Kostprijs en voordelen 12/03/2024 2 min

Kostprijs en voordelen

Op grond van het overmaken van de inschrijvingspagina is navolgende vergoeding verschuldigd. Pas na ontvangst van integrale betaling van het verschuldigd bedrag zal de vzw PaardenPunt Vlaanderen evaluatoren aanduiden.

Kostprijs

Volledige evaluatie: 300 euro excl BTW
Herevaluatie: 250 euro excl BTW

Deze prijzen omvatten:

 • één volledige evaluatie of één herevaluatie ter plaatse
 • een uitgebreid resultatenrapport met tips en aanbevelingen
 • sensibiliseringsmateriaal om ter beschikking te stellen aan uw klanten (Brochures “De vijf geboden bij de aankoop van een paard”; Stickers en posters “Paard op de baan? Kalm aan!”; Folders PaardenPunt Vlaanderen; …)

Indien u geslaagd bent:

 • Het Equilabel: Onderscheiding van uw concurrenten, kwaliteitskeurmerk,... (voor een periode van 3 jaar)
 • Het recht om promotie te maken met het Equilabel (voor een periode van 3 jaar)
 • Een labelbord (voor een periode van 3 jaar)
 • Digitale logo’s om te gebruiken op uw website, brieven,… (voor een periode van 3 jaar)
 • Een bedrijfsvoorstelling op de website www.equilabel.be (voor een periode van 3 jaar)
 • Een vermelding rond het behalen van het label
  • in een nieuwsbrief van PaardenPunt Vlaanderen 
  • op de facebookpagina van het PaardenPunt Vlaanderen
  • in een nieuwsbericht op www.paarden.vlaanderen
 • Opname in andere promotiekanalen die PaardenPunt Vlaanderen in de toekomst voor de gelabelde bedrijven zal uitwerken (voor een periode van 3 jaar)
 • ...

Om zo veel mogelijk manege- en pensionstalhouders te motiveren het Equilabel aan te vragen en te bekomen, wordt de kostprijs zo laag mogelijk gehouden en wordt getracht een maximale return te bieden. PaardenPunt Vlaanderen zal het Equilabel, evenals de goedgekeurde maneges en pensionstallen promoten.

De aanvrager betaalt per evaluatie. Maneges en pensionstallen die bij een eerste evaluatie niet slagen, kunnen verbeteringen aanbrengen en kunnen éénmalig binnen de 6 maanden na het meedelen van de negatieve beslissing een herevaluatie aanvragen aan een verlaagde prijs. Dit dient net als de initiële inschrijving te gebeuren via het formulier op www.equilabel.be. Indien de herevaluatie niet binnen de 6 maanden wordt aangevraagd, dan dient er opnieuw een volledige evaluatie aangevraagd te worden, aan de volledige prijs.