4. Brandverzekering 08/08/2013 <1 min

Bij brandverzekeringen verzekeren de meeste maatschappijen de paarden tegen de gangbare marktwaarde, zonder rekening te houden met de competitieve waarde.
Dat betekent in de praktijk dat de meeste paarden niet, of onderverzekerd zijn, zeker de paarden met een hogere waarde. Om dat te vermijden moet u ofwel een bepaalde waarde met de brandverzekeraar afspreken en op de polis laten vermelden, ofwel een sterftepolis onderschrijven waar de waarborg "brand" een onderdeel van uitmaakt.