Identificatie - Nieuw paard aangeven (Buitenlands stamboekveulen) 25/02/2016 1 min

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging
Als u een veulen wil aangeven dat in een buitenlands stamboek ingeschreven zal worden, moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” en een kopie van het dekbewijs of de geboorteaangifte aan ons opsturen.

De inschrijving van het paard in het buitenlandse stamboek verloopt volgens de modaliteiten van de betreffende buitenlandse fokkersvereniging. Deze zal ook het passpoort afleveren (EU-conform paspoort).
Indien het buitenlands stamboek geen EU-conform paspoort aflevert, kan u nagaan of er in België een erkende fokvereniging bestaat die paspoorten mag aanmaken voor het ras van uw paard, pony of ezel. Indien dit niet het geval is, neemt u best contact met ons op. We leveren dan een Equipas af die losstaat van het bestaande afstammingsbewijs.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.