Wat is een eurovignet en heb ik dit nodig voor mijn vrachtwagen? 21/01/2014 2 min

Het eurovignet is een certificaat dat verplicht is in Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden voor vrachtwagens met een gewicht van 12.000 kilogram of meer, die gebruikmaken van autosnelwegen. Met dit certificaat kan worden aangetoond dat er een speciale belasting betaald is. Het eurovignet kan dus gezien worden als een vorm van tolheffing.
Via www.eurovignettes.eu kunnen transportondernemers een eurovignet boeken. De betaling wordt gelijktijdig gedaan met de elektronische boeking en levert meer gemak op voor de transportwereld. De nieuwe website is ook benaderbaar via mobiel internet. De prijs van het vignet hangt af van de milieuklasse van de motor en het aantal assen waaruit de combinatie bestaat. De inkomsten worden met een verdeelsleutel over de deelnemende landen verdeeld.

Het eurovignet (certificaat) bewijst dus dat voldaan is aan de heffing voor het gebruik van het wegennet door zware motorvoertuigen (en samengestelde voertuigen) die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de weg én waarvan de maximaal toegestane massa ten minste 12 ton bedraagt. Deze belasting is gebaseerd op een verdrag tussen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zweden en Denemarken. Zij moet betaald zijn vooraleer het voertuig effectief gebruik maakt van het wegennet én het certificaat moet zich in het voertuig bevinden. Belgische belastingplichtigen zijn verplicht om een eurovignet voor een tijdvak van een heel jaar aan te vragen.

Bepaalde voertuigen zoals gedeeltelijk geassembleerde voertuigen, landbouwtractoren en voertuigen die rijden onder dekking van een proefrittenplaat, vallen uitdrukkelijk buiten het toepassingsgebied van het eurovignet. Dit geldt eveneens voor voertuigen die uitsluitend eigen werktuigen vervoeren en voor voertuigen-werktuigmachines, maar toch kwalificeert de FOD Financiën (Douane en Accijnzen) bepaalde voertuigen-werktuigmachines niet als dusdanig: o.a. chapevrachtwagens en vrachtwagens bestemd voor het ledigen van (septische) putten.

Het eurovignet is voortgekomen uit een internationaal verdrag dat op 9 februari 1994 werd gesloten in Brussel en ondertekend werd door Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Denemarken. De daadwerkelijke invoering was in Nederland op 1 januari 1996. Op 1 februari 1998 sloot Zweden zich bij deze landen aan.
In Duitsland is het eurovignet op 31 augustus 2003 afgeschaft en is het in 2005 vervangen door een elektronisch tolsysteem van het bedrijf Toll Collect.