Stichting voor paarden in nood - Evenementen 06/10/2014 2 min

Stichting voor paarden in nood - Evenementen

Op werelddierendag 2014 organiseerde de "Stichting voor paarden in nood" een allereerste studiedag rond paardenverwaarlozing. De presentaties, persberichten,... verzamelden wij op deze pagina. Dit zal ook gebeuren voor de evenementen die in de toekomst eventueel volgen.

Studienamiddag Asielpaarden 2014

Op 4 oktober 2014 (Werelddierendag) organiseerde de “Stichting voor paarden in nood” een studienamiddag rond asielpaarden. Dit evenement kaderde in een breder beleid van de Vlaamse paardensector om de stijgende verwaarlozing de kop in te drukken.

Vlaamse kwaliteitspaarden gooien wereldwijd hoge ogen. Dit succes staat helaas in schril contrast met de schrijnende taferelen van paardenverwaarlozing en het gebrek aan opvangcapaciteit in de asielen waar Vlaanderen mee kampt.

Het ontbreekt de onlangs geregionaliseerde Dienst Dierenwelzijn hierdoor aan de nodige mogelijkheden om, zelfs in geval van schrijnende verwaarlozing, paarden in beslag te nemen. De sector wil dit probleem zelf mee aanpakken en organiseerde in 2014 voor de eerste maal een grootschalige infosessie specifiek rond paardenverwaarlozing. Tijdens de Studienamiddag Asielpaarden, waarvoor meer dan 150 geïnteresseerden zich inschreven, overliepen specialisten de geldende regelgeving en werden goede voorbeelden uit Groot-Brittanië (The Horse Trust) en Wallonië (Animaux en Péril) ter inspiratie naar voren geschoven. Afsluiten deden we met een open debat.

Persbericht

Na de studienamiddag verspreidde het Vlaams Paardenloket, de oprichter van de "Stichting voor paarden in nood" een uitgebreid persbericht rond de problematiek paardenverwaarlozing.
» Klik hier om het persbericht te bekijken.

Presentaties

Welkom | Prof. Dr. Frank Gasthuys – Decaan Faculteit Diergeneeskunde UGent
(Paarden-) asielen, in beslagname en opvang in Vlaanderen: Regelgeving | Karlien De Paepe – Dienst Dierenwelzijn
Identificatie van paarden: Regelgeving | Prof. Dr. Frank Gasthuys – Decaan Faculteit Diergeneeskunde UGent
Transport van paarden: Regelgeving | Karlien De Paepe – Dienst Dierenwelzijn
Paardenwelzijn: Rol van het Vlaams Paardenloket en de “Stichting voor paarden in nood” | Jan De Boitselier – Manager Vlaams Paardenloket
Paardenverwaarlozing en -opvang in Wallonië | Jean-Marc Montegnies – Voorzitter Animaux en Péril
Paardenverwaarlozing en -opvang in het Verenigd Koninkrijk | Jeanette Allen – Chief Executive Horse Trust | Equine Sector Council (Engelstalig)

Debat

De Studienamiddag Asielpaarden werd afgesloten met een open debat waarin sereen werd gezocht naar oorzaken en oplossingen. Ook de slachthuissector (Olivier Kemzeke, Chevideco) en de Vlaamse dierenrechtenorganisatie Gaia (Michel Vandenbossche) namen hieraan deel. 

Deelnemers debat:

Frank Gasthuys | UGent
Jan De Boitselier | Vlaams Paardenloket
Karlien De Paepe | Dienst Dierenwelzijn
Jean-Marc Montegnies | Animaux en Péril
Jeanette Allen | The Horse Trust
Herman Degezelle | Forum Fokkerij VCP
Michel Vandenbosch | Gaia
Marina Tondeleir | The Old Horses Lodge
Olivier Kemseke | Chevideco
Moderator: Leo De Vos    

Reportages

De Studienamiddag Asielpaarden kon op veel belangstelling rekenen. Meer dan 150 geïnteresseerden schreven zich in. Ook de pers schonk heel wat aandacht aan het evenement en de behandelde problematiek.