Herevaluaties 12/03/2024 1 min

Herevaluaties

Maneges en pensionstallen die niet slagen, kunnen, aan de hand van de opmerkingen in het rapport, verbeteringen aanbrengen en éénmalig binnen 6 maanden een herevaluatie aanvragen aan halve prijs. Dit dient net als de initiële inschrijving te gebeuren via het formulier op www.equilabel.be . De herevaluatie zal uitgevoerd worden door één enkele evaluator die enkel de criteria bekijkt waaraan niet voldaan was bij de oorspronkelijke evaluatie. Lukt het niet om de herevaluatie binnen 6 maanden aan te vragen, dan dient er opnieuw een uitgebreide evaluatie gepland te worden, aan de volledige prijs.

Over bedrijven die niet geslaagd zijn wordt niets gecommuniceerd.

PaardenPunt Vlaanderen heeft het recht om op ieder moment op eigen kosten een onaangekondigde herevaluatie te laten doorgaan. De beslissing hiertoe wordt genomen door de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen of de door die raad daartoe gemandateerde personen.