Ik beschik over een certificaat voor bedrijfsbeheer maar heb geen secundair diploma. Mag ik een zaak beginnen? 21/01/2014 1 min

In principe mag iedereen in België een zaak beginnen. De wet legt wel enkele voorwaarden en beperkingen op:

  • 18 jaar zijn
  • Over burgerrechten beschikken
  • De Belgische nationaliteit bezitten, behoren tot de Europese Economische ruimte (= Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), beschikken over een beroepskaart of genieten van één van de uitzonderingen
  • Bepaalde beroepen zijn onverenigbaar met dat van handelaar. Deze beperking geldt onder meer voor advocaten, notarissen, rechters, gerechtsdeurwaarders en apothekers.
  • De rechtbank kan aan een failliet verklaarde handelaar het verbod opleggen om nog verder een handelsactiviteit uit te oefenen of om nog een mandaat in een vennootschap op te nemen.
  • Je kan niet zomaar een handelsactiviteit beginnen zonder vooraf je ondernemersvaardigheden te bewijzen. Vanaf 1 januari 1999 moet elke handelsonderneming (behalve enkele uitzonderingen) basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. Volgende diploma’s worden aanvaard als bewijs: getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer; diploma hoger onderwijs; getuigschrift versnelde cursus bedrijfsbeheer van minstens 128 uren over minstens 3 maanden; gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma/getuigschrift.
    Een middelbaar diploma is dus geen vereiste. Wij raden zeker aan om uw specifieke diploma na te laten kijken door een bevoegde instantie zoals Unizo.
  • Voor sommige beroepen moet je naast dit alles uw vakbekwaamheid bewijzen. Als paardenfokker, trainer, manegehouder, pensionstalhouder, africhter/ruiter,... is dit niet nodig, maar voor bijvoorbeeld dierenartsen is dit natuurlijk wel verplicht.
  • ...

Indien u in een reeds bestaande onderneming stapt waar een vennoot aanwezig is die aan de voorwaarden voldoet en dus ook de nodige diploma’s heeft, moet u zelf niet meer aan de voorwaarden voldoen.