Betaling – aanduiding evaluatoren – vastleggen datum voor evaluatie 12/03/2024 <1 min

Betaling – aanduiding evaluatoren – vastleggen datum voor evaluatie

Na ontvangst van betaling van de verschuldigde kostprijs, duidt de PaardenPunt Vlaanderen twee evaluatoren aan, waarvan één hoofdevaluator. De hoofdevaluator contacteert het te evalueren bedrijf en in gezamenlijk overleg worden datum en tijdstip voor de evaluatie afgesproken. De evaluatoren zijn hiervoor opgeleide personen met grondige kennis van de paardensector. Zij werden na een intensief selectieproces, waar ook een psychologische screening deel van uitmaakte, uit een grote groep sollicitanten gekozen. Zij evalueren geen bedrijven waar ze persoonlijk bij betrokken zijn (lid, klant, medewerker, vrienden, …).