Transport

Transport

De regelgeving rond het vervoer van paardachtigen is zeer uitgebreid en complex. Er bestaan tal van regels rond dierenwelzijn, belastingen, technische controles,… die bovendien n elk land kunnen verschillen.

Deze regelgeving mist coherentie en is soms zelfs tegenstrijdig. Professionele transportbedrijven hebben het hier niet makkelijk mee, laat staan de particuliere ruiter of paardenhouder die met de paarden over de landsgrenzen moet, al dan niet binnen de EU.

 
 

Commercieel of niet-commercieel

Vooral bij het commercieel vervoer van paarden worden strenge eisen gesteld (keuring voertuig, attest van vakbekwaamheid, gezondheidscertificaat, erkenning vervoerder,…), maar ook niet-commercieel transport moet natuurlijk aan heel wat voorwaarden voldoen.
De belangrijkste zaken worden opgelijst in het dossier “Basisregels voor het transport van paarden en verzamelcentra”.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.

 
 

Transport in/naar het buitenland

In de Benelux worden dezelfde voorwaarden gesteld aan, en gebruikt men dezelfde definitie voor, het commercieel vervoer van paarden.

Frankrijk, Italië en (bepaalde Länder in) Duitsland aanvaarden die interpretatie evenwel niet. Er zijn reeds verscheidene transporten in het buitenland geverbaliseerd en met een fikse boete teruggestuurd. Daarom adviseren wij om ook voor niet-commercieel transport buiten de Benelux aan alle vereisten voor een commercieel transport te voldoen.

Brochure 'Transport van een paard'

De Federale overheid heeft een korte brochure uitgebracht over de wettelijke verplichtingen rond het vervoeren van paarden. U kan deze brochure hier downloaden.

 

 

 

 

 

 


 

03/03/2023 09:50

Dossiers

Nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)

Regelgeving

Hieronder vindt u de regelgeving rond dit thema. De recentste teksten staan bovenaan.