Is het mogelijk om voor grooms een flexibele arbeidsregeling via het arbeidsreglement toe te passen binnen het PC 144? 13/02/2015 1 min

Binnen het paritair comité 144, onder meer bevoegd voor de werknemers actief in de paardensector, bestaat er een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren per week. Gezien het specifieke karakter van de sector, is er wel enige flexibiliteit nodig.

Binnen het PC 144 bestaat de mogelijkheid om de "kleine flexibele uurregeling" (art. 20bis van de arbeidswet van 3 juli 1978) toe te passen. Dit kan met andere woorden ook voor grooms die werken voor bedrijven die vallen onder PC 144. De kleine flexibele uurregeling houdt in dat de werkgevers de mogelijkheid hebben om de uurregeling te variëren naargelang de activiteiten en de behoeften van de onderneming, zonder overuren te moeten betalen. Een flexibele uurregeling biedt ook een zekere bescherming aan werknemers:

  • Max. overschrijding van de normale grenzen van de arbeidsduur tot 9 uur per dag en 45 uur per week. De dagelijkse schommelingen mogen nooit meer zijn dan 2 uren boven of beneden de normale dagelijkse duur.
  • De verandering van de uurregeling moet ten minste 7 dagen vooraf op een zichtbare plaats uitgehangen worden door de werkgever.
  • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden nageleefd tijdens een referentieperiode van maximaal een jaar.


De werkgever kan deze flexibele uurregeling vastleggen in een arbeidsreglement.

Wanneer de werknemers buiten de grenzen van de flexibele arbeidsduurregeling wordt tewerkgesteld, dan moeten er uiteraard overuren worden uitbetaald.

Binnen het PC 144 bestaat er daarnaast een CAO die de grote flexibiliteit regelt. In dat geval komen daar wel de sociale partners bij te pas.
» Klik hier voor de CAO.

Voor deeltijdse werknemers kan er gewerkt worden met variabele uurroosters.

Voor meer info kan u terecht op de website van de FOD Werk.
» Klik hier om naar de website te gaan.