Identificatie - Nieuw paard aangeven (Belgisch stamboekpaard) 25/02/2016 1 min

Identificatie van een paard dat reeds is ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek
De Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden hebben meer dan 35 fokverenigingen erkend voor het bijhouden van de stamboeken van welbepaalde paarden-, pony- en ezelrassen. Als u een paard wil aangeven dat reeds in één van deze stamboeken ingeschreven werd, dient u een kopie van het paspoort (gegevens van het paard en het signalement) samen met een ingevuld “aanvraagformulier identificatie paardachtige” naar het secretariaat van de erkende fokvereniging te sturen. Het stamboek controleert dan de identiteit van het paard en maakt de gegevens rond de identificatie aan ons over. U kan de kopie van het paspoort en het aanvraagformulier ook rechtstreeks aan ons bezorgen.

Links
» Klik hier voor de lijst van de in België erkende fokverenigingen.
» Klik hier voor het aanvraagformulier identificatie paardachtige.
» Klik hier voor onze contactgegevens.