Moet ik mij als professioneel paardenhouder laten registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)? 29/03/2016 2 min

Met dank aan onze partners

Alle bedrijven die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend, en dus geregistreerd, te zijn bij het Voedselagentschap. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is daarenboven een toelating of een erkenning vereist.
Operatoren die welbepaalde activiteiten met eenhoevigen, zoals paarden en ezels, uitoefenen worden beschouwd als een operator in de voedselketen en moeten zich in regel stellen. Zij dienen zich voorafgaandelijk aan het uitvoeren van deze activiteiten als operator bij het FAVV te laten registreren. Naargelang hun activiteiten dienen zij ook een aanvraag in te dienen voor een toelating/erkenning van de inrichting van waaruit deze activiteit wordt uitgevoerd.
Een overzicht van de hippische activiteiten waarvoor men zich moet laten registreren bij het FAVV vindt u op de website van het agentschap.
» Klik hier voor de activiteitenlijst.
Kanttekening: Eén van activiteiten die onder de controle van het FAVV vallen is “Het houden van eenhoevigen met als doelstelling de productie van vlees”. Dit betekent niet dat iedereen die een paard laat slachten zich moet registreren. Iemand die paarden houdt om ze af te leveren aan een slachthuis, is duidelijk bezig met de activiteit “productie van vlees”. Iemand die ze niet om die reden houdt, maar elke maand of week aan de deur van het slachthuis staat, zal ook niet kunnen ontkennen dat deze doelstelling beoogd wordt.
Als u een rijpaard verkoopt aan iemand die ermee naar het slachthuis gaat , is enkel die laatste persoon (vb. handelaar) “actief in de voedselketen”. Let wel: Als de handelaar systematisch paarden aanvoert in het slachthuis die hij koopt bij dezelfde houder(s), zijn deze houders wel “actief”.

De wetgeving met betrekking tot deze registraties, erkenningen en toelatingen vindt u op de website van het FAVV.
» Klik hier om naar de website te gaan.