8. Toets alles goed af met uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij | Rechtsbijstand 08/08/2013 1 min

Het is zeer belangrijk dat u alles grondig aftoetst met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij, zodat u goed weet waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent. Daarbij kan u best ook nagaan of er een verzekering rechtsbijstand inbegrepen is bij de polis. Een verzekering rechtsbijstand dekt de kosten van juridische bijstand bij de gedekte geschillen. Dit zijn niet alleen de kosten van een advocaat, maar bv. ook de kosten van een deskundige of van de gerechtsdeurwaarder.
Contractuele geschillen zullen in principe uitgesloten zijn voor de rechtsbijstand bij een b.a.verzekering. Wel bestaat de mogelijkheid een uitgebreide polis rechtsbijstand af te sluiten die ook contractuele geschillen dekt. Zo kan het kopen of verkopen van een paard leiden tot een geschil dat aanzienlijke kosten meebrengt (advocaat,deskundige,...). Dan kan het zeer interessant zijn om over een polis rechtsbijstand te beschikken.

Meer informatie kan u verkrijgen bij vzw Paardenpunt Vlaanderen (016/89.94.10 | info@paarden.vlaanderen).
» Klik hier om ons te contacteren.