Ik ben Belg en woon in Vlaanderen maar ik stal mijn paard in Nederland. Moet ik mijn paard identificeren volgens dezelfde procedure als de dieren die in België verblijven? 21/01/2014 1 min

De verplichte identificatie in België slaat enkel op "alle paarden verblijvend op het Belgisch grondgebied". Een paard dat zich uitsluitend in Nederland bevindt, moet enkel voldoen aan de Nederlandse identificatieregelgeving.
Paarden die langer dan 90 dagen in België verblijven, beschouwt men als definitief ingevoerd. Dit betekent dat deze dieren verplicht geregistreerd moeten worden in de Belgische centrale gegevensbank.


Ingevolge het "Memorandum van overeenstemming betreffende het verkeer en de handel in paardachtigen", worden geregistreerde paardachtigen, en als fok- en gebruiksdieren gehouden paardachtigen, vrijgesteld van de verplichting om bij import binnen de Benelux te beschikken over een gezondheidscertificaat. De vrijstelling geldt enkel indien ze correct geïdentificeerd zijn, beschikken over een conform ingevuld paspoort en uitsluitend geïmporteerd worden voor onderstaande redenen:

  • Ze worden voor sportieve of recreatieve doeleinden bereden of geleid.
  • Ze nemen deel aan culturele manifestaties.
  • Ze worden tijdelijk uitsluitend geweid, of zijn voor werkzaamheden bestemd.
  • Ze worden naar een dierenkliniek vervoerd.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, dienen ze bij de import wel vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat. Dit certificaat is 10 dagen geldig en kan aangevraagd worden via de provinciale controle-eenheden (PCE) van het FAVV. Zo kan men met hetzelfde certificaat binnen die 10 dagen met het paard terug naar Nederland . Indien het dier langer dan 10 dagen in België verblijft, moet er voor de terugkeer naar Nederland ook een gezondheidscertificaat zijn.
» Klik hier om het memorandum te bekijken.
» Klik hier voor de contactgegevens van de PCE's.