Wat zijn de voorschriften bij zeer warm weer voor transport van paarden en wedstrijden? 21/01/2014 1 min

Voor elk transport wordt in Vlaanderen voorgeschreven dat de dieren moeten beschermd zijn tegen extreme temperaturen. Daar is geen concrete grens voor opgegeven. In Nederland is veetransport boven de 35 °C verboden. Die Nederlandse reglementering kan ook in Vlaanderen helpen bij het invullen van wat toelaatbaar is.

Voor transporten die lang duren of waar extreme temperaturen verwacht worden moeten de dieren in zeer goede conditie zijn.

Voor “lang transport” gelden er zeer strikte normen, o.a. dat de binnentemperatuur tussen de 5 en de 30 ° C moet blijven. Lang transport is langer dan 12 uur in het binnenland en langer dan 8 uur als een grens overschreden wordt.

Wedstrijden worden niet verboden. Transporten zouden dan bv. zeer vroeg en zeer laat kunnen doorgaan.

Zie:

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/transport-begrippen

https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/voorwaarden-transportmiddel