Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het invullen van overheidsdocumenten in verband met bv. de verzamelaanvraag, de nutriëntenemissierechten, de heffing op de waterverontreiniging, de mestbank...? 29/03/2016 1 min

In de brochure “Handleiding voor bedrijfsovername in land- en tuinbouw (vestiging)” kan u alle mogelijke contactgegevens terugvinden die een beginnend landbouwondernemer nodig heeft. Deze zijn natuurlijk ook erg nuttig voor meer ervaren uitbaters.
U kan de brochure via de website van de Vlaamse overheid bestellen. Deze wordt u dan gratis toegezonden.
» Klik hier om de brochure te bestellen.
Op de website van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds is ook een digitale versie beschikbaar.
» Klik hier voor de online brochure.
De overheid zal geen individuele verzamelaanvragen helpen invullen:
"In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector." (www.vlaanderen.be/landbouw)
Dit geldt ook voor het Vlaams Paardenloket. Bij ons kan u terecht voor specifieke informatie over alle aspecten van de paardenhouderij. Het zelf in handen nemen van concrete individuele dossiers (bv. samenstellen van een dossier voor een bouwaanvraag of het invullen van een aangifteformulier voor de mestbank ...) valt niet binnen ons takenpakket.
Op de website van Landbouw en Visserij vindt u lijsten van erkende adviesbureaus (bedrijfsbegeleidingsdiensten), gerangschikt volgens specialisatie.
» Klik hier voor een overzicht van erkende adviesdiensten.
Voor bijvoorbeeld het invullen van de verzamelaanvraag kunt u ook een beroep doen op andere instanties zoals boekhoudkantoren. Zowel de adviesbureaus als de boekhoudkantoren zijn private organisaties. Voor hun begeleiding zal u dus een bijdrage moeten betalen.