Identificatie - Nieuw paard aangeven (Buitenlands stamboekpaard) 25/02/2016 1 min

Identificatie van een paard dat ingeschreven staat bij een buitenlandse fokkersvereniging (import)
Als u een paardachtige wil aangeven die in een buitenlands stamboek ingeschreven staat, moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige”, een kopie van het paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) en een kopie van het gezondheidscertificaat afgeleverd door het land van herkomst aan ons opsturen.

Indien het paard reeds voorzien is van een EU-conform paspoort (met afgestempelde identiteitscontrole) EN van een gezondheidscertificaat, dan wordt het paard na betaling van de factuur (stap 2) beschouwd als geïdentificeerd en ontvangt u een bevestiging van encodering in de centrale gegevensbank (stap 5). U slaagt dan dus enkele stappen over in het identificatieproces.
Indien het paspoort niet conform blijkt of het gezondheidscertificaat ontbreekt, dan krijgt u een “identificatieattest voor paardachtigen” per post opgestuurd. U doorloopt dan alle vijf hieronder verder beschreven stappen. Bovendien dient het paard een uitgebreid gezondheidsonderzoek te ondergaan (klinisch onderzoek en bloedanalyse). Alle kosten (dierenartsen en analyses) zijn ten laste van de paardenhouder. Om de naleving van deze regels te garanderen zal het FAVV strenge controles uitvoeren. Zorg dus dat u steeds een gezondheidscertificaat bekomt voordat u een paard ons land binnenbrengt en het niet laat vervallen. U kan dit opvragen via de bevoegde overheid in het land waar het paard vandaan komt.

Links
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor meer info over gezondheidscertificaten.
» Klik hier voor onze contactgegevens.
» Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de nodige documenten bij de identificatie van paarden met een buitenlands paspoort