Stichting voor Paarden in nood - Over ons 26/07/2013 2 min

Stichting voor Paarden in nood - Over ons

De "Stichting voor paarden in nood" werd opgericht op 27 april 2011 om geld in te zamelen voor de opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. Paardenasielen zijn immers volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk.

De oorspronkelijke inzet van de Stichting is doorheen de jaren verandert. Het zet zich niet langer enkel in voor verwaarloosde paarden, maar voor dierenwelzijn in zijn geheel. Samen met de dienst dierenwelzijn van de Vlaamse overheid trachten we een betere wereld te creëren voor alle paardachtigen. Dit kan enkel door het probleem bij de basis aan te pakken.

Opgelet: Paarden opvangen en individuele gevallen van dierenverwaarlozing controleren doet de stichting niet. Hiervoor zijn de erkende opvangcentra enerzijds, en de Inspectie Dierenwelzijn anderzijds, beter geplaatst en bevoegd.

Onder de vleugels van PaardenPunt Vlaanderen

De "Stichting voor paarden in nood" werd opgericht door vzw Vlaams Paardenloket, nu PaardenPunt Vlaanderen. Het is ook deze organisatie die instaat voor de werking van de stichting. Hierdoor is zij mooi ingebed in de overkoepelende structuur van de Vlaamse paardenwereld en kan zij nauw samenwerken met de bevoegde overheidsorganisaties.

PaardenPunt Vlaanderen is het aanspreekpunt, analysepartner en documentatiecentrum van de Vlaamse paardensector en overheid. Iedereen kan het PaardenPunt gratis contacteren met vragen in verband met paarden, ezels en pony's. Het PaardenPunt weet raad. Je kan ook bij PaardenPunt Vlaanderen terecht om je paard te laten identificeren.

» Klik hier om naar de website van PaardenPunt Vlaanderen te gaan

De mensen achter de stichting

Dagelijks bestuur

Raad van bestuur

vzw PaardenPunt Vlaanderen - Medewerkers

Het secretariaat van de Stichting paarden in nood wordt verzorgd door de medewerkers van vzw PaardenPunt Vlaanderen.

Statuten

» Klik hier om de statuten te downloaden.

Omkadering

Om structuur te brengen in de aanpak van paardenverwaarlozing dient een actieplan met concrete maatregelen uitgewerkt te worden (lange en korte termijn):

  • Stappenplan voor het optreden na een klacht wegens paardenverwaarlozing
  • Concrete normen uitgewerkt voor de erkenning van asielen voor opvang van paardachtigen
  • Acties
  • Projecten
  • Evenementen
  • ...

Rekeningnummer en contactgegevens "Stichting voor paarden in nood"

Op het rekeningnummer van de "Stichting voor paarden in nood" kunnen schenkingen en legaten gedaan worden. Deze zal de stichting aanwenden om de gehele problematiek rond paardenwelzijn aan te pakken en te verbeteren. Wij streven immers naar een wereld zonder verwaarlozing. Er zijn nog andere manieren om onze stichting te steunen.

» Klik hier om te ontdekken hoe u de "Stichting voor paarden in nood" kan steunen.

REKENINGNUMMER: "Stichting voor paarden in nood" 363-0877266-38 - IBAN BE24 3630 8772 6638
CONTACTPERSOON: Jan De Boitselier | jan@paarden.vlaanderen | 0473 88 68 34