Mag ik de paarden van vrienden naar een wedstrijd vervoeren? 16/06/2021 1 min

Het is wel degelijk toegelaten om zelf paarden van andere personen mee te vervoeren naar een tornooi, wedstrijd, oefening, ... zonder te moeten voldoen aan de drie verplichtingen die opgelegd worden voor commercieel transport:

  • attest van vakbekwaamheid afgeleverd door de FOD Volksgezondheid
  • keuring voertuig door de Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van het FAVV
  • vervoersvergunning afgeleverd door de PCE van het FAVV

Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden. Een eerste vereiste is dat het niet mag gaan om commercieel transport. Er mag dus niet voor betaald worden. De FOD Volksgezondheid bevestigde dat indien een persoon enkel zijn eigen paarden (en eventueel paarden van een vriend) vervoert naar jumpings of andere wedstrijden, hij geen vervoersvergunning moet hebben." Dit wordt beschouwd als niet-commercieel vervoer. De afstand is hier niet belangrijk.

Een vergunning is wel verplicht als:

  • men paarden van anderen tegen betaling vervoert (bvb. een manegehouder die de paarden van zijn klanten naar jumpings vervoert);
  • men op markten gaat staan;
  • men naar het slachthuis rijdt.