parking, aangepast aan het aantal klanten en de activiteiten die er plaatsvinden.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De parking is verhard en goed bewandel- en berijdbaar.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een onthaal voorzien waar bezoekers, (potentiële) klanten, nieuwelingen,... verder geholpen worden.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het onthaal staat duidelijk aangegeven.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er is toegankelijk sanitair voorzien.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf is veilig bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, ruiters/menners en voetgangers.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Er is een verbruiksruimte aanwezig.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf heeft een toelating of registratie van het FAVV voor de verbruiksruimte, zoals wettelijk voorgeschreven.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De verbruiksruimte is netjes en proper.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
In de verbruiksruimte is er toezicht en controle door de uitbater en/of daartoe aangestelde personen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
In de verbruiksruimte liggen informatieve folders en brochures ter beschikking over paardenhouderij, verzorgen van paarden, omgaan met paarden,...
Thema:
Administratief
Gewicht:
In de verbruiksruimte is er zitgelegenheid.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Tijdens de openingsuren is de verbruiksruimte geopend.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
In de verbruiksruimte kunnen klanten iets drinken.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Rond de boxen is het voldoende (vaak) rustig. Niet iedereen kan steeds zomaar bij de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paardenboxen/schuilhokken zijn aangepast aan de grootte van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De deuren of deuropeningen zijn aangepast aan de grootte van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paardenboxen / schuilhokken en deuren zijn van degelijke makelij en in goede staat.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De bodem is dik genoeg, droog, schoon en er is een geen tot zeer lichte ammoniakgeur te bespeuren.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Elke box is voorzien van een werkende, veilige, hygiënische en degelijke watervoorziening.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Boxen van paarden die krachtvoer krijgen, zijn voorzien van een veilige en degelijke voedervoorziening.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paardenboxen zijn rond de 80 lux.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De boxen zijn goed verlucht en de temperatuur is aangenaam voor het paard.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Mate van contact tussen de paarden in de box of schuilstal
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden ogen gezond en gedragen zich normaal, of worden opgevolgd en behandeld.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden worden meermaals per dag gevoederd met ruw- en eventueel krachtvoer. Een paard mag nooit langer dan 6 uur zonder ruwvoeder staan.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De voeding is aangepast aan de grootte, behoefte en conditie van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Alle paarden worden na de primovaccinatie minstens jaarlijks door een dierenarts gevaccineerd voor griep -tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden worden regelmatig of, bij voorkeur, gericht ontwormd.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er wordt aandacht besteed aan tandverzorging.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De uitbating ziet erop toe dat alle paarden een degelijke hoefverzorging krijgen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf maakt geen gebruik van middelen die het uitvoeren van repetitieve stalondeugden (technisch stereotypieën geheten) zoals kribbenbijten, weven, boxlopen etc. verhinderen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden krijgen voldoende vrije loop, aangepast aan hun noden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een wasruimte aanwezig waar paarden op een veilige manier afgespoeld kunnen worden met (warm) water.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Paarden worden voor lessen ingezet rekening houdend met hun conditie, leeftijd en temperament en met de rijcapaciteiten en lichaamsbouw van de klanten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden werken maximaal 4u per dag (met onderbrekingen) en 20u per week.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Op rusttijden zijn de paarden volledig afgetuigd.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf stelt poetsmateriaal voor de paarden beschikbaar aan klanten.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het getuig voor de bedrijfspaarden is compleet.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het getuig is aangepast aan de paarden en veroorzaakt geen verwondingen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het getuig voor de bedrijfspaarden is stevig en toont geen grote tekenen van slijtage.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf stelt een veilige ruiteruitrusting beschikbaar voor degenen die hier niet over beschikken.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf heeft voldoende paddocks of weides ter beschikking.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De weide / paddock is in goede staat.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paddock / weide ligt aangesloten aan het bedrijf.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De hoeveelheid weiland of paddock is groot genoeg om voldoende bewegingsvrijheid aan de paarden te geven in functie van hun aantal en grootte.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Elke weide en paddock heeft een veilige en stevige watervoorziening indien de paarden langer dan 6 uur op de weide of paddock staan.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Rond en in de weides of paddocks staan geen giftige planten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De omheiningen van de weide(s) en paddock(s) zijn geschikt en veilig voor paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er wordt nergens gebruik gemaakt van prikkeldraad.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De poorten van het weiland en de paddocks werken eenvoudig
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De paarden mogen het hele jaar door op de paddock / weide
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Op de paddock ligt er weinig tot geen mest en/of onhygiënische voedselresten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Indien de paarden meer dan 2 uur per etmaal in de paddock of weide komen, dienen ze te beschikken over een geschikte schuilgelegenheid.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een buiten of binnenpiste aanwezig.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De piste is minimaal 800m² groot.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De piste is voldoende verlicht.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
In de piste(s) staan jumpinghindernissen alleen op plaatsen waar de minimale hoogte 3.5m is.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Er zijn pisteaanduidingen (letters, symbolen, …) beschikbaar.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er staan geen objecten in de piste(s) die er niet nodig zijn (bv. tractor).
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het pistemateriaal is van degelijke kwaliteit.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De bodem van alle rijbanen is geschikt voor de paardensport qua draagkracht, vlakligging en vering. Bij vriestemperaturen, en/of noodweer voldoet minstens 1 piste aan dit criterium.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De bodem van geen enkele aanwezige piste bevat scherpe voorwerpen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De omwandingen van alle aanwezige pistes zijn degelijk en veilig.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Alle pistes zijn volledig afsluitbaar.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het is mogelijk om naar de activiteiten in de piste te kijken. Toeschouwers kunnen dit doen op een veilige, afgebakende, plaats.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De lespaarden zijn geschoold, ervaren en aangepast aan de doelgroep.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er wordt minstens 6 uren per week lesgegeven (groepslessen).
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De lesgevers - dit kunnen ook de uitbaters zijn - beschikken minimaal over een diploma van initiator.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De lessen zijn aangepast aan de doelgroep en het niveau.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Klanten krijgen de mogelijkheid om door een lesgever begeleide buitenritten te maken. Verkeersveiligheid en een goede voorlichting rond verkeersregels staan hierbij centraal.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De uitbating laat enkel verzekerde klanten die aan de te respecteren wettelijke leeftijdsvereisten voldoen en over de nodige vaardigheden beschikken toe om deel te nemen aan buitenritten.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf neemt deel aan de door de overheid erkende brevettenwerking om klanten de kans te geven een erkend certificaat te behalen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf organiseert wedstrijden, workshops of ponykampen
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf legt de nodige omgevingsvergunningen voor.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf doet, indien nodig, jaarlijks een correcte mestbankaangifte.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De mesthoop/mesthopen voldoen aan de regelgeving.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Er wordt geen zwartwerk vastgesteld.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het personeel en de uitbaters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), arbeidsongevallen en brand.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf staat bij de kruispuntbank van ondernemingen ingeschreven onder de juiste rubriek(en) ingeschreven.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Alle op het bedrijf gestalde / geweide paarden zijn in regel met de verplichte identificatie en registratie.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf voldoet aan de regelgeving rond de aanwezigheid en beschikbaarheid van paardenpaspoorten.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De diergeneeskundige handelingen, zoals vaccinaties, worden enkel door dierenartsen uitgevoerd.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf respecteert de btw-regelgeving.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het rookverbod in de gebouwen wordt gerespecteerd.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het rookverbod wordt duidelijk aangegeven.
Thema:
Administratief
Gewicht: