Ben ik verplicht om mijn paarden te vaccineren voor griep, rhinopneumonie,tetanus ...? 20/01/2022 <1 min

Het wordt sterk aanbevolen paarden te vaccineren tegen griep, rhinopneumonie en tetanus. Er bestaan tot nog toe voor paarden evenwel geen verplichte vaccinaties.


Wel kunnen organisatoren van wedstrijden voorschrijven dat enkel paarden die bepaalde vaccinaties (bv. rhinopneumonie, griep en tetanus) kregen, toegelaten worden tot de wedstrijden.


Zo is er voor FEI- wedstrijden de verplichting dat de deelnemende paarden na de basisvaccinaties om de zes maand gevaccineerd moeten zijn tegen griep. Voor rhinopneumonie vereist de FEI tot nog toe niet dat de paarden geënt zijn.