Schade tegenover derden, burgerlijke aansprakelijkheid en familiale 08/08/2013 3 min

Schade tegenover derden, burgerlijke aansprakelijkheid en familiale

Al wie paarden houdt, doet er goed aan een eigen verzekering af te sluiten voor zijn paarden voor privégebruik, dit om eventuele aansprakelijkheid voor schade tegenover derden te verzekeren. Stel, een paard breekt uit en veroorzaakt een aanrijding, een ruiter op wandel verliest controle over zijn paard en veroorzaakt een verkeersongeluk… De gevolgen van dergelijke voorvallen kunnen gigantisch zijn. Wanneer men verzekerd is voor de b.a., zal de b.a.verzekeraar de schade aan derden vergoeden. Is men niet verzekerd, dan draait men zelf op voor alle financiële gevolgen van het ongeval en die zijn soms niet te overzien. Een b.a.verzekering zal echter niet tussenkomen voor de schade aan het paard of de verzekerde zelf.

Particulieren met paarden voor privégebruik, kunnen best de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren via de b.a. familiale verzekering.

De familiale dekt schade tegenover derden veroorzaakt door de gezinsleden en hun eventuele dieren, of de dieren die onder hun toezicht (bewaking) staan. Let wel, als eigenaar van één of meerdere paarden moet men bij bijna alle maatschappijen een bijpremie betalen om verzekerd te zijn voor de b.a. voor deze paarden. Die bijpremie wordt dan meestal per paard aangerekend bovenop de basispremie van de familiale. Het is dus zeer belangrijk om bij de verzekeraar te melden dat u paarden bezit en eveneens het aantal paarden door te geven, zo niet kunnen de paarden in principe niet verzekerd zijn.

Het bedrag van de premies is verschillend bij elke maatschappij en kan variëren van 30 tot 75 euro per paard, bovenop de basispremie van de familiale die ongeveer 75 euro per jaar bedraagt. Ook kan de dekking verschillen op vlak van de vrijstelling (bedrag waarvoor de verzekering niet tussenkomt) en het maximumbedrag waarvoor de verzekering dekking verleent.

Als eigenaar van een beperkt aantal paarden is dit de beste oplossing. Vroeger werd veelal een aparte b.a. paardenverzekering onderschreven. Maar wanneer de b.a. via de familiale gedekt is, heeft het geen zin voor hetzelfde risico nog een aparte verzekering af te sluiten.
Wanneer men over een groter aantal paarden beschikt, moet worden nagegaan of de verzekeringsmakelaar dit nog als een privésituatie of een bedrijfssituatie beschouwt. Vanuit het oogpunt van de verzekering mag men als privépersoon slechts een beperkt aantal paarden bezitten om over een 'privé-'situatie te kunnen spreken. Men gaat er van uit dat wanneer iemand die een tiental of meer paarden bezit niet echt meer als privé kan beschouwd worden. De ene maatschappij ziet dit breder dan de andere.

Het is zeer belangrijk dit alles bij uw verzekeringsmaatschappij na te vragen. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor paarden is meestal beperkt tot een bepaald aantal paarden. Indien u dit aantal overschrijdt, bent u niet meer verzekerd.
Ook sommige sportorganisaties zoals LRV en PSV bieden een verzekering burgelijke aansprakelijkheid aan voor hun leden.
» Klik hier voor meer info over de verzekeringsmogelijkheden bij Paardensport Vlaanderen (PSV).
» Klik hier voor meer info over de verzekeringsmogelijkheden bij de Landelijke Rijverenigingen (LRV).

Ter herinnering: Het gaat hier om de schade tegenover derden en niet om de schade aan het paard of de verzekerde zelf! Hierover leest u meer in de volgende hoofdstukken van dit dossier.