7. Burgerlijke aansprakelijkheid Vlaamse beheerders van bossen en natuurreservaten 04/06/2014 1 min

Recreatieruiters en -menners spenderen heel wat tijd in bossen en natuurgebieden die opengesteld zijn voor paarden en koetsen. Het is dan ook mogelijk dat er wel eens een ongeval gebeurt, en de beheerder van het domein hiervoor aansprakelijk gesteld wordt (bv. een tak breekt af van een schijnbaar gezonde boom en verwondt een ruiter).

Beheert u een bos of natuurdomein dat open staat voor recreatie, dan kan u een beroep doen op de "Verzekering Toegankelijkheid" van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van alle Vlaamse beheerders van bossen en natuurreservaten (zowel Vlaamse als erkende), in geval van schade aan derden als gevolg van het toegankelijk stellen van hun eigendommen. Zowel privé- als openbare beheerders zijn verzekerd.
» Klik hier voor meer informatie.