FAQ: HOE REGISTREERT U IN DE GEGEVENSBANK CORRECT HET ADRES VAN DE HOUDER EN VAN HET BEDRIJF? 09/12/2020 2 min

In de gegevensbank beheerd door de vzw Belgische Confederatie van het Paard, worden enkel houders geregistreerd en de verblijfplaats van het paard, doch geen eigenaars.

U moet in de gegevensbank registreren:

 1. Wie “houder” van het paard is. Dat kan zowel de eigenaar zijn als een pensionstalhouder.
 2. Het “bedrijf”. Dat is het adres waar het paard effectief staat. Dat kan de stal bij u thuis zijn, een manege, een pensionstal maar ook een weide. In dat laatste geval registreert u de straat en de gemeente.

Bedrijf, houder en eigenaar worden in de uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 als volgt gedefinieerd:

 • „houder”: elke natuurlijke of rechtspersoon die in het bezit is van paardachtigen of belast is met het houden van paardachtigen, al dan niet tegen een financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op markten of tijdens wedstrijden, races of culturele evenementen;
 • „bedrijf”: landbouwbedrijf of entrainement, stal, of iedere ruimte of inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt voor om het even welk gebruiksdoel, evenals natuurreservaten waar paardachtigen vrij leven;
 • „eigenaar”: de natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht over de paardachtige bezit.

Houder en eigenaar zijn dus twee onderscheiden begrippen.

Praktisch gezien verstaan we onder de houder de persoon die instaat voor de dagelijkse verzorging van het dier:

 • de eigenaar zelf, als hij het dier huisvest;
 • een persoon die door de eigenaar voor de verzorging is aangeduid;
 • voor paarden in een pension of een manege:
 • de eigenaar, als hij zelf regelmatig zijn dier verzorgt;
 • een persoon die door de eigenaar voor de verzorging is aangeduid;
 • de verantwoordelijke van het pension of de manege, als de eigenaar niet regelmatig voor de verzorging instaat.

Wanneer een paard in een pensionstal of manege staat, kan de eigenaar dus ook de houder zijn als hij regelmatig naar zijn paard gaat.

Elke paardachtige moet vergezeld gaan van het origineel paspoort Voor de pensionstalhouder volstaat een kopie als het origineel binnen de drie uur kan worden voorgelegd.

Zie: https://www.paarden.vlaanderen/nl/faq/identificatie-en-voedselveiligheid/29

Het paspoort is evenmin als de registratie in de gegevensbank een bewijs van eigendom. BCP of PPV kunnen niet tussenkomen in eigendomsbetwistingen. Daar zijn enkel de rechtbanken voor bevoegd.

Zie:

https://paarden.vlaanderen/nl/themas/eigendomsrecht-kopen-en-verkopen/Eigendom-en-verplichte-identificatie-van-paardachtigen

https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/identificatie-en-registratie-van-dieren-2