Hoe word ik eigenaar van mijn paard? Welke rol speelt de identificatie en registratie van paarden in de centrale gegevensbank en/of bij een stamboek daarbij? 14/12/2020 1 min

Eigendom is een burgerrechtelijk begrip. Het paspoort is geen eigendomsbewijs (art. 17 van het Koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank). De encodering in de centrale gegevensbank en de identificatie van een paard door een stamboek kunnen hoogstens een indicatie geven over wie eigenaar is.
In de centrale gegevensbank vindt men de gegevens terug van de houder die zich als dusdanig heeft aangemeld. Indien hierover betwisting zou rijzen is dit een patrimoniaal geschil. Enkel de rechtbanken zijn bevoegd om daarin een beslissing te nemen.


Praktisch gezien wordt men eigenaar van een paard, in de eerste plaats door te fokken en daarna doordat het eigendomsrecht wordt overgedragen. Bijvoorbeeld:

  • door het te kopen;
  • door het geschonken te krijgen;
  • door inbreng in een vennootschap;
  • door een huwelijkscontract;
  • door erfenis.


Op onze website wordt dit in de tekst "Eigendomsrecht en verplichte identificatie" uitvoerig belicht. Daarbij komt ook de rechtspositie van de bezitter, al dan niet te goeder trouw, aan bod, evenals de bewijsregels.
» Klik hier om het dossier te lezen.