Equilabel asielen - Enkele handige hulpmiddelen 08/07/2015 3 min

Equilabel asielen - Enkele handige hulpmiddelen

Wij helpen u graag een handje verder bij de voorbereidingen op het bezoek van de evaluatoren en het behalen van het label. Op deze pagina vindt u heel wat nuttige info, links en documenten:

 • de lijst van op de evaluatie voor te leggen documenten;
 • een voorbeeld van een huisreglement dat u naar uw wensen kan aanpassen;
 • het model van adoptiecontract van de raad voor dierenwelzijn;
 • voorbeeldattesten te vervolledigen door uw dierenarts(en) en verzekeraar(s);
 • links naar inhoudelijke informatie over de aspecten in de checklist;

Heeft u dringend iets nodig, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Voor te leggen documenten

Om de evaluatie vlot te laten verlopen, wordt gevraagd enkele documenten klaar te leggen. Hieronder kan u een lijst van deze documenten downloaden. Tijdens de evaluatie dienen ze enkel getoond te worden. De evaluatoren zullen ze niet meenemen of kopiëren. Ze noteren wel in het evaluatiedossier welke documenten ze juist gezien hebben.

Indien sommige van deze zaken niet aanwezig zijn, betekent dit niet dat het asiel automatisch gebuisd is:

 • Ontbreken er vereiste documenten, dan zal u sowieso op sommige criteria niet scoren en wordt het dus moeilijker om het label te behalen.
 • Indicatieve documenten maken de evaluatie van bepaalde criteria aanzienlijk gemakkelijker. Ontbreken ze, dan betekent dit niet dat u de punten op deze criteria automatisch verliest. U kan dan ook andere bewijzen aanhalen om op deze criteria te scoren. Hiervoor vindt u tips in de interactieve checklist. Lukt dat niet, dan zullen de evaluatoren het criterium toch negatief evalueren. Het is dus het beste dat u al deze documenten voorziet.

Lijst voor te leggen documenten | Equilabel zie onderaan

Attest dierenarts

Hieronder vindt u een voorbeeldattest te vervolledigen door uw dierenarts . Dit attest kan voorgelegd worden om te scoren op volgende criteria:

 • "Het bedrijf werkt met één of meerdere bedrijfsdierenartsen." (bedrijfsonderdeel management).
 • "Alle paarden worden na de primovaccinatie minstens jaarlijks door een dierenarts gevaccineerd voor griep -tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie." (bedrijfsonderdeel paarden).
 • "De paarden worden regelmatig of, bij voorkeur, gericht ontwormd." (bedrijfsonderdeel paarden).
 • "Er wordt aandacht besteed aan tandverzorging." (bedrijfsonderdeel paarden).
 • "De diergeneeskundige handelingen, zoals vaccinaties, worden enkel door dierenartsen uitgevoerd." (bedrijfsonderdeel wetgeving).
 • De evaluatoren zullen dit attest niet meenemen, enkel bekijken.

Voorbeeldattest dierenarts| Equilabel zie onderaan

Attest verzekering

Hieronder vindt u een voorbeeldattest te vervolledigen door uw verzekeraar. Dit attest kan voorgelegd worden om te scoren op het criterium "Het personeel en de uitbaters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), arbeidsongevallen en brand." (bedrijfsonderdeel wetgeving).

De evaluatoren zullen dit attest niet meenemen, enkel bekijken.

Voorbeeldattest verzekering | Equilabel zie onderaan

Modelcontract voor de adoptie van paarden

Omdat er momenteel enkel vage regels bestaan voor door de overheid erkende paardenasielen en verschillende personen/inrichtingen zich valselijk voordoen als erkend opvangcentrum, richtte de Raad voor dierenwelzijn in 2013 een werkgroep op om een advies te formuleren rond deze problematiek. Dit advies werd op 11 maart 2013 publiek gemaakt. Het pleit onder andere voor:

 • de bescherming van de benaming "asiel",
 • een duidelijk onderscheid tussen organisaties die paarden verhandelen en centra die paarden opvangen,
 • regelmatige kwaliteitscontroles bij asielen,
 • annulering van de ontheffing op de registratieplicht voor paardenasielen,
 • opstelling van concrete erkenningsvoorwaarden met voorschriften rond huisvesting en verzorging,
 • gebruik van een identiek adoptiecontract bij alle asielen.

De werkgroep stelde bovendien een voorstel op voor een gestandaardiseerde adoptieovereenkomst en voor de erkenningscriteria rond huisvesting en verzorging.

Standaard adoptiecontract voor paardenasielen | Raad voor dierenwelzijn (2014) zie onderaan

Documenten