Moet ik meerderjarig zijn om het getuigschrift van vakbekwaamheid voor vervoer van landbouwhuisdieren te behalen? 11/10/2016 1 min

Een kandidaat moet inderdaad meerderjarig zijn om een getuigschrift van vakbekwaamheid te kunnen behalen.

Het 'Koninklijk Besluit van 13 juni 2010 betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren' en de 'Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten', leggen weliswaar niet letterlijk een leeftijdsvereiste op voor het verkrijgen van een attest van vakbekwaamheid voor verzorgers. Maar kinderen blijven tot aan de meerderjarigheid of de ontvoogding onder het gezag van hun ouders (artikel 372 Burgerlijk Wetboek). Bijgevolg zijn de ouders burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door hun kinderen (artikel 1384 Burgerlijk Wetboek). Ook strafrechtelijk zijn minderjarigen niet bekwaam.

Een minderjarige kan dan ook geen attest van vakbekwaamheid van verzorger in het kader van commercieel vervoer ontvangen. Hij/zij kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden en dus niet als bekwaam beschouwd worden voor de verplichtingen opgesomd in artikel 6 van voormeld Koninklijk besluit van 13 juni 2010 .