Identificatie - Nieuw paard aangeven (Buitenlands slachtpaard) 25/02/2016 1 min

Identificatie van een paard dat enkele dagen na de import geslacht zal worden
Indien u een paardachtige uit een andere lidstaat importeert om binnen de tien dagen na aankomst in een Belgisch slachthuis geslacht te worden, heeft u enkel een gezondheidscertificaat en een geldig paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) nodig, waaruit blijkt dat deze niet uitgesloten is voor de slacht. U dient geen verdere stappen te ondernemen. Voor slachtpaarden uit derde landen (buiten de EU) geldt hiervoor een verkorte termijn van acht dagen.

Overschrijdt u deze deadlines, dient u de volledige identificatieprocedure te doorlopen. Bovendien dient het veulen dan een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Links
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
» Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de nodige documenten bij de identificatie van paarden met een buitenlands paspoort.