Hoe oud moet ik zijn om met een paard de openbare weg op te gaan? 29/03/2016 2 min

Minimumleeftijd

Om zelfstandig een paard te besturen op de openbare weg moet u veertien jaar zijn. Met "besturen" wordt ofwel het berijden van een paard ofwel het "aan de hand" vasthouden ervan terwijl u ernaast loopt bedoeld. Met begeleiding van een ruiter die ten minste 21 jaar is, mag dit vanaf 12 jaar. Opgelet: Wandelt u met een paard of pony aan de hand over de openbare weg terwijl iemand anders op het dier zit, dan wordt u zelf als de bestuurder beschouwd en moet u dus onder andere de minimumleeftijd bereikt hebben. Ouders kunnen hun jonge kinderen bijvoorbeeld op deze manier de kans geven om wandelingen te maken.
Om op de openbare weg te mogen mennen moet u 16 jaar oud zijn. Een rijbewijs of menbrevet is niet verplicht.
We vinden dit terug in de volgende bepalingen van de wegcode:
“8.2 De vereiste minimumleeftijd is vastgesteld op :
...
4° 16 jaar voor de bestuurders van bespannen voertuigen.
5° 14 jaar voor de bestuurders van niet ingespannen trekdieren, van last- of rijdieren of van vee. Die leeftijd wordt echter teruggebracht op 12 jaar voor de bestuurders van rijdieren, op voorwaarde dat zij begeleid worden door een ruiter die ten minste 21 jaar oud is.” (Wegcode)
Er moet ook nog rekening gehouden worden met het ouderlijk gezag. De ouders blijven immers aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen.


Begeleiden is niet besturen

Het begeleiden van een paard is iets totaal anders dan het besturen van het dier. De begeleider heeft het paard niet zelf in de hand. Hij is aanwezig en kan desgevallend instructies geven of tussenkomen. De bestuurder is degene die de leidsels in de hand heeft. Elk paard heeft maar één bestuurder.
Ter herhaling mogen ruiters (bestuurders) die tussen 12 en 14 jaar oud zijn enkel zelfstandig te paard op de openbare weg rijden indien ze vergezeld worden door een begeleider van minstens 21 jaar oud.

Noodzakelijke rijvaardigheid

Hoewel een rijbewijs of menbrevet niet verplicht is om op de openbare weg paard te rijden of te mennen, is het wel noodzakelijk dat u voldoende rijvaardig bent om het paard steeds in de hand te hebben:
“8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.
Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.“ (Wegcode)

Belangrijke opmerking: Verzekeringen

Hoewel een verzekering niet wettelijk verplicht is, dient u er goed op te letten dat u goed verzekerd bent wanneer u met een paard de openbare weg betreedt. Dit is van zeer groot belang. De kans op een ongeval met ernstige gevolgen is niet denkbeeldig en er gebeurden reeds incidenten met desastreuze financiële gevolgen.
Hiervoor neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar.