Bij wie kan ik terecht als ik paardenverwaarlozing vaststel? 29/03/2016 2 min

In de eerste plaats moet de eigenaar zelf instaan voor het welzijn van zijn of haar dieren. Die heeft er immers alle belang bij ze goed te verzorgen, juist te voeden en een degelijke beschutting te bieden.
Indien u mogelijke wantoestanden op gebied van dierenwelzijn vaststelt, is het in de eerste plaats de eigenaar die u hierop kan aanspreken. Mogelijk berust de veronderstelde verwaarlozing op een vergissing. Er zijn bijvoorbeeld klachten over de slechte gezondheidstoestand van paarden gekend, waarbij de betrokken dieren, eens nader bekeken, zeer goed verzorgd bleken te zijn maar gewoon een meer dan gezegende leeftijd bereikt hadden.
Indien er werkelijk problemen rijzen, is het aan de overheid om tussen te komen en zo nodig op de treden. Het is dan ook bij de bevoegde overheidsdiensten dat u terecht kan/moet voor klachten over dierenverwaarlozing:
De inspectiedienst Dierenwelzijn beschikt over bevoegd gespecialiseerd personeel om in te grijpen wanneer het dierenwelzijn in het gedrang zou komen. Deze personen zijn ideaal geplaatst om te oordelen of er al dan niet een probleem is en hoe dit kan opgelost worden.

Contactgegevens
Inspectie Dierenwelzijn
Adres: VAC Gent – Virginie Loveling gebouw | Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77 | 9000 Gent
Tel: 09 276 20 60
Fax: 09 276 20 65
E-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be
» Klik hier om naar de website te gaan.
Meldingen
Gevallen van dierenmishandeling of -verwaarlozing kunnen gemeld worden via een webformulier.
» Klik hier voor het webformulier.
Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft bevoegd en gekwalificeerd personeeldat te bereiken is via:

Indien een eigenaar zijn dieren blijft verwaarlozen kan ook de lokale politie ingrijpen.

Een laatste mogelijkheid is een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. In dat geval wordt een strafonderzoek ingesteld dat voor de raadkamer zal eindigen ofwel met een vordering tot verwijzing naar de strafrechter, ofwel met een buitenvervolgingstelling. We raden ten zeerste aan enkel en alleen een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen voor zeer erge en manifeste verwaarlozing. Wanneer beslist zou worden tot buitenvervolgingstelling kan de raadkamer beslissen de klager te verwijzen naar de correctionele rechtbank wegens lasterlijke aanklacht.