Met dank aan onze partners

// Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging


Meer info over de Dienst Dierenwelzijn vindt u op de website van de Vlaamse overheid.
» Klik hier om naar de website te gaanardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging" het meest uitgebreid belichte thema op deze website. Dit onderwerp is dan ook van vitaal belang. Vooral gezien er de laatste jaren erg veel nieuwelingen de weg vinden naar deze prachtige dieren, bestaat er een grote nood aan informatie hieromtrent. Een paard, pony of ezel gezond en tevreden houden is absoluut niet vanzelfsprekend. Wij hopen dan ook dat paardenhouders zich optimaal op de  hoogte stellen en met de hulp van hun dierenarts, hoefsmid,... een maximaal welzijn voor hun dieren nastreven.

Op deze pagina komt u meer te weten over besmettelijke ziekten, hoefverzorging, vaccinatie, ontworming, EHBO, giftige planten, voeding, huisvesting,...
Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u meer informatie nodig heeft.

 

 

 

Dienst dierenwelzijn

De Dienst Dierenwelzijn is de bevoegde overheid voor het dierenwelzijn. De Inspectie Dierenwelzijn, waarbij bijvoorbeeld klachten voor verwaarlozing ingediend kunnen worden, maakt hier deel van uit. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen neemt dan weer de controles van de voedselveilgheid op zich.

Op de website van de FOD kan u erg veel informatie raadplegen rond paardenwelzijn.
» Klik hier om de website te bezoeken.

 
Meer info over de Dienst Dierenwelzijn vindt u op de website van de Vlaamse overheid.
» Klik hier om naar de website te gaan


Stichting voor paarden in nood

https://paarden.vlaanderen/docs/paardinnood/banner.gif


Hoewel de meeste paardenhouders veel aandacht besteden aan de verzorging van hun lievelingsdieren, duiken toch ook geregeld schrijnende beelden van paardenverwaarlozing op die niemand onbewogen laten.
Gelukkig zijn er mensen die zich elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten om verwaarloosde paarden op te vangen. Dit is echter puur vrijwilligerswerk.

Op 27 april 2011 richtte het Vlaams Paardenloket de "Stichting voor paarden in nood" op om die vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Het belangeloze doel van deze organisatie is geld in te zamelen voor de effectieve opvang van verwaarloosde en in beslag genomen paarden. De bedragen worden enkel uitgekeerd aan centra die door de stichting erkend zijn.

Op de website van de "Stichting voor paarden in nood" kan u heel wat meer te weten komen over paardenverwaarlozing in Vlaanderen, de opvangcentra waar in beslag genomen paarden verzorgd worden en mogelijkheden om bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem.
» Klik hier om naar de website van de Stichting te gaan.

 

 

 

Databank moederloze veulens en pleegmoeders


Hoewel hun aantal beperkt blijft, komen elk jaar verschillende veulens zonder moeder te staan. Omdat pleegmoeders niet gemakkelijk te vinden zijn, wil vzw PaardenPunt Vlaanderen met behulp van een databank een steentje bijdragen in hun zoektocht. 

 
Bent u één van de ongelukkige fokkers of eigenaars die met dit probleem geconfronteerd wordt, onderneem dan zo snel mogelijk actie. In de eerste plaats dient u onmiddellijk de hulp van een dierenarts in te roepen. Daarna gaat u best op zoek naar een pleegmoeder. U kan op de databank zowel moederloze veulens als pleegmerries plaatsen. De lijsten van de geregistreerde merries en veulens 
en de contactgegevens van hun eigenaars kan iedereen raadplegen.
Als u een paard toevoegt aan de database kan u er bovendien voor kiezen om automatisch op de hoogte gesteld te worden van nieuwe aanmeldingen. U krijgt dan een mailtje wanneer er een nieuw veulen/nieuwe merrie op de website geplaatst wordt. Hopelijk kunnen op die manier zo snel mogelijk succesvolle combinaties gemaakt worden.
» Klik hier om naar de databank te gaan.

 

Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden


In 2011, 2012 en 2013 organiseerde vzw Vlaams Paardenloket op de beurzen Flanders Horse Expo (2011, 2012) en Agriflanders (2013)  een Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden. In de voormiddag werden telkens een viertal lezingen gegeven en in de namiddag kregen de aanwezigen de kans om de beurs gratis te bezoeken.
Gezien de grote interesse in thema's rond paardenwelzijn en de uitstraling van de twee leerrijke beurzen, was de infovoormiddag steeds een overdonderend succes en waren de 500 beschikbare stoeltjes steeds voortijdig volzet. Wil u uw kansen om deel te kunnen nemen aan een volgende editie vergroten, dan kan u zich best inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij versturen immers een bericht als de inschrijvingen geopend worden.
» Klik hier om aan te melden voor de nieuwsbrief.

De presentaties die ter gelegenheid van de infovoormiddagen werden gegeven, zijn allemaal terug te vinden op deze website. U kan daarnaast ook nog steeds de reportages en foto's bekijken.

 

» Klik hier om meer te weten over de voorbije infovoormiddagen.

 


// Verwaarlozing en opvang

Paardenverwaarlozing, -opvang en -adoptie in Vlaanderen
Situering van de problematiek, overzicht van de erkende asielen en de criteria waaraan ze moeten voldoen, tips rond de adoptie van paarden,... » Lees verderPaardenverwaarlozing melden
Gegevens van meldpunten voor paardenverwaarlozing, procedure en klachtenformulier » Lees verder

 

 

 

// Transport

Welzijn bij het transport van paarden | Presentatie Karlien De Paepe (FOD Volksgezondheid)
Presentatie rond de welzijnsregels die van toepassing zijn bij het commercieel transport van paarden (ook nuttig voor niet-commercieel vervoer) » Lees verder

 

 

 


Over dit thema
Hieronder vindt u dossiers, brochures, presentaties,... rond dit onderwerp. Bent u op zoek naar nieuws, FAQ's of regelgeving? Klik dan op de iconen hiernaast.

// Ziekten
Paarden gezond houden: Voorkomen van ziekten en herkennen van symptomen
Brochure van de Vlaamse overheid (ADLO) die paardenhouders helpt bij het herkennen en voorkomen van ziekten » Lees verder

Besmettelijke ziekten bij het paard
Online dossier rond besmettelijke ziekten: overzicht, vaccinatie, meldpunt, internationale expertengroep,... » Lees verder

Infectieuze anemie
Toelichting rond de dreigende besmettelijke paardenziekte infectieuze anemie, met beschrijving van de symptomen en de (verplicht) te volgen procedure » Lees verder

Droes
Dossier door Dr. Tresemiek Picavet over de preventie en behandeling van droes bij paarden » Lees verder

Rhinopneumonie
Kort dossier over de ziekte Rhinopneumonie » Lees verder

West-Nijlvirus
Korte beschrijving van het besmettelijke West-Nijlvirus » Lees verder

Botulisme
De oorzaak van botulisme is de productie van gifstoffen of toxines door de kiem Clostridium botulinum. Deze kiem komt wereldwijd voor in de grond en in organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld in afgestorven plantenresten of in het slechtste geval, in het ruwvoeder voor onze dieren... » Lees verder

Teken
Dossier door prof. dr. Edwin Claerebout over teken bij paarden » Lees verder

Zomereczeem
Kort dossier rond het herkennen en behandelen van zomereczeem bij paardachtigen. » Lees verder

Kleine rode bloedwormen
Dit dossier legt kort uit hoe u uw paard kan beschermen tegen kleine rode bloedwormen. » Lees verder

// Gespecialiseerde zorg en dringende hulp
Vaccineren en ontwormen van paarden
Presentatie van Filip De Keersmaecker (vakdierenarts paard) rond het ontwormen en vaccineren van paarden (schema's, mogelijkheden, risico's...) » Lees verder

Hoefverzorging bij paarden
Korte toelichting rond dagelijkse verzorging en regelmatig onderhoud van paardenhoeven, met een presentatie van Didier Rondelez (UGent) » Lees verder

Gebitsverzorging bij paarden
Dossier door Prof. Dr. Lieven Vlaminck rond het nut en de optimale aanpak van gebitsverzorging bij paarden » Lees verder

Denk na over het gebruik van antibiotica bij uw paarden
Kort dossier van het kenniscentrum AMCRA rond antibioticagebruik en -resistentie bij paarden » Lees verder

EHBO bij paarden
Presentatie van Assistent Dr. Maarten Oosterlinck (UGent) over EHBO bij paarden » Lees verder

Horse Rescue - Veilig paarden redden
Toelichting en presentatie rond Horse Rescue, een project dat dierenartsen en brandweerlui opleidt om grote dieren op een veilige manier te redden » Lees verder

Evoluties in de diergeneeskundige zorg voor paarden | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)
Presentaties rond de recentste evoluties in de diergeneeskundige zorg voor paarden en de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent » Lees verder

// Huisvesting
Stalling van paarden
Overzicht van stallingssystemen- en vereisten voor paarden: Brochures Vlaamse overheid en Universiteit Wageningen » Lees verder

Blij op de wei
Online dossier met tips en richtlijnen rond paardenwelzijn op de weide » Lees verder

Geschikte weideafsluitingen voor paarden | Dossier Marc Coussement (landbouwconsulent)
Online dossier rond diverse types weideafsluitingen en de mate waarin ze geschikt zijn voor paarden » Lees verder

Beschutting op de weide
Online dossier dat de thematiek beschutting op de weide belicht vanuit de reglementering rond dierenwelzijn en ruimtelijke ordening » Lees verder

// Voeding
Voeding van paarden
Brochure en presentaties over voederrantsoenen voor paarden, met downloadlink naar een gratis berekeningsprogramma van de Vlaamse overheid » Lees verder

Ruwvoer, een essentieel onderdeel van het rantsoen
Kort dossier over ruwvoer en zijn alternatieven. » Lees verder

Voedingsrichtlijnen voor paarden met leverschade
Kort dossier over de lever, leverschade en welk effect voeding heeft op de lever van een paard. » Lees verder

De invloed van voeding op chronisch progressief lymfoedeem
Kort dossier over Chronisch progressief lymfoedeem (CPL) en de invloed van voeding op CPL. » Lees verder

Hoefbevangenheid
Kort dossier over hoefbevangenheid en de invloed van voeding. » Lees verder

Normen rond drinkwater voor paarden
Links naar lijsten met normen rond drinkwater voor paarden » Lees verder

Nuttige kruiden in de paardenwei
Overzicht van voedzame kruiden in de paardenwei zoals o.a. het madeliefje, het duizenblad en de paardenbloem » Lees verder

// Giftige planten
Giftige planten voor paarden: Overzicht planten, infobronnen en centra voor ruwvoederonderzoek
Lijst van de gevaarlijkste planten, de beschikbare informatie hierover en de centra die uw ruwvoeder kunnen onderzoeken (incl. presentatie van Marcel Vossen - ANB) » Lees verder

De meest beruchte giftige planten, struiken en bomen voor paarden | Brochure Hilde Nelis (UGent)
Infodossier waarin Hilde Nelis (UGent) de belangrijkste giftige planten voor paarden op een rijtje zet (met info over bestrijdingsmethoden, gevaren,...) » Lees verder

Reuzenberenklauw
Dossier rond de gevaren en het bestrijden van reuzenberenklauw » Lees verder

Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie)
Uitgebreid dossier rond de oorzaken, de gevolgen en het voorkomen van esdoornvergiftiging (met fotomateriaal) » Lees verder

Eikels en eikenbladeren: een mogelijk risico voor paarden
Bondige tekst van prof. dr. Piet Deprez (UGent) omtrent vergiftiging door eikels en eikenbladeren (symptomen, risico, preventie,...) » Lees verder

Jakobskruiskruid
Digitaal dossier rond het herkennen, de gevaren en het voorkomen van jakobskruiskruid (met een case study van de UGent, een advies van INBO en een videoreportage van HippoTV) » Lees verder

Waterscheerling
Kort dossier rond het gevaar van de aanwezigheid van waterscheerling in en rond paardenweiden » Lees verder

Biggenkruid
Opname van biggenkruid kan hanentred veroorzaken. Lees er hier meer over.. » Lees verder

Klaprozen
Bondige tekst rond het gevaar van klaprozen voor paarden. » Lees verder

Eikenprocessierups
Kort dossier rond de gevaren van de eikenprocessierups bij paarden. » Lees verder

// Geboorte en sterfte
De geboorte van een veulen en nazorg
Presentatie en DVD rond het geboorteproces, nazorg en mogelijke risico's voor moeder en veulen » Lees verder

Spenen van het veulen
Dossier rond het spenen van een veulen. » Lees verder

Slacht en levensbeëindiging van paarden
Regelgeving en cijfers rond (de bescherming van paarden bij) slacht en levensbeëindiging » Lees verder

Een moederloos veulen... Wat nu?
Dossier van dierenarts Katrien Palmers met aandachtspunten en mogelijkheden voor de verzorging van moederloze veulens » Lees verder


Nieuws

03-02-2023
Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! &n...
» Lees verder

30-01-2023
Vraag - Antwoord webinar hoefverzorging 19/12/22
Via volgende link kan u de antwoorden lezen op de vragen die gesteld werden tijdens de webinar rond hoefverzorging ...
» Lees verder

27-01-2023
Virbac steunt de Stichting voor paarden in nood!
Om hun 20-jarige jubileum te vieren, doneert Virbac 10 cent per verkochte ontwormingsapplicator.    ...
» Lees verder

19-01-2023
Infosessie Pavo: Graanvrij voeren - de nieuwe trend?
Op zaterdag 11 februari organiseert PaardenPunt Vlaanderen in samenwerking met Pavo een infosessie rond voeding. ...
» Lees verder

12-01-2023
Pavo wordt officieel partner van PaardenPunt Vlaanderen!
Vanaf 1 januari 2023 is Pavo officieel partner van PaardenPunt Vlaanderen. De focus van het partnerschap ligt op ...
» Lees verder

22-12-2022
Vuurwerk: levensgevaarlijk voor mens en dier!
Elk jaar opnieuw zorgt vuurwerk voor ernstige ongevallen, met niet alleen materiële schade door brand maar ook ...
» Lees verder

14-12-2022
Paarden houden bij winterweer
Nogal wat mensen maken zich zorgen over paarden die bij winterweer buiten lopen.   De weide is dé ...
» Lees verder

12-12-2022
Miniatuurpaardjes Lolita en Tuff again verscheurd door de wolven
In de nacht van donderdag op vrijdag 9 december 2022 zijn Lolita en Tuff Again, de twee miniatuurpaardjes van Jos ...
» Lees verder

06-12-2022
Webinar: Anatomie en Bio-mechanica van de Hoef
PaardenPunt Vlaanderen zal in samenwerking met de Nederlandstalige Vereniging Meester Hoefsmeden een reeks webinars ...
» Lees verder

05-12-2022
Natuurlijke beschutting op de weide
PaardenPunt Vlaanderen werkte mee aan het project ‘Natuurlijke beschutting op de weide’.   ...
» Lees verder

02-12-2022
Pony’s in Maaseik verscheurd door wolven!
In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 november zijn er 4 Shetland-pony’s verscheurd door de wolven in een ...
» Lees verder

29-11-2022
Opnieuw pony’s verscheurd door wolven!
Ginny en Pipo zijn niet meer…. Sinds ruim 10 jaar stonden deze pony’s ongestoord in een weide in Opg...
» Lees verder

25-11-2022
Europees Parlement roept op om wolven minder te beschermen
Op 24 november 2022 heeft het Europees Parlement met een meerderheid van 306 voor, 225 tegen en 25 onthoudingen ...
» Lees verder

11-10-2022
Nieuw dossier: Kleine rode bloedwormen
Er staat een nieuw dossier op onze website! - Klik hier om het dossier te lezen.    De kleine rode ...
» Lees verder

07-10-2022
Herbekijk hier - Webinar: Het bespreekbaar maken van de levensbeëindiging van paarden
Hebt u onze webinar gemist rond het bespreekbaar maken van de levensbeëindiging van paarden? Klik dan hier ...
» Lees verder

23-09-2022
Wees alert voor eikels
In 2015 werden er meerdere eikelvergiftigingen bij paarden gemeld. Wanneer grotere hoeveelheden opgegeten worden,...
» Lees verder

22-09-2022
Praktijkdag wolf - 29/10/22
Op zaterdag 29/10 organiseert de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium in samenwerking met het Agentschap ...
» Lees verder

19-09-2022
Nieuwe cursus aspirant-jurylid 2022
Wil je leren hoe je paarden moet beoordelen? Mis deze kans dan niet en schrijf in!   Deze cursus ...
» Lees verder

13-09-2022
Wolvenalarm: meerdere pony’s slachtoffer van wolven!
De voorspelling van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat de wolven slachtoffers zouden maken is jammer genoeg ...
» Lees verder

09-09-2022
N.V.M.H organiseert clinic: Blessures bij sportpaarden
Op zaterdag 22 oktober organiseert de Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden een clinic rond blessures ...
» Lees verder

30-08-2022
Webinar: Het bespreekbaar maken van de levensbeëindiging van paarden
Bijna de helft van alle in de centrale gegevensbank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard, geregi...
» Lees verder

25-08-2022
Hof van beroep Gent veroordeelt aanpalende buur tot schadevergoeding wegens het overlijden van een paard door esdoornvergiftiging
In een arrest van 23 september 2021 veroordeelde het Hof van Beroep te Gent de aanpalende buur op wiens terrein esdoorns ...
» Lees verder

17-08-2022
Inspiratieavond: Grazers in het groen? Gewoon doen!
Heb je paarden of kleinvee maar weet je niet goed hoe je hun weide moet inrichten? Wil je weten welke voordelen kleine ...
» Lees verder

12-07-2022
Wat te doen bij extreme hitte?
Voor de tweede keer dit jaar spreken we van een aankomende hittegolf. Door de aanhoudende hitte en het gebrek ...
» Lees verder

12-07-2022
Wolvenalarm
Het Agentschap Natuur & Bos (ANB) laat ons weten dat er minstens 6 welpen aanwezig zijn in het huidige territorium ...
» Lees verder

28-06-2022
Equilabel, een kwaliteitslabel voor maneges en pensionstallen
Het Equilabel is een door PaardenPunt Vlaanderen, de koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, uitgewerkte ...
» Lees verder

24-06-2022
Eindevenement project nutriëntenkring op paardenkracht
Het project Nutriëntenkring op Paardenkracht loopt op een einde. Enkel het eindevenement hebben we nog te goed. ...
» Lees verder

08-06-2022
Ruiters wees voorzichtig aan overwegen en stijg af
Infrabel en belangrijkste de paardenverenigingen lanceren communicatieactie voor de veiligheid van ruiter en paar...
» Lees verder

02-06-2022
Infoavond: 'Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf?’
De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap  Natuur en ...
» Lees verder

01-06-2022
Vermoeden van ziekte bij paarden of huisdieren afkomstig uit Oekraïne? DGZ Labo biedt specifieke analysepaketten aan om ze te screenen
Samen met de Oekraïners die hun land ontvluchten, komen ook heel wat Oekraïense huisdieren ons land binnen. ...
» Lees verder

01-06-2022
Onderzoek naar de biodiversiteit in paardenweides
In kader van een masterproef onderzoekt Universiteit Gent in samenwerking met de Regionale Landschappen en PaardenPunt ...
» Lees verder

25-05-2022
Wijziging regelgeving uitsluiting voedselketen
De uitsluiting van een paardachtige uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit, behoort tot ...
» Lees verder

28-03-2022
Inhuldiging ruiterroutes Lokeren
Twee nieuwe routes Op de inhuldiging zijn alle ruiters en menners van Lokeren en omstreken welkom. We openen ...
» Lees verder

24-03-2022
Rhinopneumonie, een verborgen gevaar
Begin 2021 werd de paardenwereld opgeschrikt door een zware uitbraak van rhinopneumonie in Valencia. In de maanden ...
» Lees verder

21-03-2022
PaardenPunt Vlaanderen hernieuwt ‘Hou jezelf in toom’ campagne.
In 2011 lanceerde het voormalige Paardenloket de campagne "Hou jezelf in toom" die met behulp van een g...
» Lees verder

14-03-2022
Paard in het landschap: inspiratiedag zondag 27 maart
In kader van het plattelandsontwikkelingsproject Paard in het Landschap organiseren de Oost-Vlaamse regionale lan...
» Lees verder

08-03-2022
Opgelet voor esdoorns!
Zowel in de lente als in de herfst (tot de eerste - grondige - vorst) is het gevaarlijk om paarden te plaatsen op ...
» Lees verder

08-03-2022
Nationale wandeldag 20 maart, schrijf je nu in!
Op 20 maart lanceert PaardenPunt Vlaanderen een nieuwe ‘Hou jezelf in toom’ campagne rond verkeersvei...
» Lees verder

25-02-2022
Landinrichtingsplan ‘Sint-Jansveldbeek’: Een gratis, op maat gemaakt landschapsplan voor uw paardenweide
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en in kader van het Landinrichtingsproject ‘Sint-Jansveld...
» Lees verder

11-02-2022
Eindrapport project Weidescherm (2020-2022) Geen giftige esdoorns rond paardenweiden!
Het project Weidescherm omvat de opdracht ‘Bepalen van adequate beplanting als beschutting voor dieren die ...
» Lees verder

21-01-2022
Webinar Project Nutriëntenkring op Paardenkracht
Op maandag 21 februari vindt er een webinar plaats rond het project Nutriëntenrking op Paardenkracht. Deze webinar ...
» Lees verder

23-12-2021
Webinar over giftige planten gemist? Herbekijk hem hier!
Heeft u de webinar over giftige planten gemist van Departement Landbouw & Visserij? U kan hem hier herbekijke...
» Lees verder

06-12-2021
Webinar: giftige planten voor paarden
Jaarlijks worden er nog steeds paarden vergiftigd door het eten van giftige planten. De afgelopen jaren kwam deze ...
» Lees verder

04-12-2021
Rhinopneumonie Antwerpen
Na het contacteren van de instanties over het Rhinopneumonie geval in Antwerpen, hebben we de correcte informatie ...
» Lees verder

16-11-2021
Centaur Federation organiseert 2de congres!
Onze beroepsvereniging voor Hippotherapeuten 'Centaur Federation' organiseert een 2de congres in de ruiterschool ...
» Lees verder

15-11-2021
WEBINAR SERIE: EVIDENCE-BASED VOEDINGSADVIES
Saracen Horse Feeds viert zijn 20-jarige samenwerking met het Kentucky Equine Research onderzoekscentrum. Saracen ...
» Lees verder

10-11-2021
Wolf fencing team geeft advies en ondersteunt bij het wolfwerend maken van omheiningen
Het wolf fencing team geeft op hun website uitleg (inclusief figuren) over hoe je de meest voorkomende types omheining ...
» Lees verder

13-10-2021
Webinar: Moderne voorplantingstechnieken in de paardenfokkerij
Op vrijdag 29 oktober organiseert PaardenPunt Vlaanderen een webinar rond de moderne voorplantingstechnieken in de ...
» Lees verder

08-10-2021
Vlaamse subsidie ondersteunt heropstart Equilabel
Na enkele inhoudelijke verbeteringen start het iniatief terug op, met financiële ondersteuning voor paardenhouders.
» Lees verder

04-10-2021
Herfst = esdoorn- en eikelalarm!
De herfst is in het land en brengt weer enkele risico's met zich mee voor onze paarden. Zo vallen er tijdens ...
» Lees verder

03-05-2021
Oost-Vlaamse paardenhouders bouwen mee aan het landschap
16 Oost-Vlaamse paardenhouders plantten in de afgelopen twee winters samen 521 meter gemengde hagen, 1945 meter gemengde ...
» Lees verder

28-04-2021
Klachten ophaling paardenkadavers
Heeft u enige klachten bij de ophaling van paardenkadavers door Rendac? Deze mag u aan ons melden! Stuur ons een ...
» Lees verder

27-04-2021
Video Jacobskruiskruid en andere giftige planten
Departement Landbouw en Visserij heeft samen met HippoTV een video uitgewerkt rond giftige planten met als voornaamste ...
» Lees verder

26-04-2021
Nieuw dossier: Hoefbevangenheid
Hoefbevangenheid is een ziekte die helaas steeds vaker voorkomt. Vooral paarden en pony’s met overgewicht lopen ...
» Lees verder

23-04-2021
Webinar ontwormingsmanagement gemist? Herbekijk hem hier!
Heb jij de webinar rond ontwormingsmanagement gemist? Je kan hem hier herbekijken: https://www.youtube.com/w...
» Lees verder

20-04-2021
Rhinopneumonie: aanbevelingen
Rhinopneumonie is sterk verspreid onder onze paarden en voorzichtige schattingen geven aan dat 60% of meer van onze ...
» Lees verder

08-04-2021
Enquête: Paardenvoeding
Onze voedingspartner Saracen is momenteel een onderzoek aan het voeren over de mening van paardeneigenaren omtrent ...
» Lees verder

18-03-2021
Tips tegen het bestrijden van Rhinopneumonie
Onderstaande affiche geeft enkele handige tips weer tegen de bestrijding van Rhinopneumonie.  Je kan de affiche ...
» Lees verder

17-03-2021
Webinar 'Rhinopneumonie binnen de paardensector'
Naar aanleiding van de problematiek rond Rhinopneumonie heeft de Belgische paardensector beslist een webinar te ...
» Lees verder

17-03-2021
Lees hier al het nieuws over het Rhinovirus!
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws rond het Rhinovirus en de impact op onze sector.
» Lees verder

16-03-2021
Rhino: Wedstrijdstop tot 11 april
Afgelopen vrijdag besliste FEI om de wedstrijdstop in Europa omwille van het EHV-1 virus , die reeds in voege was, ...
» Lees verder

12-03-2021
Webinar 'Ontwormingsmanagement'
Het Departement Landbouw en Visserij organiseert samen met PaardenPunt Vlaanderen een webinar rond ontwormingsman...
» Lees verder

02-03-2021
Oproep tot waakzaamheid na bewezen gevallen van Rhinopneumonie
BCP, PaardenPunt Vlaanderen, CWBC, Paardensport Vlaanderen, LEWB, KBRSF en LRV   Zoals u waarschijnlijk ...
» Lees verder

24-02-2021
Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast.   In ...
» Lees verder

08-02-2021
Paarden bij winterweer
Nogal wat mensen maken zich zorgen over paarden die bij winterweer buiten lopen.   De weide is dé ...
» Lees verder

13-01-2021
De invloed van voeding op chronisch progressief lymfoedeem
Chronisch progressief lymfoedeem (CPL), of vuile benen in de volksmond, is een aandoening die vaak voorkomt bij b...
» Lees verder

23-12-2020
Kosten voor de ophaling van gestorven paarden
Vanaf 1 januari 2021 maakt de OVAM een onderscheid tussen paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier, ...
» Lees verder

30-11-2020
Nieuw revolutionair EMS-onderzoek van Equery zoekt 50 paarden
Een nieuw, revolutionair onderzoek gaat de impact na van neuromusculaire elektrostimulatie in combinatie met infrarood ...
» Lees verder

13-10-2020
Webinar 'Hoe kies ik een degelijke paardentrailer'
Op donderdag 29 oktober 2020 organiseert ATA (Animal Transportation Association) een webinar rond het kiezen van ...
» Lees verder

02-10-2020
Infoavond 'Paarden natuurlijk'
Afgelopen jaar realiseerden het Regionaal Landschap heel wat biodiversiteit om en op paardenweides, ook in Zuid- ...
» Lees verder

16-09-2020
Leverschade als gevolg van jakobskruiskruid
Jakobskruiskruid komt de laatste jaren veel vaker voor in België. Hoewel veel paardeneigenaars ondertussen op ...
» Lees verder

07-09-2020
Oproep extra ambassadeurs PDPO PROJECT ‘PAARD IN HET LANDSCHAP’
De laatste decennia is het aantal paarden in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Een gevolg daarvan is ...
» Lees verder

29-06-2020
Stichting voor Paarden in Nood steunt 18 paardenhouderijen in nood!
Naar aanleiding van de verplichte sluiting tijdens de coronacrisis en de bijhorende financiële problemen, lanceerde ...
» Lees verder

24-06-2020
Paarden op de weide
De weide is dé plaats bij uitstek waar paarden zich “thuis” voelen. Veelal verblijven ze er in ...
» Lees verder

12-06-2020
Vlaamse paardensector verontrust door wolven - vraag om betere bescherming van paarden
Niet alleen schapenhouders, maar intussen ook rundvee- en paardenhouders worden in Vlaanderen geconfronteerd met ...
» Lees verder

15-05-2020
Stichting voor Paarden in Nood steunt paardenhouderijen met paarden in nood!
Stichting voor Paarden in Nood steunt paardenhouderijen met paarden in nood   Het jaar 2020 zal ...
» Lees verder

04-04-2020
Opgelet voor esdoorns!
Hoewel de coronacrisis ons leven momenteel volledig beheerst, mogen we enkele essentiële zaken niet vergeten. ...
» Lees verder

12-03-2020
Annulatie studieavond Hasselt 16 maart en Gent 31 maart
Wegens de dreiging van het Coronavirus heeft PaardenPunt Vlaanderen besloten om de studieavond in Hasselt te annuleren. ...
» Lees verder

10-03-2020
| GEANNULEERD | Studieavond: Weidegang en ontwormingsmanagement
Het Departement Landbouw en Visserij organiseert samen met PaardenPunt Vlaanderen en de Tuinbouwschool van Merchtem ...
» Lees verder

10-03-2020
AAN DE SLAG BIJ EERSTE 'PAARD IN HET LANDSCHAP'-AMBASSADEURS VAN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME!
Pro Natura ging in opdracht van regionaal landschap Schelde-Durme in februari en maart 2020 aan de slag in Destelbergen ...
» Lees verder

06-02-2020
Kom naar onze stand op Flanders Horse Expo voor advies!
Naar jaarlijkse gewoonte staan wij ook nu weer op onze vertrouwde plaats in hal 5 tijdens Flanders Horse Expo 2020 ...
» Lees verder

06-02-2020
Nieuwe brochure: Paarden kopen - 5 tips & tricks
Om je wat te helpen bij je keuze van het aankopen van een paard, heeft PaardenPunt Vlaanderen een brochure uitgewerkt ...
» Lees verder

28-01-2020
Infoavond 'Vergunningen in de paardenhouderij
De Regionale Landschappen Pajottenland & Zennevallei en Zuid-Hageland werken volop aan het project ...
» Lees verder

09-01-2020
Vanaf 1 januari 2020 vraagt Rendac het chipnummer
Vanaf 1 januari 2020 geeft Rendac de mogelijkheid om het chipnummer in te geven bij de melding van sterfte van pa...
» Lees verder

01-01-2020
Lees hier al het nieuws over het Coronavirus!
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws rond het Coronavirus en de impact op onze  ...
» Lees verder

11-12-2019
Bodemcafé's
Bodemcafé’s   Op een informele manier vertellen we je alles over de bodem van je paardenweide. ...
» Lees verder

18-11-2019
Beroepsvereniging Centaur-Federation opent zijn deuren Startcongres op 29/11 met sprekers met wereldfaam
Op 29/11 gaat de beroepsvereniging Centaur-Federation officieel  van start met zijn openingscongres.  ...
» Lees verder

15-11-2019
Onderzoek naar equine sarcoïd
Op de vakgroep Heelkunde van de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke start in januari een onderzoek naar s...
» Lees verder

28-10-2019
Studieavond: Fokken zonder gokken
Het Departement Landbouw en Visserij en Odisee Campus Sint-Niklaas organiseert samen met PaardenPunt Vlaanderen een ...
» Lees verder

22-10-2019
Update Rhino
Momenteel lijkt de uitbraak van neurologische stoornissen door rhinopneumonie in de provincie Antwerpen onder controle. ...
» Lees verder

19-10-2019
Beperkte uitbraak neurologische symptomen door rhinopneumonie provincie Antwerpen
Momenteel is in de provincie Antwerpen één stal die getroffen werd door neurologische problemen ...
» Lees verder

10-10-2019
Federale Politie zoekt paarden via centrale kijkdag!
De directie openbare veiligheid – afdeling bereden middelen organiseert op 9 november 2019 een centrale kijkdag ...
» Lees verder

01-10-2019
Studieavond 'Paardenhouderij' 30 september
Was u niet aanwezig op de studieavond van 30 september in Hasselt? Geen probleem! U kan hier de besproken PowerPoints ...
» Lees verder

27-09-2019
Opgelet voor eikels en esdoornvergiftiging!
De herfst brengt weer enkele risico's met zich mee voor onze paarden. Zo vallen er tijdens periodes van veel ...
» Lees verder

18-09-2019
Opgepast werken op het strand!
Zeer belangrijk bericht van Gemeentebestuur De Haan! Van 16 september 2019 t/m 20 december 2019 worden graafwerken ...
» Lees verder

09-09-2019
Studieavond 'Paardenhouderij' 30 september
Op maandag 30 september organiseert het Departement Landbouw en Visserij  samen met de Provincie Limburg ...
» Lees verder

16-07-2019
Save the date: Paard in het landschap!
Op zondag 13 oktober 2019 vindt de Inspiratiedag ‘Paard in het Landschap’ plaats! Wil je als Oos...
» Lees verder

04-06-2019
109 geregistreerde sterftes van Atypische Myopathie
Sinds april zijn er 109 sterftes van Atypische Myopathie geregistreerd bij de Universiteit van Luik. 45 gevallen waren .
» Lees verder

18-04-2019
Verkeersveiligheidscampagne ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ krijgt een make-over!
Op 4 juli 2011 werd onder leiding van voormalig minister-president Kris Peeters het startschot gegeven voor een nieuwe ...
» Lees verder

08-04-2019
Esdoornalarm!
Het aantal gevallen van atypische myopathie blijft de laatste dagen maar stijgen. Er wordt aangeraden in de mate ...
» Lees verder

03-04-2019
Levensbeëndiging van het paard
De helft van de in België geregistreerde paardachtigen is uitgesloten voor de slacht. In functie van dierenwelzijn ...
» Lees verder

28-03-2019
Veulenseizoen is weer begonnen
De lente is begonnen en her en der komen we al berichten tegen van moederloze veulens. De geboortes zullen&n...
» Lees verder

19-03-2019
Startmomenten Paard in het Landschap Oost-Vlaanderen
De Regionale Landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme lanceren een nieuw project waarbij ze pa...
» Lees verder

15-02-2019
Studieavond 'Paardenhouderij' 12 maart
Op dinsdag 12 maart organiseert het Departement Landbouw en Visserij
» Lees verder

30-01-2019
Gestegen kostprijs, maar ruwvoeder blijft essentieel!
De zomer van 2018 was uitzonderlijk droog. Hierdoor waren de opbrengsten van gras en granen uitzonderlijk laag, met ...
» Lees verder

24-01-2019
VOLZET - Infoavond 'Paarden natuurlijk!'
Op maandag 11 feburari organiseren de Regionale Landschappen Pajottenland & Zennevallei en Zuid-Hagelend een ...
» Lees verder

09-11-2018
Paarden natuurlijk! Naar een natuurlijke integratie van paard en landschap in de leemstreek.
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Zuid-Hageland starten met het project &...
» Lees verder

26-10-2018
PaardenPunt Vlaanderen steunt het Fonds Lode Verbeeck tijdens de Warmste Week!
PaardenPunt Vlaanderen doet mee met de Warmste Week van StudioBrussel! Uit alle goede doelen hebben wij gekozen voor ...
» Lees verder

23-10-2018
Nieuw dossier: Botulisme
Jaarlijks zijn er uitbraken van botulisme bij vele diersoorten. Het grootste aantal slachtoffers valt onder de wa...
» Lees verder

04-10-2018
Studieavond: paardenhouderij op dinsdag 9 en 16 oktober!
Op dinsdag 9 oktober
» Lees verder

01-10-2018
Studienamiddag en -avond paardenhouderij 15 en 16 oktober
Op maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober organiseert Inagro
» Lees verder

11-09-2018
Meldpunt zwerfvuil
Nieuw meldpunt zwerfvuil Om te onderzoeken hoeveel zwerfvuil er op de weides van paardeneigenaars terecht komt, ...
» Lees verder

04-09-2018
Onderzoek naar gewrichten bij paarden
Cavalor voert momenteel een onderzoek uit naar gewrichten bij paarden en hoe deze invloed hebben op het rijgedrag...
» Lees verder

20-07-2018
Wat te doen bij warm weer?
De weerberichten voorspellen enkel zon en weinig tot geen regen. Het is erg warm in ons land en het ziet er voorlopig ...
» Lees verder

20-06-2018
Elektrolyten: een hype of een must?
De temperaturen zouden vandaag en volgende week weer oplopen tot een mooie 25 graden. Tijdens periodes van warmte ...
» Lees verder

04-06-2018
Opgelet voor Jacobskruiskruid
Jacobskruidkruid vormt een ernstig gevaar voor paarden, pony's en ezels. Het eten van dit kruid kan voor deze ...
» Lees verder

14-05-2018
Uitbraak rhinopneumonie in Frankrijk
Sinds januari zijn er minimaal 22 zieke paarden gemeld in Frankrijk. De Franse paardensportautoriteiten en de FEI ...
» Lees verder

08-05-2018
Warmblood Fragile Foal Syndrome
De laatste tijd circuleren er veel artikels over WFFS of Warmblood Fragile Foal Syndrome. In België zijn er ...
» Lees verder

07-05-2018
Onderzoek rugproblemen paard
Samantha Bijl, MSc studente aan de opleiding Equine Science van de Universiteit in Edinburgh is bezig met het uitvoeren ...
» Lees verder

26-04-2018
Uitnodiging sectoravond: WelPa
In opdracht van de dienst Dierenwelzijn van het departement Omgeving voerde de faculteit Diergeneeskunde, in same...
» Lees verder

26-04-2018
Nieuwe brochure: risicoplanten voor paarden
Gezien de grote variatie zowel in streekeigen als in exotische plantentypes die in Vlaanderen voorkomen, is het o...
» Lees verder

25-04-2018
Nieuw dossier: zomereczeem
Veel paarden hebben jaarlijks te kampen met terugkerende zomereczeem. Naar schatting hebben 3 à 5% ...
» Lees verder

06-04-2018
De lente brengt esdoornvergiftiging met zich mee!
De lente is eindelijk in het land. Dit weekend verwachten we temperaturen van rond de 20 graden. Een heerlijke tijd ...
» Lees verder

15-03-2018
Het veulenseizoen komt weer stilaan op gang
Met de aankomende lente komt er ook weer een periode aan van nieuw leven. De geboorte van de veulens is al stilaan ...
» Lees verder

09-03-2018
Studieavond 'Weidegang en ontwormingsmanagement'
Zoals al in ons eerder nieuwsbericht aangehaald, is het weer tijd om de paarden op de weide te laten. Om op al jullie ...
» Lees verder

05-03-2018
Lezing: giftigheid van planten voor paarden
Op woensdag 18 april organiseert 'Samen op een goei wei' een lezing met Marcel De Cleene. De lezing vindt ...
» Lees verder

01-03-2018
Paard terug op de weide
Paard terug op de weide   Bij de eerste zonnestralen en de stijgende temperaturen verlangen de paarden ...
» Lees verder

20-02-2018
Onze ambassadeur doet het goed!
Onze ambassadeur voor de Stichting voor Paarden in Nood, Emerald van't Ruytershof, doet het zeer goed! Vorig ...
» Lees verder

14-02-2018
Programma infosessie 'Help, ik wil een paard!'
Op zaterdag 24/02 vindt tijdens Flanders Horse Expo onze infosessie 'Help, ik wil een paard!' plaats. We ...
» Lees verder

02-02-2018
Onderzoek naar ruw- en krachtvoeder
In kader van een masterproef aan de universiteit van Gent wordt er onderzoek gedaan naar wat er zoal wordt gevoederd ...
» Lees verder

01-02-2018
NIEUW: Eerste hulp bij de aankoop en het houden van paarden
Wenst u graag een paard aan te kopen, maar weet u niet waar te beginnen? PaardenPunt Vlaanderen heeft de brochure ...
» Lees verder

22-01-2018
Enquête: de toekomst van uw paard na zijn carriere.
Beste paardenliefhebber   Studente Katelijne Dewijnants van hogeschool Odisee te Sint-Niklaas onderzoekt ...
» Lees verder

22-01-2018
[Uitverkocht] Wegens groot succes 2de infosessie: Help, ik wil een paard!
Beste paardenliefhebbers Aangezien onze 1ste infosessie op een mum van tijd was uitverkocht, heeft PaardenPunt ...
» Lees verder

19-01-2018
Stichting voor Paarden in nood vindt een akkoord met GAIA en The Old Horses Lodge
Het herplaatsen van paarden door de VZW “Stichting voor paarden in nood” door middel van de nieuwe databank ...
» Lees verder

04-01-2018
Infosessie: Help, ik wil een paard!
Beste paardenliefhebbers   Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert PaardenPunt Vlaanderen van 10u30 tot ...
» Lees verder

20-12-2017
Databank Paard zkt. Thuis
Naar aanleiding van de recente berichtgeving rond de nieuwe databank “Paard zoekt Thuis” willen we be...
» Lees verder

20-11-2017
Wat voert u uw paard deze winter?
De winter is in aantocht. Dat betekent: guur weer, nauwelijks gras op de wei en minder beweging voor de dieren. Hoe ...
» Lees verder

13-11-2017
Gezocht: ambassadeur!
Ambassadeur Stichting voor paarden in nood   Stichting voor paarden in nood is op zoek naar een gezicht ...
» Lees verder

09-10-2017
Minister Weyts wil een einde maken aan de blokstaarten bij paarden
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil dat vanaf 2018 geen geblokstaarte paarden meer deelnemen aan tent...
» Lees verder

03-10-2017
918 sterfgevallen ten gevolge van esdoornvergiftiging tussen 2014 en 2017
De Universiteit van Luik heeft ons enkele cijfers bezorgd met de evolutie van de sterfgevallen door esdoornvergiftiging. ...
» Lees verder

22-09-2017
Opname van biggenkruid kan hanentred veroorzaken
Hanentred is een gangafwijking die wordt gekenmerkt door het plots, onwillekeurig en overdreven opheffen van &eac...
» Lees verder

20-09-2017
Fokkerijdag: genetica verklaart niet alles
Op woensdag 25 oktober vindt dit jaar weer de 9de Vlaamse fokkerijdag plaats. Het thema dit jaar is 'omgeving...
» Lees verder

12-09-2017
Inspiratiebrochure voor paard en landschap
De Antwerpse regionale landschappen en de Hooibeekhoeve hebben een handige brochure uitgebracht met tips en advies ...
» Lees verder

06-07-2017
Uitbraak van dodelijke virusziekte infectieuze anemie in Duitsland en Nederland
Geen gevallen in België
» Lees verder

06-07-2017
Faculteit Diergeneeskunde (UGent) beste ter wereld op vlak van onderzoek
Faculteit Diergeneeskunde op eerste plaats in Global Ranking of Academic Subjects
» Lees verder

08-05-2017
UGent onderzoekt paardenwelzijn in maneges en pensionstallen
Neem voor 31 mei 2017 deel aan het WelPa-project
» Lees verder

09-04-2017
Europees Parlement erkent belang van paardensector voor open ruimte en economie
Op 14 maart 2017 heeft het Europees parlement met 656 van 696 stemmen een resolutie goedgekeurd waarbij het belang ...
» Lees verder

31-01-2017
PaardenPunt Vlaanderen en Cavalor slaan de handen in elkaar
Zoals we enkele weken geleden aankondigden, werken wij sinds dit jaar samen met commerciële partners. We zijn ...
» Lees verder

14-12-2016
Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat
Als u een paard wil invoeren, moet u verplicht over een gezondheidscertificaat voor dit dier beschikken. Dit ce...
» Lees verder

29-11-2016
Alarm esdoornvergiftiging!
Atypische Myopathie maakt momenteel verschillende slachtoffers.
» Lees verder

09-11-2016
Studieavond rond paardenvoeding op 22 november
Twee voedingsspecialisten, Prof. dr. Myriam Hesta (UGent) en Ir. Fons Lommelen (KU Leuven), bundelden de meest...
» Lees verder

09-11-2016
Meer mogelijkheden voor schuilhokken: Vergunningsvrije oppervlakte verhoogd van 20 naar 40 vierkante meter
De Vlaamse regering heeft het besluit “tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning ...
» Lees verder

02-11-2016
Uitnodiging: Horsegene, de bestrijding van erfelijke ziekten bij paarden
25 november 2016 | Londerzeel Het Horsegene Consortium nodigt u vriendelijk uit op de “WORKSHOP ON THE USE ...
» Lees verder

13-09-2016
Grasland voor paarden: Vernieuwde brochure
Op een gezonde weide voelt een paard zich als een vis in het water. Paardenhouders hebben er alle belang bij hun ...
» Lees verder

12-07-2016
Nieuw dossier: Teken bij paarden
Staat uw paard op de weide of gaat u er vaak mee wandelen? Wees dan waakzaam voor tekenbeten. Teken zijn voornamelijk ...
» Lees verder

10-06-2016
Rhinopneumonie: update 10 juni: twee aangetaste paarden, één in Bergen en één in Antwerpen
Er zijn weer twee gevallen van rhino doorgegeven door het Equi Focus Point Belgium. Het eerste is een geval van abortus ...
» Lees verder

31-05-2016
Opening Hippo Droom St.-Oda Overpelt
Op vrijdag 27 mei 2016 heeft dienstencentrum St. Oda Overpelt het hemelbed te paard oftewel 'De Hippo-droom' ingehuldigd
» Lees verder

31-05-2016
ISEET conferentie Gent
ISEET - International Veterinary Information Service Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli zal het ISEET congres ...
» Lees verder

11-05-2016
Nieuwe maatregelen voor paarden zonder gezondheidscertificaat
Nieuwe door paardenhouders na te leven maatregelen voor paarden afkomstig van andere Lidstaten die zonder gezondh...
» Lees verder

10-05-2016
Rhinopneumonie: update 10 mei 2016 - 3 aangetaste pony's regio Vlaams-Brabant
 Rhinopneumonie: update 10 mei 2016 – 3 aangetaste paarden Regio Vlaams-Brabant   In de regio V...
» Lees verder

22-04-2016
Risicoperiode esdoornvergiftiging breekt weer aan
Eindelijk verschijnt weer af en toe een mooie, warme zon aan de hemel,... Maar neem eerst uw voorzorgen voordat u ...
» Lees verder

21-04-2016
Iedereen in de bres voor moederloze veulentjes
Deze week was het helaas weer zo ver. Het eerste weesveulentje werd aangemeld op de website van PaardenPunt Vl...
» Lees verder

09-02-2016
Is mijn paard fit genoeg voor transport?
"Mijn paard heeft een blessure, kan ik hem nog vervoeren?"    "Mag mijn drachtige pony ...
» Lees verder

09-02-2016
Nieuw dossier: Gebitsverzorging bij paarden
Een goede gebitsverzorging is essentieel voor uw paard of pony. Het is dus erg belangrijk om niet enkel bij problemen ...
» Lees verder

01-02-2016
Beperkte uitbraak van Rhino met zenuwstoornissen in Kortrijk - Situatie onder controle
In Kortrijk is een merrie geëuthanaseerd omwille van een rhinobesmetting met zenuwstoornissen (EHV1). Dat heeft ...
» Lees verder

21-01-2016
Nieuw dossier: Droes
Jaarlijks worden in België en omliggende landen meerdere uitbraken van droes bevestigd. Droes is een zeer ...
» Lees verder

20-11-2015
Eikels en eikenbladeren: een mogelijk risico voor paarden
Vergiftiging Eikels en eikenbladeren kunnen giftig zijn voor paarden. Vooral groene eikels en jonge bladeren vormen ...
» Lees verder

28-08-2015
Vlaamse beroepsvereniging voor hoefsmeden opgericht
Nederlandstalige Vereniging voor Meester-Hoefsmeden (NVMH)
» Lees verder

11-08-2015
Teek besmet paard in Roeselare met piroplasmose
In Roeselare werd piroplasmose vastgesteld bij een 9-jarige ruin. Dat liet Equi Focus Point Belgium (EFPB), het centrale ...
» Lees verder

07-08-2015
Uitbraak van dodelijke virusziekte infectieuze anemie in Duitsland - Geen gevallen in België
Er bestaat geen efficiënte behandeling of vaccin. Daarom worden alle besmette dieren geëuthanaseerd zodat de ziekte...
» Lees verder

07-08-2015
Uitbraak rundertuberculose in Limburg vormt zeer beperkt risico voor paarden
In Limburg deed zich een uitbraak van rundertuberculose. Paardenhouders uit deze regio dienen zich geen zorgen te maken.
» Lees verder

01-07-2015
Te warm voor paarden op de wei?
Wij krijgen momenteel veel telefoontjes van mensen die zich zorgen maken over paarden die met deze hoge temperaturen ...
» Lees verder

20-05-2015
Stijgende belangstelling voor nuttige kruiden in paardenwei
De laatste jaren neemt de belangstelling voor nuttige kruiden in paardenweiden sterk toe. Zo bevatten kruiden naast ...
» Lees verder

12-05-2015
Pas op voor reuzenberenklauw en wees voorzichtig bij het bestrijden!
Paarden die in aanraking komen met het sap van deze plant kunnen er zware brandwonden aan overhouden.
» Lees verder

06-05-2015
Rhinopneumonie: update 6 mei 2015 – Abortus ten gevolge van rhino regio Tienen - Geen zenuwstoornissen
Vorige week aborteerde een merrie in de regio Tienen haar veulen ten gevolge van rhinopneumonie. Dat werd daarnet ...
» Lees verder

04-05-2015
Rhinopneumonie: Update 4 mei 2015 - Nieuw geval van zenuwstoornissen (regio Maaseik)
Daarnet bevestigde het Equine Focus Point Belgium een geval van zenuwstoornissen ten gevolge van Rhinopneumonie (EHV1) ...
» Lees verder

01-04-2015
European Horse Services bouwt nieuw complex én steunt de Stichting voor paarden in nood
Een aantal weken geleden heeft European Horse Services, een toonaangevend bedrijf voor wereldwijd transport van paarden,
» Lees verder

23-03-2015
Rhinopneumonie: update 23 maart 2015 - Stand van zaken
Het is nu ondertussen een maand geleden dat de laatste haard werd vastgesteld van rhinopneumonie met zenuwstoornissen. ...
» Lees verder

10-03-2015
Rhinopneumonie: update 10 maart 2015 – Nieuw mild geval regio Gavere - Paard reeds genezen
Tijdens de voorbije weken werden geen ernstige rhino-uitbraken vastgesteld door het Equi Focus Point Belgium (EFPB). ...
» Lees verder

05-03-2015
Rhinopneumonie: update 5 maart 2015 – Nieuw geval regio Sint-Niklaas is milde verkoudheidstype
Geen reden tot paniek
» Lees verder

23-02-2015
Rhinopneumonie: Update 23 februari 2015 - Derde stal gesloten
In Alken werd een nieuwe stal getroffen door rhinopneumonie. Dat liet het Equi Focus Point Belgium (EFPB) ons daarnet ...
» Lees verder

19-02-2015
Rhinopneumonie: Update 19 februari 2015 - nr. 2 - Nieuwe haard in Heers
In een privéstal in Heers werd vandaag rhinopneumonie vastgesteld bij twee paarden. Deze dieren hebben geen ...
» Lees verder

19-02-2015
Rhinopneumonie: Update 19 februari 2015 - Aflassingen evenementen
Een aantal organisaties die dit weekend evenementen op de kalender hebben staan, besloten om hun voorzorgen te nemen.
» Lees verder

17-02-2015
Rhinopneumonie: Update 17 februari 2015 - nr. 2
Geval van rhinopneumonie in Alken officieel bevestigd
» Lees verder

17-02-2015
Rhinopneumonie: Update 17 februari 2015
Indien er zich bepaalde besmettelijke ziekten voordoen, geeft de dierenarts dit door aan een centraal meldpunt. ...
» Lees verder

14-02-2015
Rhinopneumonie: Situatie februari 2015
Vanuit het veld ontvingen we een aantal meldingen van rhino-achtige gevallen. Deze worden onderzocht. Vooralsnog is...
» Lees verder

13-02-2015
Flanders Horse Expo: Equilabel in de kijker
Win lessen op een Equilabel-manege | Demonstratie: Hoe kies je een goede manege of pensionstal | Bezoek onze stand | ...
» Lees verder

12-01-2015
De “slimste paardenmens van Jumping Mechelen” is…
Speel ook mee op Agriflanders (15 tot 18 januari 2015 | Gent).
» Lees verder

18-12-2014
Denk na over het gebruik van antibiotica bij uw paarden.
Gebruik antibiotica op een duurzame manier. Dat komt het welzijn en de gezondheid van uw paarden ten goede.
» Lees verder

01-12-2014
Vijf jaar Vlaams Paardenloket: Een overzicht
Wil u in detail ontdekken wat het loket sinds 2009 realiseerde? Bekijk dan deze video.
» Lees verder

27-11-2014
Esdoornvergiftiging bij paarden (atypische myopathie): Extra info beschikbaar
Bekijk een gloednieuw infodossier en een uitgebreide videopresentatie.
» Lees verder

13-11-2014
Vlaamse Sectordag Paarden 2014: Verslag
Verjaardagsfeest voor het Vlaams Paardenloket en startschot voor het Equilabel
» Lees verder

16-10-2014
Vlaamse Sectordag Paarden 2014: Schrijf snel in om erbij te zijn!
Het Vlaams Paardenloket bestaat vijf jaar. Tijd dus, om terug te blikken op de voorbije periode en de ogen te richten ...
» Lees verder

09-10-2014
Fokkerijdag rond de relatie tussen dierenwelzijn en fokkerij (5 november 2014 | Leuven)
Dierenwelzijn is sinds 1 juli een Vlaamse bevoegdheid. Daarom vraagt de inmiddels zesde editie van de Fokkerijdag ...
» Lees verder

06-10-2014
Vlaamse paardensector pakt verwaarlozing aan
Schrijnend tekort aan opvangcapaciteit voor paarden in asielen
» Lees verder

24-09-2014
VIDEO: Studienamiddag Asielpaarden in de aandacht op PlattelandsTV
De Studienamiddag Asielpaarden die doorgaat op 4 oktober 2014 (Werelddierendag), kan op veel belangstelling rekenen. ...
» Lees verder

19-09-2014
Congres: (P)aarden (in) Kracht: Psychotherapie in relatie met paarden
Op 5 februari 2015 kan u op de Artevelde Hogeschool (Gent) terecht voor een congres rond psychotherapie in relatie ...
» Lees verder

11-09-2014
Dierenwelzijn toegevoegd aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) geeft volgens het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014 invulling ...
» Lees verder

08-09-2014
Neem deel aan de Studienamiddag Asielpaarden van de Stichting voor paarden in nood | 4 oktober 2014
In naam van de “Stichting voor paarden in nood” nodigen wij u van harte uit voor de Studienamiddag As...
» Lees verder

22-08-2014
Hoe sterk zijn trekpaarden?
Gezien trekpaarden opnieuw meer ingezet worden voor natuurwerken en in het onderhoud van gemeenten, wordt wel eens ...
» Lees verder

12-08-2014
Verwijder het dodelijke jacobskruiskruid uit uw weiden!
Als reactie op onze oproep om alert te zijn voor jacobskruiskruidvergiftiging, ontvingen wij heel wat berichten ...
» Lees verder

31-07-2014
Geneesmiddelen en doping op wedstrijd en op stal
Zowel professionele als recreatieve paardensporters moeten zich houden aan de regelgeving met betrekking tot medicatie, ...
» Lees verder

28-07-2014
Nieuwe contactgegevens Inspectiedienst Dierenwelzijn
Dierenwelzijn is sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid. Dit betekent uiteraard ook dat de Inspectie Dierenwelzijn ...
» Lees verder

30-06-2014
Voedingsadvies op maat van uw paard
Paardeneigenaren hebben tegenwoordig keuze uit een groot aanbod aan ruwvoeders, krachtvoeders en supplementen voor ...
» Lees verder

23-06-2014
Wereldwijd onderzoek naar het houden van paarden. Vul de enquête in.
De universiteit van Sydney en de International Society for Equitation Science (ISES) onderzoeken momenteel hoe paarden ...
» Lees verder

20-06-2014
Lijst aangifteplichtige paardenziekten aangepast
Paarden kunnen besmet worden met tal van ziekten. Sommige van deze ziekten zijn eenvoudig te behandelen, maar andere ...
» Lees verder

06-05-2014
Vermijd verdrinking van steenuilen en torenvalken
Paarden voelen zich kiplekker op de weide maar torenvalken en steenuilen vinden er helaas regelmatig de dood.
» Lees verder

06-05-2014
Uitnodiging studieavonden rond paardenhouderij, welzijn en wetenschap
Op 15 en 22 mei organiseert het Departement Landbouw en Visserij (ism HUB en KAH0) enkele studieavonden te Sint-Niklaas.
» Lees verder

04-04-2014
OPGEPAST! Verhoogd risico op dodelijke esdoornvergiftiging bij paarden begin van de lente
Zorg er tijdens deze periode extra goed voor dat uw paarden geen zaailingen (scheuten) van giftige esdoornsoorten eten.
» Lees verder

04-04-2014
Een moederloos veulen... Wat nu?
Een veulen opvoeden is specialistenwerk. Laat het dus over aan een merrie. Haal er ook meteen een dierenarts bij.
» Lees verder

02-04-2014
Melding Equi Focus Point Belgium (EFPB): Droes in de regio Philippeville
In de regio rond Philippeville (provincie Namen) is een geval van droes vastgesteld. Droes is een zeer besmettelijke...
» Lees verder

30-03-2014
Opgelet: Niet elke inspecteur mag uw paardenhouderij betreden en controleren!
Niet iedereen die zich inspecteur noemt, heeft de bevoegdheid om bedrijven te controleren.
» Lees verder

13-03-2014
Vlaanderen bereidt zich voor om van dierenwelzijn een krachtige bevoegdheid te maken.
Minister-president Kris Peeters bezoekt Faculteit Diergeneeskunde (UGent) en maakt nieuwe steunbedragen stichting bekend
» Lees verder

13-03-2014
Raad voor dierenwelzijn formuleert advies over de erkenning van asielen voor paarden
Op 12 maart maakte de Raad voor dierenwelzijn een advies over aan minister Onkelinx rond de erkenning van paarden...
» Lees verder

04-03-2014
Uitnodiging: Cursus paardenhouderij Vlaamse overheid
Het Proef- en vormingscentrum voor de landbouw (Bocholt) en de Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij, ...
» Lees verder

29-05-2013
Rechtzetting mediaberichten aangaande meebetaling sector aan opvang verwaarloosde paarden
De media deelden zonet mee dat de paardensector zou moeten meebetalen aan de opvang van verwaarloosde paarden. Dit bericht is echter niet correct.
» Lees verder

17-05-2013
Werk en competitie maakten van koetspaard Luki een gelukkige 30-jarige.
Door een professionele omgang en beleidsvoering kunnen koetspaarden hun milieuvriendelijke paardenkracht (1 PK) optimaal voor de gemeenschap inzetten ("De Brugse Koetsiers" vzw).
» Lees verder

14-05-2013
Belangrijke aanpassing van de medicatie voor slachtpaarden
FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations) kondigt tevreden aan dat de Europese Unie de lijst van toegelaten medicatie voor slachtpaarden heeft aangepast en gepubliceerd. Hierdoor zal de beschikbaarheid medicatie die dierenartsen bij paarden mogen gebruiken, verbeteren.
» Lees verder

15-04-2013
Dit jaar reeds verschillende registraties in de Online databank moederloze veulens en pleegmerries
Maak er gebruik van en vertel het verder!
» Lees verder

15-04-2013
Uitzonderingsregeling inzake identificatie en registratie voor erkende asielen
Omzendbrief 8 april 2013 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (aanvulling op de omzendbrief van 2009)
» Lees verder

29-03-2013
Nieuw: Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen
Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit rond het welzijn van paarden en pony's die op kermissen ingezet worden. Het besluit gaat onder andere dieper in op de vereise verzorging, werkomstandigheden en verblijfplaats van deze pony's en paarden.
» Lees verder

28-03-2013
Enquête vaccinatie- en ontwormingsbeleid van Vlaamse paardenhouders
Klik hier om mee te werken.
» Lees verder

28-03-2013
Omzendbrief FAVV - Nieuwe maatregelen rond verboden stoffen treden in werking op 4 april 2013
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betr. de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten.
» Lees verder

14-02-2013
EquiAwards, onvergetelijke paardendag ten voordele van de “Stichting voor paarden in nood”
23 maart 2013
» Lees verder

13-02-2013
Nieuwe adoptiepaarden online!
Regelmatig plaatsen wij een aantal paarden en pony’s online die in een opvangcentrum op een nieuwe thuis wachten.
» Lees verder

07-02-2013
Hoefsmederijclinic op 9 maart 2013
De Farriers Education Association houdt smeden en dierenartsen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de hoefsmederij
» Lees verder

07-02-2013
Meldingen Equi Focus Point Belgium
Blijf op de hoogte van uitbraken van besmettelijke paardenziekten.
» Lees verder

07-02-2013
Nieuwe reportage op Vlaams Paardenloket TV
Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden 2013 - Verslag Hippo TV
» Lees verder

29-01-2013
Lopend onderzoek ziet het eten van zaden van welbepaalde Esdoornsoorten als mogelijke oorzaak van de spierziekte Atypische Myopatie
In de Verenigde Staten toonde recent onderzoek aan dat een gif van de zaden van de Vederesdoorn (Noord-Amerikaanse boom die ook gekend staat als de “box elder tree”, “Acer Negundo”, “boxelder maple” of “maple ash”) waarschijnlijk aan de basis ligt van Seasonal Pasture Myopathy (SPM), een Amerikaanse paardenziekte die nauw verwant is aan de in Europ
» Lees verder

15-01-2013
Vanaf 10.1.2013 wettelijke verplichting voor paardachtigen op de weide: Ofwel kunnen opstallen, ofwel beschikken over beschutting (natuurlijke beschutting of een schuilhok)!
Vanaf 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen van kracht aan de wet op het dierenwelzijn. De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle paardachtigen (paarden, ponys, ezels, …) die buiten worden gehouden, moeten kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok. De wet voorziet dus t
» Lees verder

15-01-2013
Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden 2013 - Een nuttige en leerrijke dag voor paardenhouders en -liefhebbers
Verslag, presentaties, reportage, fotomateriaal
» Lees verder

14-01-2013
Equi Focus Point Belgium opgericht – Meldpunt voor besmettelijke ziekten bij paarden
Recent werd Equi Focus Point Belgium (EFPB) opgericht. Dit meldpunt zorgt ervoor dat we in ons land beter voorbereid zijn en adequater kunnen reageren bij uitbraken van besmettelijke paardenziekten.
» Lees verder

10-12-2012
Gezocht: Modefans – Fake Fur lanceert originele T-shirts ten voordele van de “Stichting voor paarden in nood”
Vorig jaar bracht het modelabel Fake Fur een echte hype op de markt: Een superoriginele T-shirtcollectie met verrassende afbeeldingen van windhonden. Niet alleen de media hadden de mond vol van deze collectie. Ook heel wat beroemdheden, tot Ann Lemmens en Astrid Bryan toe,
» Lees verder

10-12-2012
Bericht FAVV: Vierde haard van equine infectieuze anemie vastgesteld in Saint-Georges-sur-Meuse
Op 6 december 2012 werd een nieuw geval van infectieuze anemie vastgesteld in een vierde bedrijf in de provincie Luik. Het bedrijf (van een particuliere eigenaar) waar 5 paarden worden gehouden, werd tot haard verklaard.
» Lees verder

25-10-2012
De kwaliteit van maneges en pensionstallen
Vertel ons wat jij belangrijk vindt en werk mee aan een kwaliteitslabel!
» Lees verder

23-10-2012
Atypische Myopathie veroorzaakt door zaden van esdoorn?
Recente ontdekkingen leggen mogelijke oorzaak spierziekte Atypische Myopathie bloot
» Lees verder

22-10-2012
Uitnodiging: Studieavonden rond paardenhouderij, gedrag en wetenschap
Vlaamse overheid en Katho Zuid-West Vlaanderen organiseren gratis lessenreeks
» Lees verder

21-08-2012
Bericht FAVV: Derde haard van infectieuze anemie vastgesteld in de provincie Luik
Een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) werd op 7 augustus bij een pony vastgesteld in een bedrijf gelegen op enkele kilometers van de eerste haard.
» Lees verder

13-07-2012
Infectieuze anemie vastgesteld in tweede bedrijf
Op 9 juli 2012 werd een geval van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een tweede bedrijf in de provincie Luik en dit op enkele kilometers van de eerste haard.
» Lees verder

03-07-2012
Opgepast voor giftige planten, bomen en struiken: Uitgebreide info beschikbaar op deze website
Tijdens de koude winterperiodes piekt de aandacht voor paardenwelzijn op de weide. Dit betekent niet dat de lente en zomer geen problemen kunnen stellen. In deze seizoenen moeten paardenhouders bijvoorbeeld extra opletten voor giftige planten, bomen en struiken op en rond de weide. Het Vlaams Paardenloket verzamelde hierover heel wat informatie en
» Lees verder

27-06-2012
Nieuw! Giftige planten, struiken en bomen - Dossier Hilde Nelis
Vergiftiging van paarden door planten komt regelmatig voor. Meestal gaat het om dieren die te weinig gras ter beschikking hebben, uitgebroken zijn of – door onwetendheid – giftig snoeiafval te eten gekregen hebben. De symptomen kunnen zowel de acute dood zijn als vaag en chronisch van aard blijven – en dus moeilijk te onderscheiden zijn van bv. maa
» Lees verder

20-06-2012
Bericht FAVV: “Equine infectieuze anemie” - Maatregelen in de haard en voor verdachte paarden
Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een paard dat geboren was in Nederland, maar in België verbleef. Het paard was eigendom van een particulier waar nog een vijftiental paarden aanwezig waren. Dit bedrijf werd tot haard verklaard.
» Lees verder

04-06-2012
Bericht FAVV: 3 nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een uitbrak in de provincie Luik
Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een in België verblijvend, maar in Nederland geboren paard van een particuliere eigenaar met een vijftiental paarden. Het bedrijf werd tot uitbraak verklaard.
» Lees verder

24-05-2012
Bericht FAVV: Equine Infectieuze Anemie vastgesteld bij een paard in de Provincie Luik
Op 16 mei werd in de provincie Luik een geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld. Het bedrijf waar het paard vandaan komt werd haard verklaard. Een tiental andere paarden in de haard werden in isolement geplaatst. In afwachting dat de maatregelen worden opgeschort moeten hygiënemaatregelen en bestrijding van insecten worden toegepast.
» Lees verder

04-05-2012
NIEUW - Blijf automatisch op de hoogte van wijzigingen in de Databank Moederloze Veulens en Pleegmerries
Vanaf nu kan je automatisch een mailtje ontvangen wanneer iemand een nieuwe merrie of nieuw veulen online plaatst. Je kan je inschrijven wanneer je zelf paard toevoegt aan de database (via de knoppen "moederloos veulen toevoegen" en "pleegmoeder toevoegen").
» Lees verder

26-04-2012
Online veiling sluit af met een opbrengst van 4445 euro!
De online veiling van lessen bij topruiters ten voordele van de "Stichting voor paarden in nood" werd zondagnacht afgesloten. De totale opbrengst bedraagt 4445 euro.
» Lees verder

10-04-2012
Databank moederloze veulens en pleegmoeders
Nieuw!!! Ga op zoek naar een pleegmerrie voor uw moederloos veulens via onze online databank.
» Lees verder

16-03-2012
Actiepunten paardensector 2012
Recent werd de hippische pers uitgenodigd op het kabinet van minister-president Kris Peeters. Daar lichtte hij het paardenbeleid voor de komende periode toe.
» Lees verder

09-03-2012
Rhino 2012
De recente uitbraken van Rhinopneumonie in Nederland hebben het virus terug onder de aandacht gebracht. De situatie is natuurlijk uitermate ernstig voor de betrokken bedrijven, maar het is heel belangrijk om het geheel in het juiste perspectief te blijven bekijken.
» Lees verder

08-03-2012
Tweede infovoormiddag bevestigt: Paardenwelzijn van groot belang voor de Vlaamse paardenhouder!
Verslag, foto's, presentaties
» Lees verder

05-03-2012
Presentaties Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden 2012
Klik hier om de presentaties van de voorbije infovoormiddag te bekijken. Een volledig verslag volgt.
» Lees verder

03-03-2012
VOLG LES VAN JE FAVORIETE TOPRUITER!
Online veiling: Bied tot 22 april mee op een onvergetelijke privéles van je favoriete jumping-, dressuur of eventingruiter(s) ten voordele van de "Stichting voor paarden in nood"!
» Lees verder

26-01-2012
INFOVOORMIDDAG 2012 VOLZET
Inschrijven niet meer mogelijk
» Lees verder

24-01-2012
Programma Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden bekend!
Schrijf snel in om één van de 500 plaatsen te bemachtigen.
» Lees verder

13-01-2012
Dienst Paardenvoeding - UGent: Voedingsadvies op maat voor paardeneigenaren en dierenartsen
Paardenhouders en dierenartsen worden zich meer en meer bewust van het feit dat een individueel uitgebalanceerd rantsoen een belangrijk onderdeel is van het management van paarden. Voor zowel gezonde (sport)paarden als paarden met specifieke problemen zal een individueel voedingsadvies bijdragen tot het optimaliseren van het welzijn en de prestatie
» Lees verder

11-01-2012
Nuttige link: Alle informatie over infectieuze paardenziekten (Engelstalig)
De Britse Horserace Betting Levy Board onwierp een handige website rond de preventie en controle van diverse paardenziekten.
» Lees verder

19-12-2011
Winterse weidegang - Eerste steunbedrag Stichting voor Paarden in Nood uitgekeerd
Twee nieuwe schuilhokken voor The Old Horses Lodge dankzij de giften aan de “Stichting voor paarden in nood”
» Lees verder

30-11-2011
Verslag: Vlaamse Sectordag Paarden
De Vlaamse Sectordag vond dit jaar plaats op 26 november 2011. Klik hier om voor een verslag, de presentaties en de foto's.
» Lees verder

29-09-2011
Paardenwelzijn bovenaan najaarsagenda Paardenloket
Vzw Vlaams Paardenloket van start met verschillende initiatieven rond paardenverwaarlozing
» Lees verder

22-07-2011
Veilige afsluiting voor paarden vrijgesteld van vergunning
Hoewel een houten afsluiting met dwarsbalken voor paardenweiden als ideaal kan worden beschouwd, werden er bij de vzw Vlaams Paardenloket talrijke problemen gesignaleerd om hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te bekomen.
» Lees verder

02-05-2011
Stichting voor Paarden in Nood opgericht
Hoewel het overgrote merendeel van de paardenhouders veel aandacht en verzorging geven aan hun paarden en dus echte paardenliefhebbers zijn, worden we toch ook geregeld geconfronteerd met schrijnende gevallen van verwaarlozing van paarden. De beelden die dan in de pers verschijnen, laten niemand onbewogen.
» Lees verder

15-04-2011
Paarden op de weide
April wordt traditioneel de grasmaand genoemd. Voor onze paarden is dat goed nieuws aangezien hun natuurlijk biotoop effectief de weide is. Anderzijds schuilen er op de weide voor paarden ook ernstige gevaren.
» Lees verder

12-04-2011
Diergeneeskunde centraal op tentoonstelling en congres in Waregem
In 2011 wordt wereldwijd de 250ste verjaardag van het diergeneeskundige onderwijs en beroep gevierd. Omdat in dit feestjaar het jaarlijkse European Equine Health & Nutrition Congress (EEHNC) in Waregem plaatsvond, besloot het stadsbestuur om een tentoonstelling rond paardenzorg en -geneeskunde te openen
» Lees verder

23-03-2011
Rhino 2011
23/3/11: Abortus door rhinopneumonie in de streek van Ursel. Reeds twee merries hebben geaborteerd, niet gevaccineerd en ingevoerd uit New Market.
» Lees verder

01-03-2011
Massale belangstelling voor informatie rond het houden en verzorgen van paarden - Presentaties infovoormiddag beschikbaar
Op zondag 27 februari 2011 organiseerde vzw Vlaams Paardenloket op Flanders Horse Expo een infovoormiddag rond het houden en verzorgen van paarden. Dat er voor dit onderwerp massale publieke belangstelling was, bleek al bij de inschrijvingen. Binnen de twee weken en nog voor er enige publiciteit verscheen was de maximale capaciteit van 500 aanwezig
» Lees verder

05-11-2010
Stad Waregem zoekt materiaal voor tentoonstelling rond geneeskundige zorg voor paarden
Van 15 april tot 15 mei 2011 is in Waregem "Van paarden-middel tot paardendokter' te zien, een tentoonstelling over de geschiedenis van de paardenzorg en -geneeskunde. Het project wordt gerealiseerd door het stadsarchief van Waregem, dat hiervoor kan rekenen op de medewerking van internationale projectpartners.
» Lees verder

27-10-2010
Nieuw op onze website: DOSSIER WEIDEAFLUITINGEN
Landbouwconsulent Marc Coussement stelde een dossier samen over de geschikte afsluitingen voor een paardenweide. Hierin zet hij de verschillende mogelijkheden op een rijtje en weegt hij deze af ten opzichte van verschillende aspecten zoals diervriendelijkheid, functionaliteit, ecologie, en het visuele.
» Lees verder

06-07-2010
Toestand inzake infectieuze anemie
Er zijn in België tot op heden 7 gevallen ontdekt van infectieuze anemie, allemaal paarden dewelke rechtstreeks uit Roemenië ingevoerd werden. Deze zijn alle 7 afgemaakt.De Belgische overheid heeft het initiatief genomen om op eigen kosten alle uit Roemenië ingevoerde paarden te onderzoeken op infectieuze anemie.
» Lees verder

01-07-2010
Scheikundige bestrijding van Jacobskruiskruid
Enkele weken geleden publiceerde vzw Vlaams Paardenloket een dossier omtrent Jacobskruiskruid. Dit document werd nu uitgebreid met meer informatie over de bestrijding van deze gevaarlijke plant.
» Lees verder

24-06-2010
Atypische Myopathie: Einde van het alarm
Zoals verwacht, werd de grote uitbraak van atypische myopathie tijdens de afgelopen herfst (248 gevallen) gevolgd door een nieuwe uitbraak deze lente. Deze uitbraak was ook zeer erg, met 137 gevallen die werden gecommuniceerd aan de Faculteit diergeneeskunde van Luik op de datum van 17 juin 2010).
» Lees verder

24-06-2010
Rhinopneumonie in Namen
Er werd helaas een nieuwe uitbraak vastgesteld van zenuwstoornissen door rhinopneumonie, ditmaal in de streek van Namen. Tot nu toe is er geen link met de eerste uitbraak in Hoogstraten.
» Lees verder

14-06-2010
Rhino duikt weer op, doch voornamelijk bij NIET-gevaccineerde paarden!
Ook dit jaar zijn er reeds enkele abortussen bij paarden geweest die bevestigd werden als Rhinopneumonie.
» Lees verder

11-06-2010
Rhino niet uit het land: Oproep tot waakzaamheid - Blijf uw paarden vaccineren!
Ook dit jaar zijn er reeds enkele abortussen geweest die bevestigd werden als Rhino. Momenteel is er één geval van de nerveuze vorm in onderzoek. Het betreft een stal met 6 paarden, waarvan één al dood, één tegen de vlakte en de andere wankelen. Via onze website blijven we u op de hoogte houden.
» Lees verder

08-06-2010
Bericht FAVV: Twee nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld in Brugge en Charneux
Er werden twee nieuwe gevallen van equine infectieuze anemie vastgesteld : op 21 mei 2010 in Brugge (West-Vlaanderen) en op 26 mei 2010 in Charneux (Luik). De betrokken bedrijven zijn geblokkeerd.
» Lees verder

28-05-2010
Besmettelijke paardenziekten worden internationaal aangepakt: Oprichting internationale expertgroep PrEquID
Vlaamse paarden zijn wereldburgers. Dankzij hun populariteit en sportieve successen reizen toppers alle continenten door en vinden vele paarden ettelijke kilometers ver een nieuwe thuis. Omgekeerd komen ook heel wat buitenlandse paarden hier - al dan niet permanent - terecht.
» Lees verder

28-05-2010
Reportage Jacobskruiskruid op HippoTv
Op HippoTv kan u momenteel een reportage rond Jacobskruiskruid bekijken. Deze plant, die giftig is voor paarden lijkt de laatste jaren aan een opmars bezig.
» Lees verder

20-04-2010
Jacobskruiskruid: Een gevaar voor onze paarden
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is een giftige wilde plant met gele bloempjes. Hoewel het natuurlijk voorkomt in onze regio, lijkt Jacobskruiskruid de laatste jaren aan een opmars bezig: De plant groeit regelmatig in wegbermen, natuurgebieden, perceelsranden en extensief beheerde weilanden. Het is een pioniersplant die zich snel verspreidt naar
» Lees verder

13-04-2010
Equine Infectieuze Anemie: Een nieuw risico voor paarden in België
Het FAVV wil paardeneigenaars op de hoogte stellen van de risico's verbonden aan Infectieuze Anemie in België. Terwijl deze ziekte nooit eerder in België werd vastgesteld, waren er in 2010 reeds 3 gevallen.
» Lees verder

07-04-2010
Draag bij tot onderzoek naar Cryptosporidium bij veulens!
Het Laboratorium voor Parasitologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke (UGent) start een nieuw onderzoek op dat van belang kan zijn voor alle paardeneigenaars.
» Lees verder

18-03-2010
Bericht FAVV: Twee gevallen equine infectieuze anemie in de provincie Luik
Er werden op 16 maart 2010 twee nieuwe gevallen van equine infectieuze anemie vastgesteld in de provincie Luik, één in Warsage en één in Fumal.
» Lees verder

09-03-2010
Optimale bemesting van de paardenweide: Meer, gezonder en smakelijker gras voor uw paarden
Gras kan alleen goed groeien als de plantenwortels voldoende voedingsstoffen kunnen opnemen. Bemesting is nodig om het aanbod aan deze voedingsstoffen te verhogen. Het doel van de bemesting is echter niet alleen de grasproductie te verhogen, maar ook ervoor te zorgen dat het geproduceerde gras smakelijk en goed samengesteld is. Dit wil zeggen dat d
» Lees verder

02-02-2010
Infectieuze Anemie in België
Er werd geval van Equine Infectieuze Anemie vastgesteld bij een paard in Assebroek. Deze vaststelling is het gevolg van een onderzoek in België na de vaststelling van de ziekte in het Verenigd Koninkrijk bij 2 paarden van een troep afkomstig uit Roemenië die via België naar het Verenigd Koninkrijk zijn doorgevoerd.
» Lees verder

21-01-2010
Infectieuze Anemie in het Verenigd Koninkrijk
DEFRA, het Ministerie van Landbouw van het Verenigd Koninkrijk, waarschuwt voor Infectieuze Anemie. Twee paarden afkomstig uit Roemenië, die via België naar het Verenigd Koninkrijk reisden, testten op 19.1.2010 positief op de ziekte (Coggins test).
» Lees verder

14-01-2010
Opgelet voor paarden naast bevroren vijvers of poelen
Er worden ons gevallen gemeld van tussenkomsten van brandweer en dierenartsen om paarden uit bevroren vijvers of poelen te redden. Paarden herkennen blijkbaar het ijs niet en wagen zich hierop met al de gevolgen vandien. Dit is eenvoudig te verhelpen door ze op te stallen of door een goede afsluiting te voorzien aan de waterkanten.
» Lees verder

Toon meer nieuws

Gerelateerde vragen (FAQ)

Regelgeving
Hieronder vindt u de regelgeving rond dit thema. De recentste teksten staan bovenaan.

Laatste aanpassing: 14/11/2017 11:08:54 - Bannerfoto © Laurence Verheijen