Test jezelf

Interactieve Checklist

Opvangcentra die het Equilabel willen behalen, worden door twee evaluatoren ter plaatse beoordeeld op basis van onderstaande checklist. We hebben deze interactief gemaakt zodat bedrijven zich eerst eens kunnen testen alvorens ze zich inschrijven.

  • Overloop alle criteria.
    • Selecteer telkens “Ja” of “Nee” om aan te geven of het asiel aan het criterium voldoet. Voor meer informatie over de manier waarop de evaluatoren een oordeel zullen vellen, klikt u op het vraagteken.
    • Overloop alle bedrijfsonderdelen (bv. management, erf en gebouwen) door de rode balken open te klikken.
  • Heeft u alle criteria beantwoord, klik dan op de knop “Verzenden”. Voor meer informatie over de scoreberekening kan u terecht op de pagina “Hoe werkt het?”.

De resultaten van deze zelftest worden niet opgeslagen en spelen dus ook geen enkele rol bij de uiteindelijke beoordeling. Kopieer de resultaten voordat u de pagina sluit. Opvangcentra die niet voldoen, zullen aan de hand van de resultaten goed kunnen inschatten waar mogelijke werkpunten liggen om alsnog in aanmerking te komen.

Vragenlijst
Het asiel biedt paarden actief ter adoptie aan door promotie te voeren.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het asiel organiseert opendeurdagen waarop potentiële adoptanten de beschikbare paarden kunnen leren kennen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Adoptiepaarden mogen bereden of aangespannen worden, recreatief en in sportwedstrijden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Adoptiepaarden worden zo goed mogelijk afgericht, teneinde hun kansen op adoptie te verhogen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Adoptanten bevestigen dat het asiel zich inzet om de adoptie van paarden te optimaliseren.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Indien aangewezen, volgt het asiel de geadopteerde paarden stipt op.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het asiel doet actief aan fondsenwerving
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het asiel werkt met één of meerdere bedrijfsdierenartsen.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Er worden individuele contracten met alle adoptanten afgesloten.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Actueel wordt het model adoptiecontract van de raad voor dierenwelzijn gebruikt.
Thema:
Administratief
Gewicht:
(Kandidaat-) adoptanten kunnen na afspraak ook buiten de openingsuren langskomen.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het asiel neemt geregeld initiatieven omtrent sensibilisering en vorming.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het is mogelijk om via overschrijving of digitaal te betalen (bv. adoptiebedragen, sponsoring, deelname aan acties,…).
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf is minstens 40 uren per week geopend.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Actuele informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuwsberichten wordt digitaal verspreid via een website, facebook, een nieuwsbrief,…
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Informatie zoals openingsuren, prijzen, activiteiten en nieuws wordt op het bedrijf duidelijk uitgehangen op een plaats die voor iedereen bereikbaar is.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De uitbating beschikt over voldoende kennis van paardenhouderij.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De uitbater heeft een positieve houding ten opzichte van kwaliteitsverbetering.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf heeft een huishoudelijk reglement.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het huishoudelijk reglement is gekend door personeel, klanten en bezoekers.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het huishoudelijk reglement bevat de nodige regels en afspraken.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Indien een paard gedragingen vertoont waar klanten in het belang van hun veiligheid beter van op de hoogte zijn, ziet de uitbater erop toe dat zij gewaarschuwd worden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Hooi, stro, lemen en voordroog worden beschermd tegen regen en wind en krachtvoeding wordt bewaard in een veilige, droge opslagplaats.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het erf en de gebouwen zijn veilig.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het erf en de gebouwen zijn netjes, verzorgd en afgewerkt.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De elektriciteitsvoorzieningen werden gekeurd en positief beoordeeld.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De watervoorzieningsinstallaties zijn veilig en degelijk.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De site kan volledig afgesloten worden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De accommodatie is voldoende verlicht.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Er is noodverlichting aanwezig in de gebouwen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De vloeren zijn effen (geen putten en ongelijkmatigheden) en schoon.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De ondergrond waarop paarden lopen is slibbestendig of opgeruwd om uitglijden te voorkomen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De doorgangen en gangpaden worden vrijgehouden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Mestvorken en ander gereedschap staan op een veilige plek, zodat mensen en paarden zich hier niet aan kunnen verwonden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf beschermt klanten en paarden tegen ongevallen op eventuele risicolocaties op het bedrijf (bv. putten, opslagplaats chemisch materiaal,…)
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Er wordt geen gebruik gemaakt van prikkeldraad of andere scherpe materialen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf neemt maatregelen om het erf en de gebouwen zo brandveilig mogelijk te houden.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
In de gebouwen en op het erf bevinden zich voldoende, functionele, gekeurde, brandblusapparaten, op duidelijk zichtbare plaatsen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
In de nabijheid van de boxen en de piste is ten allen tijde een EHBO-box voor paarden beschikbaar.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een complete EHBO-kist voor mensen aanwezig (of meerdere).
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De EHBO-kist is snel en eenvoudig toegankelijk vanuit de piste, de stallen en de rest van de gebouwen.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De EHBO-kist en de inhoud zijn in goede staat en worden correct bewaard.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Op nuttige plaatsen bevindt zich een lijst met belangrijke telefoonnummers.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Het bedrijf beschikt over een aangesloten parking, aangepast aan het aantal klanten en de activiteiten die er plaatsvinden.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
De parking is verhard en goed bewandel- en berijdbaar.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een onthaal voorzien waar bezoekers, (potentiële) klanten, nieuwelingen,... verder geholpen worden.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het onthaal staat duidelijk aangegeven.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Er is toegankelijk sanitair voorzien.
Thema:
Klantvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf is veilig bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, ruiters/menners en voetgangers.
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
Rond de boxen is het voldoende (vaak) rustig. Niet iedereen kan steeds zomaar bij de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paardenboxen/schuilhokken zijn aangepast aan de grootte van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De deuren of deuropeningen zijn aangepast aan de grootte van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paardenboxen / schuilhokken en deuren zijn van degelijke makelij en in goede staat.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De bodem is dik genoeg, droog, schoon en er is een geen tot zeer lichte ammoniakgeur te bespeuren.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Elke box is voorzien van een werkende, veilige, hygiënische en degelijke watervoorziening.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Boxen van paarden die krachtvoer krijgen, zijn voorzien van een veilige en degelijke voedervoorziening.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paardenboxen zijn rond de 80 lux.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De boxen zijn goed verlucht en de temperatuur is aangenaam voor het paard.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Mate van contact tussen de paarden in de box of schuilstal
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden ogen gezond en gedragen zich normaal, of worden opgevolgd en behandeld.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden worden meermaals per dag gevoederd met ruw- en eventueel krachtvoer. Een paard mag nooit langer dan 6 uur zonder ruwvoeder staan.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De voeding is aangepast aan de grootte, behoefte en conditie van de paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paarden worden regelmatig of, bij voorkeur, gericht ontwormd.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er wordt aandacht besteed aan tandverzorging.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De uitbating ziet erop toe dat alle paarden een degelijke hoefverzorging krijgen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf maakt geen gebruik van middelen die het uitvoeren van repetitieve stalondeugden (technisch stereotypieën geheten) zoals kribbenbijten, weven, boxlopen etc. verhinderen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er is een wasruimte aanwezig waar paarden op een veilige manier afgespoeld kunnen worden met (warm) water.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Alle paarden worden na de primovaccinatie minstens jaarlijks door een dierenarts gevaccineerd voor griep -tetanos en bij voorkeur ook rhinopneumonie.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het getuig is aangepast aan de paarden en veroorzaakt geen verwondingen.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf heeft voldoende paddocks of weides ter beschikking.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De weide / paddock is in goede staat.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De paddock / weide ligt aangesloten aan het bedrijf.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Elke weide en paddock heeft een veilige en stevige watervoorziening indien de paarden langer dan 6 uur op de weide of paddock staan.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Rond en in de weides of paddocks staan geen giftige planten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De omheiningen van de weide(s) en paddock(s) zijn geschikt en veilig voor paarden.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Er wordt nergens gebruik gemaakt van prikkeldraad.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
De poorten van het weiland en de paddocks werken eenvoudig
Thema:
Veiligheid
Gewicht:
De paarden mogen het hele jaar door op de paddock / weide
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Op de paddock ligt er weinig tot geen mest en/of onhygiënische voedselresten.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Indien de paarden meer dan 2 uur per etmaal in de paddock of weide komen, dienen ze te beschikken over een geschikte schuilgelegenheid.
Thema:
Paardvriendelijkheid
Gewicht:
Het bedrijf legt de nodige omgevingsvergunningen voor.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het bedrijf doet, indien nodig, jaarlijks een correcte mestbankaangifte.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De mesthoop/mesthopen voldoen aan de regelgeving.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Er wordt geen zwartwerk vastgesteld.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het personeel en de uitbaters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating), arbeidsongevallen en brand.
Thema:
Administratief
Gewicht:
De diergeneeskundige handelingen, zoals vaccinaties, worden enkel door dierenartsen uitgevoerd.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het rookverbod in de gebouwen wordt gerespecteerd.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Het rookverbod wordt duidelijk aangegeven.
Thema:
Administratief
Gewicht:
Alle aanwezige, binnenkomende en vertrekkende paarden zijn in regel met de verplichte identificatie en registratie (versoepeld voor asielen).
Thema:
Administratief
Gewicht: