Opmerkingen – Klachten 12/03/2024 <1 min

Opmerkingen – Klachten

Heeft de aanvrager opmerkingen over het Equilabel of is hij niet akkoord met een negatieve evaluatie of deelaspecten van een positieve evaluatie dan kunnen alle vragen, opmerkingen en klachten overgemaakt worden aan de vzw PaardenPunt Vlaanderen.

Alle klachten worden behandeld door de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen of de door die raad daartoe gemandateerde personen.