Het voeder van mijn paarden bevat graanklanderkevers. Mag ik dit nog voederen? Hoe los ik dit op? 29/03/2016 1 min

De graanklander is een keversoort die zich op graanvoorraden kan nestelen. De kevers ontlasten zich in het graan en eten het gedeeltelijk op. Dit gaat ten koste van de kwaliteit, voedingswaarde, smaak en kiemkracht van het product.

Wanneer er te veel kevers in het graan aanwezig zijn, zal de voorraad volledig bederven. Zolang er geen sprake is van schimmel, zou de graanklander niet schadelijk zijn voor paarden. Besmet graan dat jarenlang bewaard wordt, zal daarentegen met zekerheid gaan schimmelen door de mest van de kever en is dan uiteraard niet meer geschikt als paardenvoeder. Schimmels tasten de darmflora aan wat kan leiden tot diarree en koliek. De uitwerpselen van de graanklander kunnen daarenboven zelfs giftige stoffen bevatten. Er zijn gelukkig nog geen gevallen van vergiftigde paarden bekend.

De meest efficiënte oplossing is het weggooien van de besmette voorraden en het ontsmetten van alle materieel, ruimten,… die met het voeder in aanraking zijn gekomen. Indien het graan nog voldoende kwaliteitsvol en volledig schimmelvrij is, kan het eventueel opgevoederd worden. Opgelet: Insecten kunnen langdurig overleven in voedselresten die in naden of kieren zijn achtergebleven en vandaar weer nieuwe voorraden besmetten. Door het graan te diepvriezen of verhitten kunnen de kevers vernietigd worden. De giftige uitwerpselen blijven dan wel in het voeder aanwezig.
Foto: Graanklander | © Sarefo via Wikimedia Commons

Foto: Graan aangetast door de graanklander | © Brancheorganisatie PLA..N.

18/05/2022 14:03