Mag ik nog op de openbare weg mennen als mijn auto- of vrachtwagenrijbewijs werd ingetrokken? 29/03/2016 1 min

Gezien er om te mennen of paard te rijden geen rijbewijs voorgeschreven is, heeft een intrekking van het rijbewijs (voor het besturen van bijvoorbeeld een auto of een vrachtwagen) geen invloed op het recht om te mennen of paard te rijden op de openbare weg.

Hierover vindt u meer informatie in de Wegcode:

Artikel 26
"De Koning bepaalt het model van het Belgisch rijbewijs en van het als zodanig geldend bewijs, de categorieën van voertuigen waarvoor ze afgegeven worden, alsook de voorschriften betreffende de afgifte, de geldigheid, de vernieuwing, de vervanging en de teruggave ervan."

Artikel 45
"De rechter kan het verval van het recht tot sturen beperken tot de categorieën van voertuigen die hij aangeeft overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Koning krachtens artikel 26.
Wanneer de overtreding met een motorvoertuig werd begaan, moet het verval ten minste betrekking hebben op de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan."