FAQ: Moet ik beschikken over een registratie of over een toelating van het FAVV als ik op mijn paardenhouderij een dranken- of voedingsautomaat heb staan voor klanten? 29/03/2016 1 min

Voor het uitbaten van een automaat dient de beheerder over een registratie of toelating te beschikken. Indien de automaat uitsluitend levensmiddelen bevat die gedurende tenminste 3 maanden houdbaar zijn bij omgevingstemperatuur volstaat een registratie. In het andere geval is een toelating vereist.

Wanneer de automaat zich echter in of in de onmiddellijke nabijheid van een ‘detailhandel’ bevindt, dan valt het toestel onder de registratie of toelating van die detailhandel. ‘Detailhandel’ moet hier geïnterpreteerd worden als een activiteit waarbij levensmiddelen rechtstreeks verkocht worden aan de consument (vb. voedingswinkel, horeca, grootkeuken, …).

Conclusie:
Indien uw bedrijf reeds over een registratie of toelating beschikt voor vb. de kantine, dan zal de automaat vallen onder deze registratie/toelating en moet de automaat niet afzonderlijk aangegeven worden.
Indien u geen registratie/toelating heeft voor een ‘detailhandelsactiviteit’, dan is een registratie of toelating voor de automaat vereist.

U kan hierover meer informatie terugvinden in de activiteitenfiches op de FAVV-website:
» Klik hier voor de activiteitenfiche “Beheerder van distributieautomaten” (levensmiddelen met houdbaarheid van minder dan drie maanden)
» Klik hier voor de activiteitenfiche “Beheerder van distributieautomaten (uitsluitend levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden)”