Identificatie - Nieuw paard aangeven (Belgisch stamboekveulen) 25/02/2016 1 min

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek
De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden hebben meer dan 35 fokverenigingen erkend voor het bijhouden van de stamboeken van welbepaalde paarden-, pony- en ezelrassen. Als u een veulen wil aangeven dat in één van deze stamboeken ingeschreven zal worden, moet u een dekbewijs of de geboorteaangifte opsturen naar het secretariaat van de hiervoor erkende fokvereniging.
Dekbewijzen worden door de hengstenhouder aan de fokker bezorgd. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen. Beschikt u over een buitenlands dekbewijs, dan moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” invullen en bijvoegen.

De erkende vereniging gaat na of uw paard, pony of ezel in aanmerking kan komen voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank (Belgische Confederatie van het Paard).

Vooraleer de identificatieaanvraag te doen bij het stamboek, moet u evoor zorgen dat u gekend bent bij de centrale databank. Hiervoor kan u met ons contact opnemen.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.